Vila Harry Palmeho (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020

Vila Harry Palmeho

Stručné info
Původní zástavba parcely v roce 1868 zcela vyhořela. Na jejích základech a suterénu nechal v roce 1880 pro svého zetě Heinricha Weidlicha postavit továrník Elias Palme honosnou novorenesanční budovu. Patrně v roce 1921 vilu přestavěl vnuk Eliase Palmeho, Harry Palme. Po druhé světové válce stavba sloužila jako hotel. Od devadesátých let byl objekt bez využití a chátral. Od roku 2010 se majitel snaží o rehabilitaci tohoto výjimečného a architektonicky cenného objektu, byť mnoho z jeho původního řešení a především vybavení bylo již nenávratně ztraceno.
Adresa
Havlíčkova 49, 47114 Kamenický Šenov
Kulturní památka
2161
Rok stavby
Galerie
Vila Harry Palmeho (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020
Vila Harry Palmeho (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020
Vila Harry Palmeho (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020
Vila Harry Palmeho (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020
Vila Harry Palmeho (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Dům Harryho Palme je ukázkou meziválečné reprezentativní architektury určené k bydlení, která odrážela vkus a bohatství svého majitele náležejícího ke společenské horní vrstvě průmyslníků. Ve druhé polovině 20. století stavba sloužila jako hotel, od devadesátých let byl objekt bez využití a chátral. Snahou současného majitele je rehabilitace objektu, byť mnoho z jeho původního řešení a především vybavení bylo již nevratně ztraceno. I přes tuto neblahou skutečnost se jedná o objekt výjimečný a architektonicky zajímavý. Bohužel vzhledem k torzovitosti dochovaného archivního materiálu není autor návrhu zatím znám. [1]

Subjekty

Harry Palme (Vlastník) Harry Palme - Vlastník

Časová osa

2010
Snahou současného majitele je rehabilitace objektu, byť mnoho z jeho původního řešení a především vybavení bylo již nevratně ztraceno. I přes tuto neblahou skutečnost se jedná o objekt výjimečný a architektonicky zajímavý. Bohužel vzhledem k torzovitosti dochovaného archivního materiálu není autor návrhu zatím znám. [1]
1989
Od devadesátých let byl objekt bez využití a chátral. [1]
1948
Ve druhé polovině 20. století stavba sloužila jako hotel. [1]
1921
Vilu do dnešní podoby (2019) přestavěl vnuk Eliase Palmeho Harry Palme patrně v roce 1921 (1926). Přístavbu terasy v březnu 1921 provedl Adolf Richter. [1]
1880
Původní zástavba parcely nacházející se jižně od náměstí T. G. Masaryka v roce 1868 zcela vyhořela. Na jejích základech a suterénu nechal v roce 1880 pro svého zetě Heinricha Weidlicha postavit továrník Elias Palme honosnou novorenesanční budovu. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

pamatkovykatalog.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.