Hornický Cech Vrapice (Exteriér), autor: mapy.cz, datum: 2023

Hornický Cech Vrapice

Stručné info

Jeden z nejstarších domů v obci Vrapice, zakreslený již na císařském otisku mapy stabilního katastru, což znamená, že byl postaven před rokem 1840. Podle některých pramenů stavba vznikla již v roce 1775 za šichtmistra Steina, který sem byl přeložen z Německa. Sloužila původně jako hornický cech, tedy jako shromaždiště horníků před směnou a po směně ve zdejších dolech.

První zmínky, že v domě fungoval i hostinec, jsou z 25. července 1896, kdy hostinskou koncesi obdržela Správa pivovaru v Buštěhradě. Nelze ale vyloučit, že tu hostinec fungoval už dříve v první polovině 19. století. V roce 1913 prošel hostinec zásadní přestavbou, která se dotkla hlavně tanečního sálu. Ten byl nově adoptován tak, aby v něm bylo možné hrát i divadlo.

Dne 12. února 1953 byl hostinec začleněn do Oblastního sdruženého komunálního podniku MNV v Kladně. Z předávacího protokolu a soupisu vybavení je patrné, že hostinec byl v té době skutečně velký - ostatně jeho celková provozní plocha dosahovala 607,2 m2. Později hostinec přešel pod Státní statek v Jenči, který ho pronajal Restauracím a jídelnám Kladno. Poté ho ale Státní statek Restauracím a jídelnám předal s odůvodněním, že budova slouží výhradně společenským účelům a je jedinou shromažďovací budovou ve Vrapicích - pro zemědělskou výrobu, pro kterou ji potřeboval státní statek, tedy nešla použít.

Restaurace a jídelny pak hostinec provozovaly až do roku 1992, kdy byl společně s vedlejší budovou čp. 91 vydražen za 437.000 Kčs. Zda slavná hostinská minulost podniku pokračovala i po dražbě není známo, ale určitě to nebylo příliš dlouho.

Adresa
Vrapická 32, 272 03 Kladno - Vrapice
Rok stavby
Galerie
Hornický Cech Vrapice (Exteriér), autor: mapy.cz, datum: 2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

1992
Restaurace a jídelny pak hostinec provozovaly až do roku 1992, kdy byl společně s vedlejší budovou čp. 91 vydražen za 437.000 Kčs. Zda slavná hostinská minulost podniku pokračovala i po dražbě není známo, ale určitě to nebylo příliš dlouho. [1]
1953
Dne 12. února 1953 byl hostinec začleněn do Oblastního sdruženého komunálního podniku MNV v Kladně. Z předávacího protokolu a soupisu vybavení je patrné, že hostinec byl v té době skutečně velký - ostatně jeho celková provozní plocha dosahovala 607,2 m2. Později hostinec přešel pod Státní statek v Jenči, který ho pronajal Restauracím a jídelnám Kladno. Poté ho ale Státní statek Restauracím a jídelnám předal s odůvodněním, že budova slouží výhradně společenským účelům a je jedinou shromažďovací budovou ve Vrapicích - pro zemědělskou výrobu, pro kterou ji potřeboval státní statek, tedy nešla použít. [1]
1945
V březnu roku 1945 přešla hostinská koncese na Lánsko-rakovnickou kamenouhelnou akciovou společnost ve Vrapicích. Zřejmě už koncem roku 1945 se ale koncese vrátila Správě státního pivovaru v Buštěhradě. V červenci 1949 převzal koncesi Místní národní výbor v Stehelčevsi. [1]
1913
V roce 1913 prošel hostinec zásadní přestavbou, která se dotkla hlavně tanečního sálu. Ten byl nově adoptován tak, aby v něm bylo možné hrát i divadlo. [1]
1896
První zmínky, že v domě fungoval i hostinec, jsou z 25. července 1896, kdy hostinskou koncesi obdržela Správa pivovaru v Buštěhradě. Nelze ale vyloučit, že tu hostinec fungoval už dříve v první polovině 19. století. [1]
1775
Jeden z nejstarších domů v obci Vrapice, zakreslený již na císařském otisku mapy stabilního katastru, což znamená, že byl postaven před rokem 1840. Podle některých pramenů stavba vznikla již v roce 1775 za šichtmistra Steina, který sem byl přeložen z Německa. Sloužila původně jako hornický cech, tedy jako shromaždiště horníků před směnou a po směně ve zdejších dolech. [1]

Literatura

Zdeněk Pospíšil ; Průvodce historií kladenských hostinců: Díl III - Švermov, Dubí, Dříň, Újezd a Vrapice ; ISBN: 978-80-907236-2-7 [1]

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Dům nemá k dispozici žádné další odkazy.

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.