Fara Veleliby (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 8.5.2020

Fara Veleliby

Stručné info
Výstavba fary se uskutečnila po prusko-rakouské válce 1866. Stavbu provedl zkušený nymburský zednický mistr Matěj Červený. Po smrti faráře Vedrala, který se významně zasloužil o výstavbu a rozšíření Veleli, byl další významnou osobností farář Václav Šorejs. Byl to člověk praktický a podnikavý. Jelikož pozemky v okolí Veleli byly často na jaře dlouho pod vodou a nebylo možné je osít, rozhodl se , že nechá na farních a zádušních pozemcích provést melioraci.  Stát v roce 1949 odebral od kostela všechny polnosti, z jejich výnosů se hradily jejich opravy. Nebyl obnovován meliorační systém a postupně docházelo k devastaci církevních objektů, fary i kostela. Farnost byla obývána do roku 2006 a od té doby nezadržitelně chátrá. V roce 2017 se objevila na prodej. V roce 2020 má na katastru nemovitostí jiného vlastníka. Okolí fary je vyčištěné, fara zabezpečená.
Adresa
Veleliby 5, 28802 Dvory – Veleliby
Rok stavby
1866
Galerie
Fara Veleliby (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 8.5.2020
Fara Veleliby (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 8.5.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

5/2020
Fara má na katastru nemovitostí jiného vlastníka. Okolí fary je vyčištěné, fara zabezpečená.
7/2017
Na prodej za 2 990 000 Kč. Fara je v původním, neudržovaném stavu.
2006
Farnost byla obývána do roku 2006 a od té doby nezadržitelně chátrá. [1]
1949
Po smrti faráře Vedrala, který se významně zasloužil o výstavbu a rozšíření Veleli, byl další významnou osobností farář Václav Šorejs. Byl to člověk praktický a podnikavý. Jelikož pozemky v okolí Veleli byly často na jaře dlouho pod vodou a nebylo možné je osít, rozhodl se , že nechá na farních a zádušních pozemcích provést melioraci.  Stát v roce 1949 odebral od kostela všechny polnosti, z jejich výnosů se hradily jejich opravy. Nebyl obnovován meliorační systém a postupně docházelo k devastaci církevních objektů, fary i kostela. [1]
1866
Pohromu do obce Veleliby přinesla třicetiletá válka - kostel, fara i veškeré příbytky byly vypáleny. V roce 1735 se obnovy kostela ujala vrchnost benátecká. K obnově fary nedošlo. Roku 1853 zástupci blízkých obcí žádají o výstavbu vlastní fary a vlastního velelibského faráře. Výstavba fary se uskutečnila až po válce prusko-rakouské 1866. Stavbu provedl zkušený nymburský zednický mistr Matěj Červený. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

dvory-veleliby.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.