Tereziny lázně Dubí (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 23.1.2022

Tereziny lázně Dubí

Stručné info

V roce 1843 zde stál mlýn nazývaný Smrkový. První lázně v Dubí začal roku 1861 budovat továrník Anton Tschinkel na místě zájezdního hostince Diana (v místech Domova důchodců u městského úřadu). Roku 1870 koupil Smrkový mlýn dr. Alois Brecher, který původně pracoval v Dianině lázni, a rozhodl se zde postavit vlastní lázně, které otevřel v roce 1871. Voda se do lázní přiváděla dřevěným potrubím z nedalekého pramene. Procedury doplňovala střídmá strava, procházky po okolí a kulturní akce pro hosty v podobě koncertů a tanečních zábav.

Díky dvěma lázeňským budovám obec získala 6. května 1872 statut lázeňského místa.

Roku 1877 kupuje Smrkovský mlýn inženýr Thomas Nowak, který se podílel na stavbě zdejší železnice. Nowak si brzy uvědomil, že zlepšení dopravní dostupnosti Dubí povede k vyšší návštěvnosti lázní. Původní mlýn nechal zbourat a na jejím místě postavit lázeňskou budovu. Na počest své manželky lázně nazval Terezinými. Lázně ve švýcarském stylu se staly dominantou obce.

Nowak plánoval první verzi dráhy tratě, která měla mít zastávku nedaleko lázní a dále pokračovat na Cínovec a Moldavu. Díky finančním problémům byla nakonec zvolena úspornější varianta trati s nádražím daleko za obcí.

Roku 1881 nechal Nowak postavit další křídlo lázní. Pak se ale rozhořel konkurenční boj s knížetem Edmundem Clary-Aldringenem, kterému vadila tato konkurence pro teplické lázně. Jelikož voda byla přiváděna z aldringenovských pozemků, zastavili přívod vody do lázní. To mělo likvidační účinek, a tak lázně roku 1889 ukončují činnost, ve stejném roce lázně Edmund Clary-Aldringen kupuje a úspěšně rozšiřuje. 

Roku 1920 koupilo lázně konsorcium ústeckých a teplických podnikatelů za 800 000 Kč. Dochází k přestavbě a další modernizaci lázní. 

Na konci druhé světové války sloužily lázně jako vojenský lazaret wehrmachtu. Po 8. květnu přešly pod správu Rudé armády a v červnu 1945 bylo rozhodnuto o zřízení sanatoria pro horníky, které vzniklo 18. srpna pod názvem Stalinův hornický léčebný ústav. Později byly přejmenovány na Sanatorium pro choroby vnitřní a nervové. 

Roku 1992 se staly součástí společnosti Lázně Teplice, kdy došlo k rozsáhlé rekonstrukci. Od roku 1996 se opět navrátil název Tereziny lázně. Po krizi roku 2008 dochází k prodeji a vzniku společnosti Tereziny lázně Dubí.

Lázně se zaměřují především na léčnu pohybového ústrojí. K významným hostům lázní patřili Jan Neruda, saská královna Karola nebo herec Oldřich Nový.

Adresa
Lázeňská 21/3, 417 01 Dubí
Rok stavby
Galerie
Tereziny lázně Dubí (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Tereziny lázně Dubí (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 23.1.2022
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Časová osa

