Hückelovy vily (Exteriér), autor: Michal Polášek

Hückelovy vily

Stručné info

Novorenesanční vily byly postaveny v letech 1880-1882 podle projektu vídeňského architekta Otto Thienemanna pro Augusta Hückela (levá vila) a jeho bratra Johanna (pravá vila). Bratři Johann a August Hückelovi byli spolumajitelé světoznámé kloboučnické firmy J. J. Hückel’s Söhne. V interiéru se nacházejí malby známého malíře, novojičínského rodáka Eduarda Veitha.

Firma byla po roce 1945 znárodněna a přejmenována na TONAK. Do vlastnictví státu přešly i rodinné vily. Po druhé světové začaly vily chátrat. Za komunistického režimu v jednom objektu fungovala dětská ozdravovna, ve druhém kožní oddělení nemocnice, nějaká péče u vil probíhala. 

Zásadní problémy začaly po revoluci, kdy se o vily přestal kdokoliv starat. Po roce 1995 byly na popud tehdejšího okresního úřadu opuštěny. Následovník okresního úřadu Moravskoslezský kraj je v roce 2008 prodal společnosti JTH Teplice. Právě v tomto období došlo k největší destrukci obou vil. JTH Teplice měla na svědomí i zbourání jiné velmi významné stavby v Novém Jičíně a to bývalé tabačky, na jejímž místě vyrostl obchodní komplex, který hyzdí téměř samotné centrum města.

V roce 2016 je odkoupilo město Nový Jičín za 13,7 milionu od společnosti JTH teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka. Památkově chráněné vily byly ve velmi špatném stavu. Město začalo připravovat jejich rekonstrukci. V roce 2018 byly vily zpřístupněny veřejnosti v rámci Dne architektury, na kterém bylo možné také diskutovat s Ing. arch. Milanem Obenausem a jeho kolegy, autory architektonické studie na využití vily Augusta Hückela. Od 1. října 2023 bude zpřístupněna zahrada v Hückelových vilách. Rozhodla o tom Rada města na svém zářijovém zasedání, kde radní schválili provozní řád nového městského parku.

Kromě zmíněných dvou vil stojí poblíž ještě dvě další, které patřily Hugovi a Hansi Hückelovým. 

Adresa
Revoluční 856/44, 741 01 Nový Jičín
Kulturní památka
10575/8-3887
Rok stavby
1880
Galerie
Hückelovy vily (Exteriér), autor: Michal Polášek
Hückelovy vily (Exteriér)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Od 1. října 2023 bude zpřístupněna zahrada v Hückelových vilách. Rozhodla o tom Rada města na svém zářijovém zasedání, kde radní schválili provozní řád nového městského parku. [7]
2020
Kromě zmíněných dvou vil stojí poblíž ještě dvě další, které patřily Hugovi a Hansi Hückelovým. Obě jsou v dobrém stavu, vlastní je Moravskoslezský kraj. V jedné z nich je mateřská škola, ve druhé dětský domov. V roce 2020 je hlavním úkolem uchránit oba objekty před následky působení dřevomorky, která nenávratně zničila ve vilách velkou část dřevěných prvků interiérového vybavení, například podlahy nebo obložení a vestavěné dřevěné prvky. Postižena je především Augustova vila. Přesto je možné podle odborníků některé části interiéru zachránit, například obložení hlavního sálu. [4]
2018
Dne 30. září 2018 byly vily zpřístupněny veřejnosti v rámci Dne architektury, na kterém bylo možné také diskutovat s Ing. arch. Milanem Obenausem a jeho kolegy, autory architektonické studie na využití vily Augusta Hückela. [6]
2016
V roce 2016 koupilo vily město za 13,7 milionu od společnosti JTH podnikatele Jaroslava Třešňáka. Památkově chráněné vily byly ve velmi špatném stavu. [3]
2014
Historický výtah a původní posuvné dveře z období první republiky objevili v roce 2014 v podkroví dělníci, kteří rekonstruovali mateřskou školu sídlící v památkově chráněné Hückelově vile v Novém Jičíně. Obě konstrukce zakrývaly deska a omítka, takže celá desetiletí nikdo nevěděl, co se za stěnou skrývá. [2]
1989
Zásadní problémy začaly po revoluci, kdy se o vily přestal kdokoliv starat. Akorát se jim dal štempl chráněných památek a přehazovali si je soukromníci a podnikatelé. [3] Vily koupila i spekulativně developerská společnost, která má na svědomí zbourání jiné velmi významné stavby v Novém Jičíně a to bývalé tabačky, na jejímž místě vyrostl obchodní komplex, který hyzdí téměř samotné centrum města. [5]
1945
Po druhé světové začaly vily chátrat. Za komunistického režimu v jednom objektu fungovala dětská ozdravovna, ve druhém kožní oddělení nemocnice, nějaká péče u vil probíhala. [3]
1880
Domy patří mezi přepychová rodinná sídla podnikatelů Hückelových. Postaveny byly v letech 1880-82 podle projektu vídeňského architekta Otto Thienemanna. V interiéru se nacházejí malby známého malíře, novojičínského rodáka Eduarda Veitha. Domy jsou půdorysně i objemově shodné. [1] Rodina Hückelů se nejvíce zasloužila o kloboučnickou tradici v Novém Jičíně. Johann Hückel zavedl roku 1865 jako první v monarchii strojovou výrobu klobouků a o dva roky později rozhodl, že postaví novou továrnu jižně od historického jádra města. [5]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

geocaching.com [5]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.