Hrázděnka Kraslice (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 21.8.2021

Hrázděnka Kraslice

Stručné info

Historické památce z roku 1737 hrozilo díky zanedbané péči zřícení. Stavební úřad v roce 2006 ale využil své pravomoci a bez souhlasu majitele objekt provizorně zpevnil a zabalil do plachty. Majitel dlouhodobě nereagoval na výzvy a byl trestně stíhaný.

Členové Spolku přátel města Kraslice se v roce 2010 rozhodli, že ji zachrání. V dražbě ji koupili za 150 tisíc korun. Od roku 2012 se pustili do postupné záchrany i vlastními silami. Spolek odhaduje, že do října 2020 bylo prostavěno zhruba 1,8 milionu korun. Nová je střecha, okna, stěny, podlahy nebo přibyla kamna z Vídně z roku 1900.

V časové ose níže je podrobný rozpis prací i s odkazy na konkrétní galerie nebo tipy na řemeslníky, zářný příklad pro další podobné projekty! Spolek v hrázděnce plánuje mít své zázemí a muzeum kraslické krajky.

Spolek přátel města Kraslice děkuje za pomoc Městu Kraslice, Karlovarskému kraji, Ministerstvu kultury a desítkám dárcům, všichni budou jmenovitě uvedeni na desce umístěné v Hrázděnce.

Adresa
5. května 217/25, 358 01 Kraslice
Kulturní památka
25145/4-634
Rok stavby
Galerie
Hrázděnka Kraslice (Exteriér), autor: zs2kraslice.cz
Hrázděnka Kraslice (Exteriér)
Hrázděnka Kraslice (Exteriér), datum: 2012
Hrázděnka Kraslice (Exteriér)
Hrázděnka Kraslice (Exteriér)
Hrázděnka Kraslice (Exteriér)
Hrázděnka Kraslice (Exteriér), datum: 2003
Hrázděnka Kraslice (Exteriér), datum: 2003
Hrázděnka Kraslice - Stav interiéru před rekonstrukcí (Interiér), autor: Filip Beneš
Hrázděnka Kraslice (Exteriér), autor: Milan Hloušek, datum: 1.2.2020
Hrázděnka Kraslice - Začala oprava druhé půlky střechy Hrázděnky (Exteriér), autor: Fanda Vlaků, datum: 21.9.2015
Hrázděnka Kraslice - Köstlerovi, Franz, manželka Anna a dcera Anemari, poslední němečtí obyvatelé Hrázděnky. (Ostatní)
Hrázděnka Kraslice (Exteriér), autor: Jiří Drozdík, datum: 2017
Hrázděnka Kraslice (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 21.8.2021
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Měšťanský patrový dvojdům roubený a zděný, v patře hrázděný, zakrytý sedlovou střechou, s trámovými stropy. Uliční průčelí domu čp. 218 je pobité bedněním. Průčelí domu čp. 217 je v přízemí roubené v kožichu v patře hrázděné.

Původně byly Kraslice hustě zastavěné město, v němž se kloubila typická architektura hrázděných domů s honosnými gründerskými stavbami z přelomu století. Hrázděný dům (Fachwerk) zbyl v Kraslicích jediný, tento.

Spolek získává peníze na opravy od města, kraje, MK, ale přispět může každý na transparentní účet 123-2159210287/0100.

Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

7/2023
Spolek přátel města Kraslice pokračuje s pomocí grantu města Kraslice/ podle projektu - geotextilie a foukané sklo/při budování WC na Hrázděnce. [21]
11/2021
Hrázděnka má nová okna. Poděkování firmě Zdeněk Vopat & syn. [22]
10/2021
V sobotu 16. října od 10 hodin do 16 hodin se koná den otevřených dveří, kde je možné prohlédnout si průběh rekonstrukce Hrázděnky. K vidění bude také připravovaná výstava Krajka v Kraslicích. [23]
7/2021
Omítky jsou hotové. Letos ještě instalace chybějících oken, dozdění komínu, plot, a ještě plno práce uvnitř. [24]
6/2021
Instalována nová kamenná podlaha na Hrázděnce. Kameník - mistr František Šebesta, patrně poslední v Kraslicích. [25]
3/2021
Pokračují práce na hliněných omítkách v interiérech. [26]
12/2020
Proběhlo vykopaní hlíny na podlaze chodby, zpevnění základů, položení geotextilie a zasypání foukaným sklem. Na jaře bude položena kamenná dlažba. V těchto dnech ještě osadí pan Vopat tři okna a letos práce končí. Spolek přátel města Kraslice děkuje za pomoc Městu Kraslice, Karlovarskému kraji, Ministerstvu kultury a desítkám dárcům, všichni budou jmenovitě uvedeni na desce umístěné v Hrázděnce. Spolek přátel města Kraslice přeje všem klidně a hluboce prožité vánoční chvíle a šťastný nový rok. Máme naději, že současné těžké chvíle budou překonány. [17]
11/2020
Spolek přátel města Kraslice připravuje oplocení Hrázděnky - dřevěný plot a staré kamenné sloupky za které děkuje pánům Zdeňkovi Bíbovi, Ivanu Seckému a Karlovi Bělohlávkovi. Pokud má někdo ještě nějaký kamenný sloupek, rádi ho přijmeme. [1] Na hrázděnce jsou nové dveře od společnosti Vopat & syn. [2]
10/2020
Spolek odhaduje, že do dnešního dne bylo prostavěno zhruba 1,8 milionu korun. V projektové dokumentaci jsou celkové náklady vyčísleny na šest milionů korun. Nová je střecha, okna, stěny, podlahy, židle, přibyla kamna z Vídně z roku 1900 a další. Spolek v ní plánuje mít své zázemí a udělat i jakési muzeum kraslické krajky. Cílem spolku je krok za krokem historický objekt opravovat bez toho, aby se zadlužil. A v roce 2021 chce dosáhnout, aby se stavba mohla částečně užívat. [3]
9/2020
Začíná montáž podlah, pánové Secký a Šilbach v plném nasazení. [4]
8/2020
Foukané sklo pod dřevěnou podlahu na hrázděnce. [6]
5/2020
Pracuje se na hliněných výplních se slámou. [5] Podstatnou složku hliněné omítky tvoří jíl že Skalné.
2/2020
Členové spolku přátel města Kraslice mají za sebou další brigádu na hrázděnce. V únoru bylo úkolem vyklidit velkou místnost v přízemí, kde bude potřeba udělat novou podlahu. Letos by se do hrázděnky mohla poprvé podívat i veřejnost, a to v rámci chystané výstavy o historii krajky. [16]
2019
Kontrolní den s památkáři, architektem, statikem a stavebním úřadem proběhl v pořádku. [13] Pro tento rok na plánu dokončení vyzdívání a omítnutí hrázděných částí, omítnutí roubených stěn, obnova oken a dveří, nové podlahy, rozvody vody, kanalizace a elektrické energie. To vše v části jedné poloviny domu. [14]
12/2018
Probíhá rekonstrukce obvodových stěn. [10]
8/2018
Probíhá nátěr šindelové střechy. [9]
7/2018
Začíná se s pracemi na obvodových stěnách. [8] OSB desky odkrývají nové hrázdění. [11] [12]
6/2018
Historickou hrázděnku v Kraslicích na Sokolovsku čekají další záchranné práce. Obnovy se dočkají stěny nebo například dveře a okna. V záchraně hrázděného domu bude pokračovat Spolek přátel města Kraslice, který na opravu domu v ulici 5. května získal od kraje dotaci 150 tisíc a od samotného města Kraslice 70 tisíc. Po domluvě s památkáři, architektem a statikem se pustíme do rekonstrukce obvodových stěn a obnovy výplní včetně oken a dveří. Stavební úpravy by mohly začít již v červenci. [7]
2/2015
Z památkově chráněného objektu, který spolek před lety získal v dražbě, už zmizely ztrouchnivělé trámy a hromady nepořádku. Letos je přitom v plánu oprava druhé strany střechy. Spolek nyní shání na další opravy jednoho z nejstarších domů v příhraničí peníze. V letošním roce bychom chtěli dokončit opravu střechy. Objekt byl původně dvojdomek. Polovinu šindelové střechy už se podařilo opravit. Náklady jsou odhadnuté na 300 tisíc korun. [15]
2012
Rekonstrukce památkově chráněného objektu začala v roce 2012. Že opravy potrvají roky, bylo zřejmé již od začátku. Toho se však členové spolku nezalekli a vedle shánění dotací se v rámci brigád pustili vlastními silami i do drobných úprav. [7] Památnou roubenku už podpírají trámy a její zřícení nehrozí. Probíhají první záchranné práce na krovu, odkrytí vnějšího pláště, očištění shnilých prvků. Odborné firmy stavbu postupně prozkoumávají. Speciálně vyškolení tesaři budou opravovat trámy. Z památky by se do čtyř let mohlo stát muzeum. Odhad na rekonstrukci jsou 4 mil. Kč. [18]
2010
Členové Spolku přátel města Kraslice se v roce 2010 rozhodli, že historickou památku z roku 1737 zachrání před demolicí. Kulturní památce hrozilo zřícení. V exekuci a dražbě ji koupili za 150 tisíc korun. Spolek má 21 členů a snaží se uvést objekt do původního stavu. Pokud to jde, tak za pomoci původního materiálu i technik. [3]
2009
Památkově chráněná hrázděnka léta chátrá.
2006
Stavební úřad využil své pravomoci a vybral firmu, která památku bez souhlasu majitele provizorně zpevní a zabalí do plachty. Majitele nemohou úředníci zastihnout. Nereaguje na dopisy a často mění adresy. Teď je trestně stíhaný za zanedbání péče o historickou památku. [19]
1737
Hrázděnka v Kraslicích z roku 1737. [20]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

