Zámek Lčovice (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019

Zámek Lčovice

Stručné info

Historie zámku sahá až do roku 1321, kdy na místě dnešního stávala gotická tvrz. Nejvýraznějším majitelem zámku se v roce 1883 stal architekt Josef Zítek (Národní divadlo, Rudolfinum, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech atd). Ten v hospodářských budovách zámku zřídil první výrobnu sýru, které dovážel do Prahy. Syn Berthold panství postupně zadlužil a v roce 1938 jej kupují Lobkovicové.

Po II. světové válce byl zámek zkonfiskován a sloužil jako rekreační zařízení ROH pro zaměstnance podniku ČKD Praha.

V novém tisíciletí patří společnosti Zámek Lčovice s.r.o., kde figuruje Antonius Maria Kies z Belgii. Rozsáhlé polnosti a lesy jsou od zámku odděleny a kupují je různí vlastníci. Zámek zůstává bez využití. V roce 2024 má ale již zámek a okolní pozemky nového vlastníka z jihu ČR, který podniká v ekologickém zemědělství nebo chovu koní.

Adresa
Lčovice 1, 384 81 Lčovice
Kulturní památka
46269/3-3625
Rok stavby
Galerie
Zámek Lčovice - LV 4/2018 (Výřezy z map)
Zámek Lčovice (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 10.3.2019
Zámek Lčovice - LV 7/2023 (Výřezy z map)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Rod Lobkovicové (Vlastník) Rod Lobkovicové - Vlastník

Časová osa

5/2024
V roce 2024 má ale již zámek a okolní pozemky nového vlastníka z jihu ČR, který podniká v ekologickém zemědělství nebo chovu koní.
2023
Polnosti a lesy byly od zámku odděleny, mají nyní různé vlastníky. Zámecký areál zůstává ve vlastnictví Antonius Maria Kies.
2020
Zámek i s okolními objekty a rozsáhlými pozemky je nabízen na prodej.
2015
Zámek patří společnosti Zámek Lčovice s.r.o. sídlící na Praze 6. Pokud se podíváme hlouběji, figuruje v ní jméno Antonius Maria Kies, který žije v Belgii. Střecha jednoho z hospodářských objektů už nepřežila zimu 2017/2018.
1948
Po II. světové válce byl zámek zkonfiskován a sloužil jako rekreační zařízení ROH pro zaměstnance podniku ČKD Praha. [1]
1938
V roce 1938 kupují zadlužené panství Lobkovicové. [1]
1929
Zaváděním novot a vyplacením bratra se zadlužil a panství v roce 1929 prodal. Sám se s rodinou odstěhoval do Jižní Ameriky. Mladší syn Rudolf s matkou žili ve Vimperku. [1]
1914
Syn Berthold vedl panství do 1.sv.války, pak začal provádět hospodářské reformy - přestavěl vodovod, zřídil skleník a zelinářskou zahradu, zaváděl nové stroje do hospodářství. Začal vyrábět sýry, zřídil první elektrárničku a dodával proud pro své objekty i obec. [1]
1909
Zítkovi měli dva syny Bertholda, vystudoval hospodářskou akademii, a Rudolfa, doktora práv s advokátní kanceláří ve Vimperku. Josef Zítek se na panství zdržoval málo, většinou o prázdninách, pro své působení v Praze. Zemřel v Praze roku 1909, ale pochován je na hřbitově v nedalekých Malenicích. Hřbitov v Malenicích je takový malý vyšehradský "Slavín", najdete zde pohřbených dost významných nebo známých osob. [1]
1883
Architekt Josef Zítek (Národní divadlo, Rudolfinum, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech), který se v roce 1881 oženil s Bertou, dcerou dosavadního vlastníka lčovického velkostatku Jana Adolfa Lipperta a v roce 1883 Lčovice od tchána koupil za 80 000 zlatých.. Podle Josefa Zítka se také v obci Zálezly postavila škola a v nedalekých Malenicích železniční viadukt. V hospodářských budovách zámku zřídil první výrobnu sýru, které dovážel do Prahy. [2]
1860
Roku 1860 koupila panství Leopoldina Lippertová, roz. Kreuzerová, manželka vojenského auditora Františka Lipperta. Měli syna Hermanna a dcery Olgu a Bertu. Berta se provdala za architekta Josefa Zítka. [2]
1791
Hraběnka Františka Sickingenová odevzdala lčovické panství svému bratru hraběti Františku Sweerts-Šporkovi. V následujících letech se majitelé panství a zámku často měnili. [2]
1768
Od tohoto roku vlastnil lčovické panství rod Sickingenů, za jejichž vlády byl zámek přestavěn v pozdně barokním slohu. [3]
1694
Jindřichův syn, František Michal Hýzrle, prodal Lčovice v roce 1694 hraběnce Anně Marii Althanové, rozené z Aspermontu. [2]
1622
Lčovice koupil Jindřich Michal Hýzrle z Chodů a zámek přestavěl a rozšířil. [2]
1618
Bernart a jeho bratr Jan Jiří zemřeli za stavovského povstání a po bitvě na Bílé hoře byl zámek, dvůr i ves Lčovice a čestický statek zkonfiskovány. [2]
1601
Dcera Jana se na začátku 17. století provdala za Bernarta z Hodějova. Za jejich vlády byla již stará tvrz přestavěna na renesanční zámek. [2]
1321
Na místě dnešního zámku stávala gotická tvrz už za Zbraslava ze Lčovic (Sbraslao de Ebizouiz) již v roce 1321. Po jeho smrti připadla ves jako koruně a král ji věnoval Bočkovi z Velhartic. Dále se vystřídalo několik majitelů až Lčovice získal na konci 14. století rod vladyků z Čestic. Poslední mužský člen rodu, Přech, odkázal statky Lčovice a Čestice své dceři Janě. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

22. 11. 2014
www.youtube.com youtube.com - jhorak311

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

sumava.cz [3]
Josef Zítek [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.