Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 26.7.2020

Lázeňská restaurace, Kyselka

Stručné info
Zámecká restaurace byla postavena majitelem kysibelského panství, Wilhelmem z Neubergu, v počátečním stádiu lázní v Kyselce, v letech 1829-1830, jako drobný zájezdní hostinec u vývěru pramene. Když si prameny i lázně v roce 1867 pronajal Heinrich Mattoni, radikálně hostinec přestavěl. V přízemí byl umístěn společenský sál s přilehlou terasou. Kolem roku 1885 nechal Heinrich Mattoni provést přístavbu restaurace v duchu romantické anglické cottage. Po 2. světové válce byl objekt využíván jako lázeňská jídelna pro děti. V letech 1993-1994 proběhla rekonstrukce, která objekt znehodnotila a objekt poté silně chátral. V roce 2013 objekt převzala obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka. Od té doby probíhá snaha o jeho záchranu.Společnost Lázně Kyselka o.p.s. zpracovala Architektonickou studii a záměr obnovy restaurace. Postup prací k vidění v časové ose na kartě objektu.
Adresa
Kyselka 75, 36272 Kyselka
Rok stavby
1829
Galerie
Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér)
Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér)
Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér)
Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér)
Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér)
Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér)
Lázeňská restaurace, Kyselka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 26.7.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Objekt bývalé Lázeňské restaurace čp. 75 v Mattoniho lázních Kyselka, patří k nejstarším dochovaným objektům v Lázních Kyselka. Z architektonického hlediska je hodnotný zejména exteriér s tektonickým členěním a dekorativně řešenými konstrukcemi štítů. Objekt Lázeňské restaurace byl postaven v několika stavebních etapách, které byly v organismu objektu z části rozpoznány. Objekt byl postaven jako drobný zájezdní hostinec. Jednalo se o jednopatrový objekt na čtvercovém půdorysu, zastřešený valbovou mansardovou střechou. Dům připomínal svým typem stavby tzv. lusthausů, s oblibou budovaných na počátku 19. století v nedalekých Karlových Varech. [2]

Subjekty

Heinrich Mattoni (Vlastník) Heinrich Mattoni - Vlastník

Časová osa

2016
Na budově bývalé empírové restaurace v lázních Kyselka se propadla střecha, restaurace patří k jednomu z nejstarších lázeňských objektů. [1]
2013
Objekt je několik let nevyužíván chátrá. Dne 6. března 2013 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj provedl "Vklad práva do katastru nemovitostí" na společnost Lázně Kyselka, o.p.s. která chystá postupnou obnovu objektu. Pro nejbližší dobu je nejdůležitější zajistit, aby se budovy nadále nerozpadly a aby se stabilizoval jejich současný stav a postupně se zastavila postupující degradace objektů. [2]
1993
V letech 1993-1994 proběhla přestavba objektu pro sídlo společnosti Bad Giesshüber Touristic. Ta ovšem znamenala pro objekt naprosto devastující výsledek. [2]
1993
V letech 1993-1994 proběhla přestavba objektu pro sídlo společnosti Bad Giesshüber Touristic. [2]
1945
V konečné fázi přestaveb po 2. světové válce, kdy byl využíván jako lázeňská jídelna pro děti, byl k budově připojen přízemní přístavek směrem k Mattoniho vile. [2]
1893
K roku 1893 se zde uvádějí jídelní sály, kulečníkový pokoj a divadelní sál. [2]
1885
Kolem roku 1885 nechal Heinrich Mattoni provést přístavbu restaurace v symetrický objekt v duchu romantické anglické cottage. Za tímto účelem bylo nutno odbourat kus skalního výstupu za restaurací. [2]
1872
Na jedné z prvních fotografií lázní v Kyselce z roku 1872 je zachycena již rozšířená budova hostince o boční přístavbu. V přízemí byl umístěn společenský sál s přilehlou terasou. [2]
1867
Když prameny i lázně získal v roce 1867 do pronájmu Heinrich Mattoni, byl radikálně přestavěn i původní ubytovací hostinec. Tato přestavba proběhla mezi lety 1867-1870. [2]
1850
Kolem roku 1850 se zde uvádějí dva pokoje pro hosty, stáje a remíza pro povozy. [2]
1829
Objekt čp. 75, Lázeňská restaurace, byl postaven novým majitelem kysibelského panství, Wilhelma z Neubergu, v počátečním stádiu lázní v Kyselce, v letech 1829-1830, jako drobný zájezdní hostinec u vývěru pramene. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

laznekyselka.org [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.