Obchodní dům Breda (Exteriér), autor: Autor: Harold – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81852723

Obchodní dům Breda

Stručné info

V lednu roku 1898 založili dva židovští obchodníci Max Breda a David Weinstein společnou obchodní firmu. Pro její provoz si na počátku pronajali od opavské pivovarnické společnosti pouze přízemí tehdejší třípodlažní budovy. Firma v průběhu dalších let velmi dobře prosperovala a rostla. 

V letech 1927 - 1928 na jejím místě postavili podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera zcela nový obchodní dům. Při výtvarném řešení budovy se tento architekt nechal inspirovat americkou architekturou, především dílem H. Sullivana. 6. října 1928 proběhlo slavnostní otevření. Ve své době to byl největší obchodní dům v Československu s vyspělým technickým vybavením. 

Po druhé světové válce se změnil název obchodního domu na Průkopník a později na Prior. Po revoluci byla budova zprivatizována a koupil ji podnikatel Kamil Kolek (koupil a podobně vedl i OD Ostravica v Ostravě). Obchodní aktivity v interiérech pozvolna upadaly. V roce byl 2012 obchodní dům uzavřen a ponechán mimo provoz. V jeho těsné blízkosti na místě bývalého opavského pivovaru vzniklo nové obchodní centrum Breda & Weinstein.

V sobotu 27. listopadu 2021 byla po 17 letech slavnostně obnovena tradice vánočního rozsvícení fasády obchodního domu Breda. 6. prosince 2021 schválilo zastupitelstvo města Opavy koupi obchodního domu Breda. Cena za transakci činí 40 milionů korun, celkové odhadované náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat okolo 300 milionů korun. 

Město v roce 2023 připravuje architektonickou soutěž, z níž vzejde způsob využití obchodního domu. Opravena je již střecha, kterou zatékalo a spravuje se vnější plášť budovy. Ikonický obchodní dům je už také kompletně vyklizený a vyčištěný.

Adresa
náměstí Republiky 159/10, 746 01 Opava - Město
Kulturní památka
34837/8-2212
Rok stavby
1927
Galerie
Obchodní dům Breda (Exteriér), autor: Autor: Harold – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81852723
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Leopold Bauer (Architekt) Leopold Bauer - Architekt

Časová osa

2023
Město v roce 2023 připravuje architektonickou soutěž, z níž vzejde způsob využití obchodního domu. Opravena je již střecha, kterou zatékalo a spravuje se vnější plášť budovy. Ikonický obchodní dům je už také kompletně vyklizený a vyčištěný. [4]
2022
Město Opava v únoru 2022 převzalo historický obchodní dům Breda. Zástupci tamního magistrátu podepíší kupní smlouvu s insolvenčním správcem (za cca 40 milionů korun). Letos začnou nejnutnější opravy střechy a radnice bude shánět dotace a investory. [3]
2021
V sobotu 27. listopadu 2021 byla po 17 letech slavnostně obnovena tradice vánočního rozsvícení fasády obchodního domu Breda. 6. prosince 2021 schválilo zastupitelstvo města Opavy koupi obchodního domu Breda. Cena za transakci činí 40 milionů korun, celkové odhadované náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat okolo 300 milionů korun. Projekt rekonstrukce počítá se vznikem celoroční tržnice a s prostory pro komerční využití ve dvou ze šesti patrech, další patro by město využilo pro komunitní centrum. Další dvě patra budou obsahovat galerie, jedna bude sestavena z afrických sbírek cestovatele Jiřího Blaty, další vznikne ve spolupráci s Institutem výtvarné fotografie. [2]
2012
V roce byl 2012 obchodní dům uzavřen a ponechán mimo provoz. V jeho těsné blízkosti na místě bývalého opavského pivovaru vzniklo nové obchodní centrum Breda & Weinstein. [2]
1994
Budova byla zprivatizována a koupil ji podnikatel Kamil Kolek. Obchodní aktivity v jejich interiérech pozvolna upadaly. [1]
1945
Po druhé světové válce se změnil název obchodního domu na Průkopník a později na Prior. [1]
1928
6. října 1928 proběhlo slavnostní otevření. Ve své době to byl největší obchodní dům v Československu s vyspělým technickým vybavením. Budova má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží. Fasáda je členěna svazkovými příporami a probíhá od vykloněného firemního vlysu po lunetovou podstřešní římsu, kde se větví. V lunetách jsou proražena kruhová okna, ostatní okna jsou pravoúhlá. [1]
1927
Na místě původní budovy vyrostl v letech 1927 - 1928 podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera zcela nový Obchodní dům. Při výtvarném řešení budovy se tento architekt nechal inspirovat americkou architekturou, především dílem H. Sullivana. [1]
1925
Následovalo zastřešení dvora sousedních domů skleněnou střechou a prostor do Pivovarské ulice uzavřela velkolepá kovaná brána. V průčelí budovy se objevily výklady. Přesto se ukázaly v průběhu dalších let stávající prostory jako nedostačující. [1]
1912
Firma v průběhu dalších let dobře prosperovala a rostla. Časem sloužil firemnímu provozu již celý obchodní dům, který byl postupně dále rozšiřován. První zásadní přestavba proběhla v tomto roce, kdy byla budova za plného provozu navýšena o jedno patro. [1]
1898
V lednu založili dva židovští obchodníci Max Breda a David Weinstein společnou obchodní firmu. Pro její provoz si na počátku pronajali od opavské pivovarnické společnosti pouze přízemí tehdejší třípodlažní budovy. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Moje Opava - Významné opavské budovy - Obchodní dům Breda & Weinstein [1]
cs.wikipedia.org [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.