5. 7. 2023
www.facebook.com geotextilie a foukané sklo/při budování WC na Hrázděnce. [21]
19. 11. 2021
www.facebook.com Hrázděnka má nová okna. Poděkování firmě Zdeněk Vopat & syn. [22]
15. 10. 2021
www.facebook.com Den otevřených dveří 2021 [23]
2. 7. 2021
www.facebook.com Omítky jsou hotové. [24]
18. 6. 2021
www.facebook.com Kamenná podlaha na Hrázděnce. Kameník - mistr František Šebesta, patrně poslední v Kraslicích. [25]
15. 3. 2021
www.facebook.com Hliněné omítky na Hrázděnce - práce pokračují. [26]
15. 12. 2020
www.facebook.com Oprava podlahy v chodbě [17]
22. 11. 2020
www.facebook.com Nové dveře Vopat & syn [2]
10. 11. 2020
www.facebook.com Oplocení hrázděnky [1]
4. 9. 2020
www.facebook.com Montáž podlah [4]
28. 8. 2020
www.facebook.com Foukané sklo pod dřevěnou podlahu na hrázděnce. [6]
15. 5. 2020
www.facebook.com Hliněné výplně se slámou. [5]
1. 2. 2020
www.facebook.com Brigáda [16]
16. 1. 2019
www.facebook.com Kontrolní den [13]
20. 12. 2018
www.facebook.com Probíhá rekonstrukce obvodových stěn. [10]
2. 8. 2018
www.facebook.com Probíhá nátěr šindelové střechy. [9]
23. 7. 2018
www.facebook.com OSB desky odkrývají nové hrázdění. [11]
23. 7. 2018
www.facebook.com Pracuje se na novém hrázdění. [12]
11. 7. 2018
www.facebook.com Začíná se s pracemi na obvodových stěnách. [8]
www.facebook.com Poslední německá rodina Köstlerů, žijící v Hrázděnce.

Facebook

13. 8. 2023

Další odkazy

Dům nemá k dispozici žádné další odkazy.

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.