Hanácká kasárna (Exteriér)

Hanácká kasárna

Stručné info

Historie objektu úzce souvisí s vojenskou historií Olomouce. V souvislosti s válkami o tzv. rakouské dědictví byla sice z rozkazu Marie Terezie ve městě Olomouc vybudována tehdy moderní bastionová polygonní pevnost s množstvím redut a předsunutých pevnůstek, včetně korunní hradby, ale nejstarší vojenská nemocnice byla situována mimo tento systém v Klášterním Hradisku. Právě s ohledem na její lokaci vně pevnosti, bylo později císařem Ferdinandem I. rozhodnuto o vybudování záložní vojenské nemocnice uvnitř města pro případ jeho obléhání. Stavba byla vybudována kolem roku 1840. V areálu byla zbudována také kaple sv. Jana Křtitele, která dodnes představuje dominantu nádvoří.

V roce 2014 armáda budovu opustila a kasárna přestala být využívána. Památkově chráněný objekt převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. Užitná plocha budovy přesahuje 19 000 m2. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky, tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti.

Termín aukce je 17.04 - 18.04.2024. Nejnižší podání je 248 000 000 Kč.

Adresa
1. máje 803/1, 779 00 Olomouc
Kulturní památka
13696/8-3693
Rok stavby
1839
Galerie
Hanácká kasárna (Exteriér)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

4/2024
Termín aukce je 17.04 - 18.04.2024. Nejnižší podání je 248 000 000 Kč. [3]
2021
Po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2021 bylo v budově zřízeno krajské uprchlické centrum. [2]
2020
Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. Užitná plocha budovy přesahuje 19 000 m2. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky, tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti. [1]
2017
Památkově chráněný objekt převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. [1]
2014
V roce 2014 armáda budovu opustila a kasárna přestala být využívána. [2]
1840
Historie objektu úzce souvisí s vojenskou historií Olomouce. V souvislosti s válkami o tzv. rakouské dědictví byla sice z rozkazu Marie Terezie ve městě Olomouc vybudována tehdy moderní bastionová polygonní pevnost s množstvím redut a předsunutých pevnůstek, včetně korunní hradby, ale nejstarší vojenská nemocnice byla situována mimo tento systém v Klášterním Hradisku. Právě s ohledem na její lokaci vně pevnosti, bylo později císařem Ferdinandem I. rozhodnuto o vybudování záložní vojenské nemocnice uvnitř města pro případ jeho obléhání. Stavba byla vybudována kolem roku 1840. V areálu byla zbudována také kaple sv. Jana Křtitele, která dodnes představuje dominantu nádvoří. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

8. 4. 2024

Další odkazy

uzsvm.cz [1]
cs.wikipedia.org [2]
nabidkamajetku.cz [3]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.