Drahenický mlýn (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019

Drahenický mlýn

Stručné info
Mlýn pochází z let 1770–1780; poslední stavební úpravou prošel počátkem 19. století. Je složen z vlastního mlýna a samostatně stojící hospodářské budovy s chlévem a kolnou. Patřila k němu také zděná stodola, která byla zbořena. Ve mlýně se dochoval barokní krov, vodní kolo zaniklo. Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. V minulosti mlýn patřil herečce Slávce Budínové, mlýn si zakoupila na letní prázdniny s manželem, režisérem Ivo Tomanem.
Adresa
Drahenice 23, 26285 Drahenice
Kulturní památka
27101/2-2911
Rok stavby
Galerie
Drahenický mlýn (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019
Drahenický mlýn (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019
Drahenický mlýn (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019
Drahenický mlýn (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019
Drahenický mlýn (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019
Drahenický mlýn (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019
Drahenický mlýn - LV 12/2019 (Výřezy z map)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2019
Mlýn prochází postupnou rekonstrukcí, okolí je udržované, mlýn zabezpečený. Na katastru má mlýn jiného majitele, než v roce 2017. Většina okolních pozemků, včetně rybníku, je v majetku rodiny Lobkowicz.
2010
V minulosti mlýn patřil herečce Slávce Budínové, mlýn si zakoupila na letní prázdniny s manželem, režisérem Ivo Tomanem. Před svou smrtí jej prodala a od té doby mlýn silně chátrá. [1]
1770
Mlýn je mimořádně dochovaným komplexem (budova mlýna s hosp. budovami) pocházející z období let 1770-1780 s mladšími úpravami z počátku 19. století. Objekt je výjímečný pro svoji stavební formu prakticky nenarušenou novodobými zásahy. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

vodní mlýn - Památkový Katalog [2]
vodnimlyny.cz
zanikleobce.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.