Riedlova hrobka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 28.8.2020

Riedlova hrobka

Stručné info
Rodinná hrobka rodiny Riedlů byla postavená v letech 1889 - 1890 stavitelem Adolfem Bürgerem. Hrobku nechal postavit pro otce Josefa Riedela staršího syn z prvního manželství – Wilhelm. Místo vybral tak, aby otec a další členové rodiny i po smrti viděli na své sklárny. Hrobka má podobu novorománsko-gotické kaple s kryptou. Je postavena ze zlatého hořického pískovce. Velmi impozantně působí kryptová kaple s věžičkou, kde kdysi vyzváněl zvon. Až do 60. let 20. století tu byly uloženy ostatky některých členů rodiny Riedelů. V hrobce bylo celkem 7 rakví a 4 urny. Rakve byly dvojité, kovové a těžké. Každá z nich byla opatřena štítkem se jménem a daty narození a úmrtí, v každé z nich byla uložena skleněná tyčinka a křížek. V roce 1962 byly ostatky zpopelněny a uloženy do rodinné hrobky na hřbitově v Horním Polubném. Hrobka je v roce 2020 v majetku města a udržovaná. Kaple hrobky se využívala při pořádání slavností města, kdy v ní byly umísťovány různé expozice. Využívá se například i při Muzejní noci v Desné, v jejímž rámci v ní jsou pořádány malé koncerty.
Adresa
K Parlamentu, Desná II -, 46861 Desná v Jizerských horách
Kulturní památka
11673/5-5793
Rok stavby
Galerie
Riedlova hrobka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 28.8.2020
Riedlova hrobka - Výhled od hrobky směrem k továrně Riedlů (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 28.8.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Rodinná hrobka s kaplí je hodnotnou funerálně - sakrální stavbou v pseudorenesančním stylu s hodnotnými kamenickými prvky, zároveň tvoří výraznou krajinnou dominantu tohoto území. Hrobka rodiny Riedlů je postavena na JZ kopci nad městem, v pseudorománském slohu. Stavba je neorientovaná, z tesaného kvádříkového zdiva s mnoha kamenickými ozdobnými prvky, stavba je krytá sedlovou střechou, krytou ve všech částech měděným plechem. Hlavní průčelí je orientované VZ, s centrálně orientovanou hranolovou věží. Celá stavba je umístěna na vysoké kamenné podezdívce, která lemuje vrchní část podzemní krypty. Spodní část podezdívky je tvořena světlými žulovými kvádry, výplň je tvořena opracovanými tmavšími žulovými kameny nepravidelných tvarů, horní část lemu podezdívky je opět lemována deskami ze světlé žuly. žulové kvádry lemují i jednoduchá obdélná okna krypty, umístěná centrálně v její S a J stěně, dále pak ve 3 osách polygonálního závěru podezdívky. Podezdívka tvoří kolem kaple krypty pochozí terasu, v Z vstupní části přístupnou 11 stupňovým centrálním schodištěm, lemovaným po stranách hranolovými žulovými sloupky, které se ještě objevují 4x na S a J straně terasy, na V straně u polygonálního závěru je terasa ukončena na obou stranách totožným schodištěm se 7 stupni. Vlastní kaple je vyzděna z pískovcových kvádrů. Hlavní vstupní portál je umístěn v pseudorenesančním ostění, lemovaném dvěma hranolovými polosloupy se sloupky v rozích, nesoucími trojúhelný tympanon, lemovaný v horní části zubořezem. Dveře jsou dvoukřídlé, s krycí lištou, dělené v každém křídle do 3 obdélných polí, vsazené do kamenného hranolového ostění, zakončeného v horní části renesančními klenáky.Nade dveřmi je hranolový architráv a tympanon je tvořen proskleným půlobloukem, do nějž je v celé výšce centrálně vsazená roseta. Pod špičkou tympanonu je kamenná hlavička okřídleného anděla. Nad tympanonem je osově umístěná 8mi paprsková roseta, lemovaná okružím z kvádříků. Průčelí je nad rosetou uzavřeno trojúhelným štítem, lemovaným plastickým obloučkovým vlysem. Ve střední části prolomeným dvěma polygonálními konzolami, opticky nesoucími věž, která je nasazena až nad výraznou korunní římsou. Všechny stěny hranolové věže jsou prolomeny centrálním půlkruhově zakončeným oknem, nároží jsou kryta polosloupky s romanizujícími hlavicemi, nesoucími korunní římsou s obloučkovým vlysem. V této části jsou nároží tvořena hranolovými pilířky, završenými malými jehlancovými vížkami. Nad pilířky navazuje další korunní římsa a nad ní jehlancová střecha věže, zakončená makovicí a latinským křížem. [1]

Subjekty

Wilhelm Riedel (Vlastník) Wilhelm Riedel - Vlastník

Časová osa

2021
Nyní probíhá postupná obnova objektu pod dohledem památkářů. Ta zahrnuje různé práce včetně chemické úpravy. V letošním roce přispěl na restaurování presbytáře této památky kraj částkou 150 tisíc korun. Do budoucna by zde měla vzniknout galerie. [3]
2020
Hrobka je v majetku města a udržovaná. Kaple hrobky se využívala při pořádání slavností města, kdy v ní byly umísťovány různé expozice. Využívá se při Muzejní noci v Desné, v jejímž rámci v ní jsou pořádány malé koncerty.
1997
Památkově chráněno od 20. 1. 1997.
1997
Hrobka je prázdná a postupně probíhá její rekonstrukce.
1962
Až do 60. let minulého století tu byly uloženy ostatky některých členů rodiny Riedelů. V hrobce bylo celkem 7 rakví a 4 urny. Rakve byly dvojité, kovové a těžké. Každá z nich byla opatřena štítkem se jménem a daty narození a úmrtí, v každé z nich byla uložena skleněná tyčinka a křížek. V roce 1962 byly ostatky zpopelněny a uloženy do rodinné hrobky na hřbitově v Horním Polubném. [2]
1889
Rodinná hrobka rodiny Riedlů postavená v letech 1889 - 1890 stavitelem Adolfem Bürgerem. Vystavět ji nechal Wilhelm Riedel pro svého otce Josefa Riedela, majitele desenských skláren, pochováni jsou zde však i další příslušníci rodu. Postavena byla na místě odkud se i po smrti mohli dívat na své sklárny. Hrobka má podobu novorománsko-gotické kaple s kryptou. Je postavena ze zlatého hořického pískovce. Velmi impozantně působí kryptová kaple s věžičkou, kde kdysi vyzváněl zvon. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz
Bakalářská práce Riedlova vila v Desné, Vypracovala: Michaela Habová, Dokumentace památek Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Táňa Šimková [2]
Riedlova hrobka, Desná | Informuji.cz
pohřební kaple rodiny Josefa Riedla - Památkový Katalog [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.