Zámek Planá (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 12.7.2020

Zámek Planá

Stručné info

Zámecký komplex vznikal již od 13. století. Jako první známý držitel původního gotického hradu se v polovině 14. století připomíná Dobrohost z Plané. Od roku 1433 až do 40. let 16. století hrad patřil rodu ze Žeberka.  Poté patřil Šlikům. Koncem 16. století za nich došlo k přestavbě na renesanční zámek a v letech 1617-1619 v duchu pozdní renesance. V r. 1634 zde na cestě do Chebu těsně před svým zavražděním přenocoval Albrecht z Valdštejna. Po r. 1665 za Sinzendorfů byl zámek přestavěn v barokním duchu. V roce 1822 Sinzendorfové vymřeli po meči a Planou zdědil Jan Nepomuk Nostitz-Rieneck, který nechal zámek v roce 1827 upravit klasicistně.

V letech 1948-1991 využívali zámecký areál příslušníci pohraniční stráže.

O vydání zchátralého zámku v roce 1992 neúspěšně žádala Mathilda Nostitzová, která se na zámku narodila a do 12 let v něm žila. Tehdejší ministr vnitra prodal zámek před termínem pro podání restitučního nároku. Nový majitel nakonec skončil ve vězení, protože nesplácel úvěr, který si podvodně na zámek vzal. Poté byl zámek prodán ještě několikrát. Mathildě Nostitzové byl vrácen jen malý hřbitov poblíž Plané, kde jsou pohřbeni její předci. Žije střídavě v ČR a Itálii, založila Nadační fond Mathilda, který pomáhá nevidomým a slabozrakým. Získala řadu ocenění.

Celkový stav areálu začíná být kritický, projevují se důsledky dlouhodobě neprováděné údržby a nevhodného užívání v minulosti. 

V roce 2016 se o zámku s Mathildou Nostitzovou natáčel pořad Modrá Krev ve kterém zaznělo, že když by zámek vyhořel, možná by to ani nikoho nepřekvapilo...V listopadu 2017 zámek zachvátil rozsáhlý požár. Objekt patří společnosti SAPLIA GOLF a.s., která je v likvidaci a v katastru je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Po požáru je střecha provizorně zastřešena. V roce 2020 má zámek na katastru jiného majitele, je jím společnost Zámek Planá s.r.o. Zámek je alespoň naštěstí zabezpečen a provizorně zastřešen.

Adresa
Zámecká 248, 348 15 Planá
Kulturní památka
45205-4-1837
Rok stavby
Galerie
Zámek Planá (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 12.7.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Rod Šlikové (Vlastník) Rod Šlikové - Vlastník
Rod Nosticové (Vlastník) Rod Nosticové - Vlastník

Časová osa

7/2020
Zámek je zabezpečen a provizorně zastřešen.
2/2020
Zámek má na katastru jiného majitele, je jím společnost Zámek Planá s.r.o. Střecha zámku prochází rekonstrukcí.
9/2019
Zámek je stále ve vlastnictví společnosti SAPLIA GOLF a.s. v likvidaci. Na katastru nemovitostí je Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
11/2018
Pozemek, na kterém zámek stojí, je ve vlastnictví ÚZSVM, objekt patří společnosti SAPLIA GOLF a.s., která je v likvidaci a v katastru je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Po požáru je střecha provizorně zastřešena.
2017
V listopadu 2017 zámek zachvátil rozsáhlý požár. [2]
2016
O zámku se s Mathildou Nostitzovou natáčel pořad Modrá Krev ve kterém zaznělo, že když by zámek vyhořel, možná by to ani nikoho nepřekvapilo... [4]
2015
V říjnu 2015 byl neúspěšně nabízen v dražbě za 1,3 milionu korun. Od té doby byl častým útočištěm bezdomovců. [2]
2013
Celkový stav areálu je kritický, projevují se důsledky dlouhodobě neprováděné údržby a nevhodného užívání v minulosti. Havarijní stav. [6]
1992
O vydání zchátralého zámku v roce 1992 neúspěšně žádala Mathilda Nostitzová, která se na zámku narodila a do 12 let v něm žila. [2] Tehdejší ministr vnitra prodal zámek před termínem pro podání restitučního nároku. Nový majitel nakonec skončil ve vězení, protože nesplácel úvěr, který si podvodně na zámek vzal. Poté byl zámek prodán ještě několikrát. [5] Mathildě Nostitzové byl vrácen jen malý hřbitov poblíž Plané, kde jsou pohřbeni její předci. Žije střídavě v ČR a Itálii, založila Nadační fond Mathilda, který pomáhá nevidomým a slabozrakým. Získala řadu ocenění. [3] [4]
1948
V letech 1948-1991 využívali zámecký areál příslušníci pohraniční stráže. [1]
1827
Jan Nepomuk Nostitz-Rieneck nechal zámek v roce 1827 upravit klasicistně. [1]
1822
V roce 1822 Sinzendorfové vymřeli po meči a Planou zdědil Jan Nepomuk Nostitz-Rieneck. [1]
1735
V pol. 30. let 18. stol. za Františka Václava mladšího je však již doložena vrcholně barokní přestavba a zámek byl rozšířen o jižní křídlo. [1]
1665
Po r. 1665, kdy koupil plánské panství Jan Jáchym Sinzendorf, zaznamenal zámek pravděpodobně proměnu v raně barokním duchu. [1]
1634
V r. 1634 zde na cestě do Chebu těsně před svým zavražděním přenocoval Albrecht z Valdštejna. [1]
1617
Kašpar Šlik nechal v letech 1617-1619 upravit fasády a interiéry sídla v duchu pozdní renesance. [1]
1550
V polovině 16. století vlastnil hrad Mořic Šlik, ale až koncem 16. století došlo k přestavbě na renesanční zámek. K původnímu paláci přibylo severní křídlo s valenými a lunetovými klenbami, portály, ostěními a kamennými šlikovskými erby. Předhradí zaplnily zejména hospodářské budovy, z nichž dochovaná konírna má zajímavý patrový štít. [1]
1433
Po roce 1433 hrad patřil Aleši ze Žeberka a jeho potomkům náležel až do 40. let 16. století. [1]
1407
Po roce 1407 za Jindřicha z Elstrberka pravděpodobně proběhla přestavba v trojkřídlou stavbu. [1]
1395
Po požáru v r. 1395 tehdejší majitel, rytíř Bořivoj ze Svinař, nechal hrad opravit. [1]
1350
Zámecký komplex vznikl stavební činností pravděpodobně již od 13. století. Jako první známý držitel původního gotického hradu se v polovině 14. století připomíná Dobrohost z Plané. Stavbu tehdy tvořil obdélný palác a osmipatrová, ve třech horních patrech dřevěná hranolová věž. Sídlo bylo obehnáno příkopy a valy v místech pozdějšího parku. Od města odděloval hradní pahorek umělý příkop přetínající ostrožnu v místě dnešní Zámecké ulice. Přírodní ochranu hradního návrší pak doplňovaly okolní rybníky a bažiny. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

17. 12. 2018
www.rajce.idnes.cz lotusesprit
3. 11. 2018
www.facebook.com Martin Silovský a Robert Charvát
21. 9. 2016
www.facebook.com Roman Frouz
10. 2. 2011

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz [1]
cs.wikipedia.org [2]
pamatkovykatalog.cz [6]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.