Hotel Kraus (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 12.1.2020

Hotel Kraus

Stručné info

Hotel Kraus byl postaven na místě původního vesnického domku stavitelem Josefem Krausem, který se do místní rodiny přiženil. Mladý pan inženýr se podílel na výstavbě okolních komunikací a především se jeho silniční firma Josef Kraus z Kaniny u Mělníka v roce 1935 podílela na stavbě unikátního kokořínského tunelu, který se nachází pod hradem Kokořín.

Hotel Kraus spolu s ostatními místními hotely dobře prospíval a dokonce záhy disponoval i vlastním koupalištěm s převlékárnami a lehátky. Je zajímavé, že toto koupaliště bylo vybudováno hned vedle slavnějšího koupaliště Dolina. Hotel měl vlastní restauraci se zahrádkou a dle dochovaného reklamního pohledu zde byla výtečná kuchyně a ceny mírné.

Hotel fungoval i za protektorátu a druhé světové války. Po roce 1948 byl hotel znárodněn komunisty, kteří změnili dispozici domu a přebudovali jej na šest bytových jednotek. Na místě původního koupaliště byla v 80. letech vybudována čistírna odpadních vod pro celý areál. Dům byl využíván jako podnikové byty pro zaměstnance Státních lesů.

Po roce 1989 byl hotel navrácen zpět potomkům původních majitelů. Ti měli k místu i tradici vztah, ale bohužel jim vzdálenost jejich trvalého bydliště neumožňovala dál dům provozovat. Podařilo se jim zrekonstruovat vlastními silami bytové jednotky, které dál pronajímali. V roce 2005 dům prodali rodině Veselých, kteří provozují i nedaleký pension Malba a snaží se oživit tradici pohostinství v tomto domě.

Adresa
Kokořínský Důl 41, 27723 Kokořín
Rok stavby
Galerie
Hotel Kraus (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 12.1.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2005
V roce 2005 dům prodali současným majitelům, kteří se budou snažit oživit tradici pohostinství v tomto domě. [1]
1989
Po sametové revoluci v roce 1989 byl hotel navrácen zpět potomkům původních majitelů paní Marii Ruppové a Jaroslavu Dvořákovi. Oba měli k místu i tradici vztah, ale bohužel jim vzdálenost jejich trvalého bydliště neumožňovala dál dům provozovat. Podařilo se jim zrekonstruovat vlastními silami bytové jednotky, které dál pronajímali. Uskutečnili výměnu oken za plastová. [1]
1980
Na místě původního koupaliště byla v 80. letech dokonce vybudována čistírna odpadních vod pro celý areál bývalého Zámeckého hotelu Dolina. Dům byl využíván jako podnikové byty pro zaměstnance Státních lesů. [1]
1948
Po roce 1948 byl hotel znárodněn komunisty, kteří změnili dispozici domu a přebudovali jej na šest bytových jednotek. [1]
1938
Hotel Kraus spolu s ostatními místními hotely dobře prospíval a dokonce záhy disponoval i vlastním koupalištěm s převlékárnami a lehátky. Je zajímavé, že toto koupaliště bylo vybudováno hned vedle slavného největšího koupaliště v Československu. Hotel měl vlastní restauraci se zahrádkou, kde se čepoval Plzeňský Prazdroj. Dle dochovaného reklamního pohledu zde byla výtečná kuchyně a ceny mírné. Hotel fungoval i za protektorátu a druhé světové války. [2]
1935
Hotel KRAUS byl postaven na místě původního vesnického domku stavitelem Krausem, který se do místní rodiny přiženil. Mladý pan inženýr se podílel na výstavbě okolních komunikací a především pak stavbě unikátního kokořínského tunelu. Ten byl vybudován v roce 1935, jeho stavbu zadal okresní výbor podnikatelské silniční firmě Josef Kraus z Kaniny u Mělníka. Stavbu tunelu provedla fa ing. Josef Kratochvíl a spol z Prahy – XII. Dodávka stromů, křovin a ostatních rostlin byla svěřena p.Otakarovi Šimonovi, majiteli stromových školek ve Mšeně u Mělníka. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Kokořínský tunel má svoje kouzlo - Historie - Autokaleidoskop [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.