Michelský dvůr (Exteriér), autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127676982

Michelský dvůr

Stručné info

Dvůr vznikl před rokem 1654 na místě bývalého statku a dalšího pustého gruntu. V roce 1784 zde vznikl pivovar, v roce 1933 místo něj vznikla dílna na výrobu knoflíků.

Židovský původ majitelky zapříčinil, že za 2. sv. války objekt přešel pod správu vystěhovaleckého fondu, který měl ve svém fondu zabavený židovský majetek, z jehož prodeje byly financovány deportace do koncentračních táborů. 

Po skončení druhé světové války přešel dvůr do vlastnictví státu. Necitlivý přístup v kombinaci s postupným opadáváním zájmu o jakoukoli péči a opravy zapříčinil, že se areál postupně měnil v ruinu, i když byl památkově chráněný. 

Po sametové revoluci získala dvůr Městská část Praha 4 a za symbolické nájemné jej pronajala na 99 let Sdružení Sue Ryder se záměrem zřídit v něm domov se zdravotně sociální péčí pro seniory. Náročná rekonstrukce trvala čtyři roky. Náklady se vyšplhaly na desítky miliónů korun a vše financovala mezinárodní nadace Sue Ryder, kterou založila v roce 1953 baronka stejného jména. Angličanka plánovala založit již před rokem 1968 v Československu pět Domovů Sue Ryder pro ty nejpotřebnější. Dokonce již vedla jednání s vládou, ale její záměr nakonec zhatila sovětská okupace a následná normalizace.

Anglická nadace zaplatila nejen rekonstrukci Michelského dvora, ale do roku 2006 pomáhala i s financováním provozu Domova. Od té doby stojí jeho existence na platbách od klientů, dotacích, grantech a také vlastních obchodních a fundraisingových aktivitách. 

Adresa
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 - Michle
Kulturní památka
40262/1-1339
Rok stavby
Výzvy
Galerie
Michelský dvůr (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Domov Sue Ryder, datum: 1994
Michelský dvůr (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Domov Sue Ryder, datum: 1994
Michelský dvůr (Exteriér)
Michelský dvůr (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Domov Sue Ryder, datum: 1994
Michelský dvůr (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Domov Sue Ryder, datum: 1994
Michelský dvůr - Baronka Sue Ryder (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Domov Sue Ryder, datum: 1994
Michelský dvůr - Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843) (Výřezy z map), autor: https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/am_query_05.html?mapxy=-741049+-1047041
Michelský dvůr (Exteriér), autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127676982
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2006
Anglická nadace zaplatila nejen rekonstrukci Michelského dvora, ale do roku 2006 pomáhala i s financováním provozu Domova. Od té doby stojí jeho existence na platbách od klientů, dotacích, grantech a také vlastních obchodních a fundraisingových aktivitách. Jsou zde nabízeny tři registrované sociální služby domov pro seniory s dlouhodobými a přechodnými pobyty, terénní služba osobní asistence a ambulantní služba denní stacionář. [2]
1998
Náročná rekonstrukce trvala čtyři roky. Náklady se vyšplhaly na desítky miliónů korun a vše financovala mezinárodní nadace Sue Ryder, kterou založila v roce 1953 baronka stejného jména. Angličanka plánovala založit již před rokem 1968 v Československu pět Domovů Sue Ryder pro ty nejpotřebnější. Dokonce již vedla jednání s vládou, ale její záměr nakonec zhatila sovětská okupace a následná normalizace. [2]
1994
Za symbolické nájemné pronajala městská část Michelský dvůr na 99 let Sdružení Sue Ryder se záměrem zřídit v něm domov se zdravotně sociální péčí pro seniory. [2]
1989
Po sametové revoluci získala dvůr Městská část Praha 4 a postupně z něj vystěhovala poslední nájemníky. [2]
1970
V sedmdesátých letech se uvažovalo o rekonstrukci a úpravě na kulturní dům, ale z plánů nakonec sešlo. [2]
1945
Po skončení druhé světové války přešel Michelský dvůr do vlastnictví státu, který do něj vrátil čilý ruch. Volné prostory zaplnily byty, jesle, sklady, autoopravna a drobné provozovny. Ty bohužel prováděly poměrně nešetrné zásahy. Mizely původní klenby a příčky, vznikaly nové stěny. Necitlivý přístup v kombinaci s postupným opadáváním zájmu o jakoukoli péči a opravy zapříčinil, že se areál postupně měnil v ruinu. Od chátrání ho nezachránila ani památková ochrana. [2]
1938
Židovský původ majitelky zapříčinil, že objekt přešel pod správu vystěhovaleckého fondu, který měl ve svém fondu zabavený židovský majetek, z jehož prodeje byly financovány deportace do koncentračních táborů. Novým vlastníkem se stal Hans Wank. Německý důstojník žádné zásahy do stavby neprováděl. [2]
1933
V prostorách bývalého pivovaru je v roce 1933 upravena dílna na výrobu knoflíků. Plány nakreslil František Kofroň, realizoval Karel Kalich. [1]
1925
Když dvůr v roce 1925 koupila od Československa Augustina Weilová, pustila se do dalších úprav. V prvním patře dokonce přistavěla dva byty a v přízemí vybudovala výrobní provozovny. [2]
1877
V roce 1877 pivovar prochází přestavbou, je zbořen komín, zřízena nové pec s komínem a místnosti jsou nově zaklenuty. [1]
1848
V roce 1848 - 1852 vznikla podle plánů inženýra J. V. Nováka nová část pivovaru. [1]
1784
Významným zásahem byla výstavba pivovaru dle plánů Filipa Hegera v roce 1784, kdy v plném rozsahu vzniklo zřejmě zadní křídlo objektu. [1]
1654
Dvůr vznikl před rokem 1654 na místě bývalého statku a dalšího pustého gruntu. [1]

Literatura

Dalibor Prix a kol. ; Umělecké památky Prahy ; Nakladatelství Akademia, 1. vydání r. 2017 [1]

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

usedlosti.ctrnactka.net

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.