Usedlost Skalka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 14.10.2022

Usedlost Skalka

Stručné info

První zmínka o Skalce pochází z roku 1599, kdy Dorota Skálová, jak se píše v knihách viničního úřadu, koupila na místě zvaném Na Vejhřevkách dvě vinice – Klempernu, Kovařskou a o rok později Starou. Zmíněné vinice se pak nazývaly Skálovské a existovaly zřejmě od 14. století. Dlouhou dobu zde však žádná stavba nestála. Usedlost zřejmě vznikla až na konci 18. století. Před rokem 1820 měla tvar písmene „U“. Byla tedy trojkřídlá – dvě boční křídla byla kratší, otevřená do dvora. Poblíž stála obytná budova ve tvaru obdélníku, která se zachovala až do 21. století. Viz galerie a výřez mapy. Od konce 19. století patřila Skalka lékařské rodině Rennerů, kterým náležely také také Klikovka, Klimentka a smichovská Ladronka.

Jen pár let po zápisu (v roce 1958) na seznam nemovitých kulturních památek, konkrétně v roce 1963, narušila starobylý památkově chráněný ráz této usedlosti úprava. Usedlost byla zbavena veškeré výzdoby a upravena na levné byty.

Od roku 2005 je zde na plánu výstavba developerského projektu, postaveno má být několik moderních bytových domů, vedle památkově chráněné ruiny, která má být opravena. Proti projektu se postavilo několik skupin místních. Od roku 2022 je vlastníkem skupina Premiot, která zde ve stejném roce začala s pracemi. Už v následujícím roce ale developerovi došly finance a projekt míří do dražby. 

Adresa
U Klikovky 120/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Kulturní památka
40357/1-1396
Rok stavby
Galerie
Usedlost Skalka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 14.10.2022
Usedlost Skalka - Císařské povinné otisky stabilního katastru (Výřezy z map), datum: 1840
Usedlost Skalka - kolem roku 1959 (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Developerovi ze skupiny Premiot došly finance a projekt luxusních bytových domů převzal velký věřitel. Ten se nyní chystá pozemky v dražbě zpeněžit. Dražba projektu na rozhraní Smíchova a Motola se má uskutečnit 22. září 2023. Vyvolávací cena bude 189 milionů korun. [5]
2022
Od roku 2022 je vlastníkem usedlosti skupina Premiot. Projekt této společnosti, jehož základní kámen byl poklepán 2. listopadu 2022, počítal s rekonstrukcí usedlosti a postavením dvou bytových domů v její blízkosti. [1]
2005
Od roku 2005 zuří boj o budoucnost zchátralé barokní usedlosti Skalka. Firma Les Marrons by tu ráda postavila dvě moderní budovy vedle památkově chráněné ruiny. V roce 2005 byla navrhnuta změna územního plánu, podle které se původní pastviny a louky mohly zastavět. Tehdy se od záměru upustilo a plán se začal znova řešit až v říjnu 2015. [4]
1963
Jen pár let po zápisu (v roce 1958) na seznam nemovitých kulturních památek, konkrétně v roce 1963, narušila starobylý památkově chráněný ráz této usedlosti úprava. Usedlost byla zbavena veškeré výzdoby a upravena na levné byty. [3]
1899
Od konce 19. století patřila Skalka lékařské rodině Rennerů, kterým náležely také také Klikovka, Klimentka a smichovská Ladronka. [2]
1820
První zmínka o Skalce pochází z roku 1599, kdy Dorota Skálová, jak se píše v knihách viničního úřadu, koupila na místě zvaném Na Vejhřevkách dvě vinice – Klempernu, Kovařskou a o rok později Starou. Zmíněné vinice se pak nazývaly Skálovské a existovaly zřejmě od 14. století. Dlouhou dobu zde však žádná stavba nestála. Usedlost zřejmě vznikla až na konci 18. století. Před rokem 1820 měla tvar písmene „U“. Byla tedy trojkřídlá – dvě boční křídla byla kratší, otevřená do dvora. Poblíž stála obytná budova ve tvaru obdélníku, která se zachovala až do 21. století. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

cs.wikipedia.org [1]
praha5.cz - Kronika [2]
pamatkovykatalog.cz [3]
hrady.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.