Wittlerova vila (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 19.2.2020

Wittlerova vila

Stručné info
Projekt rodinné vily Františka Wittlera vypracoval v roce 1923 architekt a designér Max Gerstel, mezi jehož hlavní realizace patří zejména portály, markýzy, výklady či firemní štíty prodejen. Hned v následujícím roce byl dům upraven architektem Aloisem Dryákem pro paní Pospíšilovou, choť ministerského rady. Dryák je mimo jiné také autorem slavné Mullerovy vily na Ořechovce. V roce 2020 je majitelem doktor Hněvkovský, významný lékař a nadaný fotograf.
Adresa
Hradešínská 1903/15, 10100 Praha 101
Rok stavby
Galerie
Wittlerova vila (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 19.2.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Dům stál původně na čtvercovém, dvoutraktovém půdorysu, který je podsklepený. Část jižních sklepních prostor byla využívána jako kanceláře, později byt- Obsluhující místnosti - patrem prostupující halas jednoramenným schodištěm, kuchyň - projektoval architekt na severní straně, obsluhované - dva pokoje- na jižní straně. Ložnici v 1. p. a zimní zahradu nad vchodem umístil při západní stěně. Výrazným prvkem je kubizující odstupňovaná římsa a detail stylizované sovy u jižního štítového okna. Objekt má valbovou střechu [1]

Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

4/2019
Vila je v majetku Hněvkovského Přemysla MUDr., CSc
1924
V tomto roce byl dům upraven pro J. Pospíšilovou (choť ministerského rady) architektem Aloisem Dryákem. Ten k severní stěně přistavil patrovou, podsklepenou částí zakončenou lodžii, přístupnou z podkroví. Okna orámoval dekorativním ostěním. Zmizely kordonové římsy a původní kování, přibyl drobný štukový detail ve stylu českého art deca. který se však nedochoval. V 1.p. jižního průčelí byl přistavěn balkon, nyní rozšířený přes čtyři osy. Další stavební úpravy proběhly v roce 1975 a 1995. [1]
1923
Projekt rodinné vily pro Františka Wittlera vypracoval v roce 1923 architekt Max Gerstel. Stavbu v tomtéž roce realizovala firma F. Faifar a spol. Průčelí vily Gerstel navrhl v čistém modernisticko-novoklasicistním slohu. Z roku 1923 je rovněž projekt kamenné zdi a garáže pod terénem zahrady. [1]

Literatura

Dalibor Prix a kol. ; Umělecké památky Prahy ; Nakladatelství Academia, 1. vydání r. 2017, díl V - Ž, strana 1031 [1]

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Dům nemá k dispozici žádné další odkazy.

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.