Zámek Barchov - po rekonstrukci (Exteriér)

Zámek Barchov

Stručné info
Zámek byl postaven v roce 1733 na místě bývalé tvrze. O postavení zámku se postaral Kryštof Norbert Voračický z Paběnic. V průběhu historie zámek přecházel mezi různými vlastníky. V roce 1948 zámek zabral stát. Od té doby zámek chátral. V 90. letech byl zničený zámek vrácen v restituci potomkům posledního majitele Picka. Několikrát změnil majitele, ale stále chátral. Situace se obrátila, když roku 2010 zámek koupili manželé Součkovi, kteří se pustili do postupné rekonstrukce financované výnosy ze zakoupených polností okolo zámku.
Adresa
Barchov 1, 504 01 Barchov
Rok stavby
Galerie
Zámek Barchov - po rekonstrukci (Exteriér)
Zámek Barchov - před rekonstrukcí (Exteriér)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2010
Situace se obrátila, když roku 2010 odkoupili současní majitelé 100 hektarů polností, ke kterým byl zámek přidán jako „příslušenství“. Manželé Součkovi se pustili do postupné rekonstrukce financované výnosy právě ze zakoupených polností. Od té doby kompletně opravili střechu, zámek dostal nová okna i fasády. Po dokončení rekonstrukce předpokládají majitelé zpřístupnění veřejnosti. [1]
2003
Stav se nezměnil ani po roce 2003, kdy jej odkoupili další majitelé z Itálie.
1990
Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele Picka. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků a od té doby chátral.
1960
Ještě v 60. letech byl celý zámek opraven. [1]
1950
V druhé polovině 20. století zámek vlastnil Státní statek v Chlumci nad Cidlinou a později byl majitelem zámku ONV v Hradci Králové a byl v něm umístěn depozitář okresního archivu.
1919
Rok po válce nemovitost zakoupil František Čáp a ještě toho roku jej prodal dál rodině Pickově. Ti zámek zrenovovali, moderně zařídili a navíc zpřístupnili kapli svatého Jana Nepomuckého veřejnosti. Vždy o pouti a posvícení, v rámci mše, kterou zde vykonával farář z Babic. [2]
1911
V červnu 1911 zakupuje Pozemková banka statek od Maxe Teucherta za 307 504 korun, aby po půl roce tento kup zúročila prodejem Boženě a Aloisovi Řehákovým za 328 tisíc korun. Byli to po dlouhém období možná vůbec první česky hovořící majitelé. S nimi přišel do obce i nový život, neboť německy mluvící předchůdci se v občanských záležitostech prakticky neangažovali. [2]
1879
Černínové statek prodali se slušným ziskem. Novým majitelem panství se stal za 102 tisíc ředitel cukrovaru v Syrovátce Václav Teuchert. A to v dubnu 1879. Jeho rodina zde zůstala opravdu dlouho, a podle kroniky udělala mnoho pro zvelebení hospodářství i údržbu budov. [2]
1872
Po Terezii Kinské zaplatil 10. září 1872 Josef Černín 78 tisíc zlatých říšské měny za tento statek a zámek. Prý se choval velmi šlechetně ke svým poddaným. Ačkoliv robota a poddanství již byly zrušeny, úcta k vrchnosti existovala stále dál, jak se zdá. [2]
1750
V polovině 18. století drželi Barchov Libštejnští z Kolovrat, páni z Vlkanova, pražská Invalidovna, Kinští, Černínové a nakonec Václav Teuchert.
1737
Barokní zámek dal r. 1737 poblíž staré dřevěné tvrze vystavět Kryštof Norbert Voračický z Paběnic. Po vystavění zděného zámku zůstala sešlá dřevěná tvrz jako byt panského úředníka. Zámek byl postaven neznámým architektem snad z okruhu F. M. Kaňky či J. B. Santiniho jako podélná jednopatrová budova se středním dvoupatrovým rizalitem, vrcholícím v trojúhelníkovém štítě. Hlavní průčelí je obráceno do zahrady. Na výzdobě se podílel mimo jiné Petr Brandl. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz [1]
zamekbarchov.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.