Zámek Toužim (Exteriér)

Zámek Toužim

Stručné info

Na místě hradu stálo starší proboštství milevského kláštera zmíněné poprvé v roce 1354. Po roce 1437 byl v místech proboštství postaven hrad. V polovině 17. století byl hrad barokně upraven. Už v 19. století sloužil pouze hospodářským účelům. Ve dvoře byl zřízen pivovar a samotný zámek upraven na byty.

Po roce 1948 zcela zchátral. Dlouhodobě chátrající zámek si vzala pod svá křídla parta nadšenců ze spolku Živý zámek Toužim. Spolek zatím žije díky dotacím a drobným sponzorům. Stranou nestojí ani město, kterému zámek patří, i to se snaží různě pomoci. Pořádají se zde nejrůznější akce, nádvoří zámku je o prázdninách otevřeno o víkendech od 10 do 12 a od 15 do 19 hodin.

Adresa
náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 36401 Toužim
Rok stavby
Galerie
Zámek Toužim (Exteriér)
Zámek Toužim (Exteriér), autor: spolek Pod střechou.z. s., datum: 9. 2. 2008
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

7/2016
Dlouhodbě chátrající zámek si vzala pod svá křídla parta nadšenců ze spolku Živý zámek Toužim. Spolek zatím žije díky dotacím a drobným sponzorům. Stranou nestojí ani město, kterému zámek patří, i to se snaží různě pomoci. Nádvoří zámku je o prázdninách otevřeno o víkendech od 10 do 12 a od 15 do 19 hodin.
1990
Od 90. let zámek chátrá. [2]
1945
Po druhé světové válce zůstal starý hrad bez využití a dolní zámek sloužil jako dům osvěty. [1] V roce 1945 vyhořel pivovar. [2]
1837
Od roku 1837 Toužim patřila rodu Beaufort-Spontinů, kteří o ni přišli až v roce 1945. Rodovým sídlem však byl ostrovský zámek a Toužim sloužila jen hospodářským účelům. Budovy hradu byly sníženy o patro a ztratily barokní štíty. Ve dvoře dolního zámku byl zřízen pivovar a samotný zámek upraven na byty. [1]
1801
Do podoby areálu výrazně zasáhly necitlivé zásahy z poč. 19. stol. (zboření horního patra Horního zámku), postupně zanikla zahrada včetně letohrádku. [2]
1787
Po smrti Elišky Augusty Bádenské v roce 1787 panství připadlo královské komoře, od které ji koupili Schwarzenbergové, ale již v roce 1799 se vrátilo zpět do rukou komory. [1]
1752
Od pol. 17. stol. ztrácí rozsáhlý areál rezidenční funkci a postupně chátrá (ještě po požáru v r. 1752 stavebně obnoven). [2]
1689
V období 1689–1787 panství patřilo bádenským markrabatům, kteří zámecký komplex rozšířili pouze o dvě malé budovy. [1]
1652
Po požáru v r. 1652 areál obnoven (malovaný záklopový strop v Dolním zámku). [2]
1623
Lobkovicům panství zůstalo až do roku 1623, kdy je Kryštof Hasištejnský z Lobkovic prodal Juliu Jindřichovi Sasko-Lauenburskému, který v polovině sedmnáctého století provedl barokní úpravy: budovy hradu opatřil novými štíty a přestavěl také dolní zámek. [1] Při stavbě zámecké zahrady severně od zámku zaniká proboštský kostel sv. Jana Křtitele, na jeho místě vystavěna kaple sv. Kříže, na severním konci zahrady je vystavěn letohrádek. [2]
1563
V roce 1563 musel Jindřich z Plavna, syn Jindřicha V. z Plavna, toužimské panství přenechat Jindřichu Mikuláši Hasištejnskému z Lobkovic, aby vyrovnal vysoké dluhy. [1]
1469
Během válek krále Jiřího z Poděbrad s jednotou zelenohorskou hrad obléhali páni Plavna, ale posádka se pod velením Jana z Vřesovic ubránila. Jan potom v roce 1469 přijal obyvatele ze sousední zničené Útviny, kteří pod zdejším hradem založili opevněné město. [1]
1437
Přestože formálně zůstávala Toužim majetkem milevského kláštera, předal ji roku 1437 císař Zikmund Lucemburský do lenní zástavy právě Jakoubkovi. Ten potom v místech proboštství nechal postavit hrad. [1]
1420
V roce 1420 se proboštství stalo útočištěm mnichů z husity dobytého kláštera v Milevsku. Ani zde však nezůstali v bezpečí, protože o devět let později se Toužimi zmocnil Jakoubek z Vřesovic, který již ovládal blízké Žlutice. [1]
1394
Probošství roku 1394 přepadl a vyloupil Boreš mladší z Rýzmburka spolu s bratry Bohuslavem a Buškem ze Švamberka. Zajali toužimského probošta, kterého odvedli na hrad Osek, kde ho drželi v zajetí. [1]
1354
Na místě hradu stálo starší proboštství milevského kláštera zmíněné poprvé v roce 1354. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

1. 12. 2011
takatiky.rajce.idnes.cz takatiky.rajce.idnes.cz

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Toužim (zámek) – Wikipedie [1]
hrady.cz [2]
Živý zámek Toužim

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.