2024
Zařízení prošlo mnohými stavebními úpravami exteriérů a vnitřních prostor budov s cílem oživit a zpříjemnit prostředí pro své klienty. Nabízí kvalitní léčebně rehabilitační a lázeňské služby prováděné školeným personálem, a to v krásném prostředí Krušných hor. [1]
2008
Po krizi roku 2008 dochází k prodeji a vzniku společnosti Tereziny lázně Dubí. Lázně se zaměřují především na léčnu pohybového ústrojí. K významným hostům lázní patřili Jan Neruda, saská královna Karola, operní pěvec C. Schenk, malíř Vilém Riedel, skladatel Erwin Shulhoff a dirigent Václav Talich nebo herec Oldřich Nový. [3]
1996
Od roku 1996 se opět navrátil název Tereziny lázně. [3]
1992
Roku 1992 se staly součástí společnosti Lázně Teplice, kdy došlo k rozsáhlé rekonstrukci. [3]
1950
Opravy probíhaly až do roku 1950, v té době lázně již nesly název Sanatorium Tereziny lázně v Dubí u Teplic v Čechách. Později se objevil návrh na přejmenování po Klementu Gottwaldovi, k čemuž nedošlo, a tak se lázně změnily na Sanatorium pro choroby vnitřní a nervové. [3]
1946
9. srpna 1946 vypukl požár vinou vadného komína. Provoz byl omezen a lázně musely být nakonec zcela uzavřeny. [3]
1945
Na vojenský lazaret wehrmachtu byl objekt přeměněn v dubnu 1945. Po 8. květnu přešly pod správu Rudé armády a v červnu 1945 bylo rozhodnuto o zřízení sanatoria pro horníky, které vzniklo 18. srpna pod názvem Stalinův hornický léčebný ústav. [3]
1942
Roku 1942 se objevil návrh přeměny lázní na vojenský lazaret wehrmachtu. [3]
1931
Roku 1931 bylo konsorcium změněno na akciovou společnost. [3]
1920
Roku 1920 koupilo lázně konsorcium ústeckých a teplických podnikatelů za 800 000 Kč. Dochází k přestavbě a modernizaci lázní. [3]
1898
Roku 1898 vyhořela do základů budova bývalého Brecherova ústavu, ale Clary-Aldringenové ihned investují do oprav lázní. [3]
1890
Buduje se krytá kolonáda, promenádní cesty, tenisové kurty, sáňkařská dráha a tramvajová trať. [5]
1889
Jelikož voda byla přiváděna z aldringenovských pozemků, zastavili přívod vody do lázní. To mělo likvidační účinek, a tak lázně roku 1889 ukončují činnost. [5] Dne 16. března 1889 koupil Tereziiny lázně Edmund Clary-Aldringen a spojil je s Vodoléčebným ústavem dr. Brechera v jeden celek. Kromě prostor pro lázeňskou léčbu, pokojů pro hosty, bytů pro lékaře disponovaly Tereziiny lázně také restaurací se společenským sálem. [2]
1888
V roce 1888 lázně vyhořely. [4]
1881
Roku 1881 nechal Nowak postavit další křídlo lázní, stáje pro koně a přístřešky pro kočáry. Obě křídla propojil terasou, a tak vznikla velká lázeňská budova. Lázně nabízely studené, teplé, parní a rašelinné koupele. [3] Na začátku 80. let byla proti úspěšnému dr. Brecherovi vedena pomlouvačná kampaň a šířilo se, že je smrtelně nemocný a některým vadilo, že používal adresu Dubí u Teplic v Čechách. Knížeti Edmundovi Clary-Aldringenovi vadila tato konkurence pro teplické lázně. [5]
1879
Lázně zahájily provoz 30. května 1879. V přízemí dvoupatrové budovy byla umístěna léčebná zařízení a restaurace s koncertním a tanečním sálem, v patře pak bydleli hosté a lékaři. Lázně ve švýcarském stylu se staly dominantou obce. Nowak plánoval první verzi dráhy tratě, která měla mít zastávku nedaleko lázní a dále pokračovat na Cínovec a Moldavu. [3] Díky finančním problémům byla nakonec zvolena úspornější varianta trati s nádražím daleko za obcí.
1877
Roku 1877 kupuje Smrkovský mlýn za 28 000 zlatých inženýr Thomas Nowak, který se podílel na stavbě zdejší železnice. Nowak si brzy uvědomil, že zlepšení dopravní dostupnosti Dubí povede k vyšší návštěvnosti lázní. Původní mlýn nechal zbourat a na jejím místě postavit lázeňskou budovu. Na počest své manželky lázně nazval Terezinými. [3]
1872
Díky dvěma lázeňským budovám obec získala 6. května 1872 statut lázeňského místa. [3]
1871
Vodoléčebná ústav dr. A Brechera byl otevřen 1. července 1871. Budova měla deset místností, z nichž tři sloužily jako společenské a v podkroví bývaly pokoje pro hosty. Voda se přiváděla dřevěným potrubím z nedalekého pramene a léčba byla založena na balneologických metodách přírodní léčby Vincenze Priesnitze, Sebastiana Kneippa a Martina Hahna. Využívala se studená i teplá voda a obklady. Mnozí lázeňští hosté věřili v léčivé účinky vody, a proto jí i pili. Procedury doplňovala střídmá strava, procházky po okolí a kulturní akce pro hosty v podobě koncertů a tanečních zábav. [5]
1870
První lázně začal roku 1861 budovat továrník Anton Tschinkel na místě zájezdního hostince Diana (v místech Domova důchodců u městského úřadu). Úzce spolupracoval s balneologem dr. Josefem Löschnerem, a tak byly roku 1862 uvedeny do provozu první lázně v Dubí tzv. Dianina lázeň. Roku 1870 koupil v Horním Dubí pozemek sousedící se Smrkovým mlýnem za 5 000 zlatých dr. Alois Brecher, který původně pracoval v Dianině lázni, a rozhodl se postavit vlastní lázně. [3] Doktor Alois Brecher pracoval jako lázeňský lékař v Teplicích a do Dubí přišel v 60. letech 19. století s Antonem Tschinkelem. [5]
1843
V roce 1843 je majitelem Smrkového mlýnu Franz Walter. [4]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

laznedubi.cz [1]
mapotic.com [3]
vodnimlyny.cz [4]
mesto-dubi.cz [5]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.