Dělnický dům (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 21.6.2023

Dělnický dům

Stručné info

Dům s bohatě zdobenou neorenesanční fasádou z roku 1907 vznikl spojením tří budov.

Jádro tvoří bývalý hotel Český dvůr postavený v roce 1899 hostinským Jindřichem Krausem. Zatěžkávací zkouškou pro hotel byl hned následující rok 1900, kdy byl u sebe nucen ubytovat část vojska, které bylo do Kladna odveleno v rámci hornické stávky. Pobyt vojáků zanechal na vybavení hotelu jisté následky, protože v témže roce Kraus žádal o náhradu zničených věcí. 

V roce 1907 dům kupuje Sociálně demokratická strana (spolu se sousedními domy čp. 1484 a 1461), která domy přestavuje pro své potřeby. Hotelové pokoje začala využívat pro administrativní účely, hotelová restaurace dál pokračovala v provozu.

Dělnický dům byl dlouhá léta znám i biografem. Jeho vznik zde úzce souvisel s Jubilejní dělnickou výstavou, obří reprezentativní akcí, která se v Kladně odehrávala roku 1911 na sousedním náměstí Svobody a dále na západ až k Čermákově ulici (v té době zde ještě nestály bloky domů). Výstavní biograf (jak se i později nazýval) nejdříve po dobu výstavy promítal ve zvlášť postavené dřevěné budově, od roku 1912 i v nově upraveném východním křídle domu. Promítání zde fungovalo až do roku 1948.

V prosinci 1920 poznamenal Sociální demokracii vnitrostranický převrat, který vedl k odštěpení její radikální větve a později k založení Komunistické strany Československa. V souvislosti s těmito událostmi přišla sociální demokracie o řadu svých majetků, mimo jiné i o tento Dělnický dům, který se od roku 1921 stal majetkem a sídlem KSČ. V roce 1929 byl dům komunistické straně soudně odejmut a KSČ se scházela v hostinci U Hurtů. Už o rok později byl ovšem straně opět navrácen.

Roku 1950 zde byla otevřena Městská galerie, vážně se diskutovalo o možnosti zrušit hostinec a v jeho prostorách zřídit knihovnu. K tomu ale nikdy nedošlo a hostinský provoz se zde s přestávkami udržel. 

Po roce 1989 získala majetek zpět sociálně demokratická strana v Kladně, která z něj opět udělala své sídlo a restaurační provozy pronajímá.

Adresa
náměstí Svobody 1460, 272 01 Kladno
Kulturní památka
31669/2-678
Rok stavby
1907
Galerie
Dělnický dům (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 21.6.2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

1989
Po roce 1989 získala majetek zpět sociálně demokratická strana v Kladně, která z něj opět udělala své sídlo a restaurační provozy pronajímá. [1]
1950
Roku 1950 zde byla otevřena Městská galerie a vážně se diskutovalo o možnosti zrušit hostinec a v jeho prostorách zřídit knihovnu. K tomu ale nikdy nedošlo a hostinský provoz se zde udržel s přestávkami udržel. [1]
1929
V roce 1929 byl dům komunistické straně soudně odejmut a KSČ se scházela v hostinci U Hurtů. Už o rok později byl ovšem straně opět navrácen. [1]
1920
V prosinci 1920 poznamenal Sociální demokracii vnitrostranický převrat, který vedl k odštěpení její radikální větve a později k založení Komunistické strany Československa. V souvislosti s těmito událostmi přišla sociální demokracie o řadu svých majetků, mimo jiné i o tento Dělnický dům, který se od roku 1921 stal majetkem a sídlem KSČ. [1]
1911
Dělnický dům byl dlouhá léta znám i biografem. Jeho vznik zde úzce souvisel s Jubilejní dělnickou výstavou, obří reprezentativní akcí, která se v Kladně odehrávala roku 1911. Výstaviště bylo tehdy na náměstí Svobody a dále na západ až k Čermákově ulici (v té době zde ještě nestály bloky domů). Výstavní biograf (jak se i později nazýval) nejdříve promítal ve zvlášť postavené dřevěné budově po dobu výstavy, od roku 1912 probíhalo promítání i v nově upraveném východním křídle domu. Promítání zde fungovalo až do roku 1948. [1]
1907
Dům s bohatě zdobenou neorenesanční fasádou z roku 1907 vznikl spojením tří budov. Jádro tvoří bývalý hotel Český dvůr postavený v roce 1899 hostinským Jindřichem Krausem. Zatěžkávací zkouškou pro hotel byl hned následující rok 1900, kdy byl u sebe nucen ubytovat část vojska, které bylo do Kladna odveleno v rámci hornické stávky. Pobyt vojáků zanechal na vybavení hotelu jisté následky, protože v témže roce Kraus žádal o náhradu zničených věcí. Už v roce 1901 hotel kupuje František Dvořák a v roce 1907 sociálně demokratická strana (spolu se sousedními domy čp. 1484 a 1461), která domy přestavuje pro své potřeby. Hotelové pokoje začala využívat pro administrativní účely, restaurace dál pokračovala v provozu. [1]

Literatura

Zdeněk Pospíšil ; Průvodce historií kladenských hostinců I. ; ISBN 978-80-905992-3-9 [1]

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Dům nemá k dispozici žádné další odkazy.

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.