Kostel svatého Michala, Praha (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 17.1.2019

Kostel svatého Michala, Praha

Stručné info

Románský kostel svatého Michaela archanděla zde vznikl už mezi lety 1150–1200. V průběhu let byl několikrát přestavován. Asi od roku 1402 zde kázal Mistr Jan Hus. Roku 1626, daroval císař Ferdinand II. kostel sv. Michaela s farou a školou servitům. Navíc od něj dostali 500 zlatých na vybudování kláštera. Barokní podobu kostelu zřejmě dal kolem poloviny 18. století architekt František Ignác Prée. Po zrušení kostela a kláštera 23. června 1786 se budovy dostaly do držení Náboženského fondu, který je postupně rozprodal. Většina kostelního mobiliáře byla rozprodána do velkého množství jiných kostelů po celém Českém království. V období komunismu sloužil jako skladiště.

Po revoluci je kostel pronajat, nevhodně přebudován a je zde provozována značně kontroverzní Michael Mystery Show. Ta zde ale vydržela jen půl roku a byla pro nezájem uzavřena. Poté zde byl zřízen taneční klub se striptýzem a řada dalších podobných využití. V roce 2005 stát nájemníkům kostel prodal za 46 mil. Kč. V roce 2019 je objekt dlouhodobě prázdný. V suterénu kostela se nachází krypta s ostatky bývalých představitelů univerzity a purkmistrů (dnes primátorů) tehdejší Prahy. Objekt má stejného vlastníka, po rekonstrukci se zde pořádají například výstavy.

V roce 2024 se zde koná výstava The World Of Banksy.  Banksy je britský graffiti umělec, je považován za jednoho z hlavních představitelů pouličního umění. Jeho často satirická díla se zabývají univerzálními otázkami jako je politika, kultura nebo etika.

Adresa
Michalská 662/29, 11000 Praha 1
Kulturní památka
38207/1-34
Rok stavby
Galerie
Kostel svatého Michala, Praha (Interiér), autor: Radomír Kočí, datum: 17.1.2019
Kostel svatého Michala, Praha (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 17.1.2019
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2024
Objekt má stejného vlastníka, po rekonstrukci se zde pořádají například výstavy. V roce 2024 se zde koná výstava The World Of Banksy. Banksy je britský graffiti umělec, je považován za jednoho z hlavních představitelů pouličního umění. Jeho často satirická díla se zabývají univerzálními otázkami jako je politika, kultura nebo etika.
2019
Objekt je dlouhodobě prázdný. V suterénu kostela se nachází krypta s ostatky bývalých představitelů univerzity a purkmistrů (dnes primátorů) tehdejší Prahy. [2]
2013
Na objektu není znatelná investice, přesto firma Michal Praha podle obchodního rejstříku prodělala za 16 sezon 450 mil. CZK. Celý projekt se tak jeví více než cokoliv jiného jednoduše jako podvod. Analytici se shodují, že smysl firmy Michal Praha by tak mohl spočívat v praní špinavých peněz, zakrytí jejich původu a následného odvodu k dalšímu majiteli. Podezřelý lichtenštejnský trust se na počátku roku 2013 ocitl v likvidaci a jeho podíl rakouský podnikatel Jerri Nowikovsky odkoupil. Kostel hodlá znovu přestavit a tentokrát z něho udělat obchodní galerii. [2]
2012
V budově je provozován hudební klub. Nejdří­ve se jmenoval Kostel, v únoru 2011 změnil jméno na Venue a v září­ 2012 na Temple Music Club. [1]
2009
V roce 2009 majitel plánoval přebudovat kostel na nákupní galerii Michal Palace. [1]
2006
Podle článku v Lidových novinách z roku 2006 zamýšlel vlastník zřídit v kostele muzeum českého skla Křišťálový svět. [1]
2005
Ze společnosti, která má kostel pronajatý, mizí Vlastimil Valenta a zůstává pouze Jerri Nowikovsky. Společnost Michal Praha, která měla kostel pronajatý, převzal nový majitel: anonymní lichtenštejnská firma T.P.I.T. Trust. Krátce nato se stát rozhodl, že z Lichtenštejnska ovládané firmě kostel za 46 milionů korun prodá. Kdo se stal skutečný majitel nikdo neví. Trust vložil do společnosti jako základní kapitál 500 mil. CZK [2]
1998
Rekonstrukce je dokončena. Místo ale aby se zrekonstruovala původní střecha, byla nad klenbami vytvořena nová železobetonová deska a nad ní byla umístěna nová užitná patra. Kostel začal být silně přetížen. [2] Po rekonstrukci byla v kostele provozována značně kontroverzní Michael Mystery Show. [1] Ta zde ale vydržela jen půl roku a byla pro nezájem uzavřena. Poté zde byl zřízen taneční klub se striptýzem. [2]
1994
V roce 1994 přichází firma Kontakt Moravia a objekt si od státu (objekt spravuje Národní knihovna) pronajímá na 30 let. V ní působí šéf firmy Vlastimil Valenta a jeho rakouský partner Jerri Nowikovsky. Ti v minulém roce koupili také zámek Buštěhrad a Tmaň, u obou později neprovedli žádnou opravu a nechali je prázdné. [2]
1958
Od roku 1958 byl kostel kulturní památkou, dále však chátral a stát na jeho opravu finančně nepřispíval. V 60. letech byl kostel přepažen několika patry a sloužil jako skladiště. [2]
1948
V období komunismu sloužil jako skladiště. [1]
1786
Po zrušení kostela a kláštera 23. června 1786 se budovy dostaly do držení Náboženského fondu, který je postupně rozprodal. Většina kostelního mobiliáře byla rozprodána do velkého množství jiných kostelů po celém Českém království (Rokycany, Líbeznice, Sokolov, Holany). [1]
1750
Barokní podobu kostelu zřejmě dal kolem poloviny 18. století architekt František Ignác Prée. Nejviditelnější částí této barokní přestavby je dnes konvexně vydutá předsíň opatřená mohutně cítěnými štukovými architektonickými články. [1]
1640
Klášter se začal stavět roku 1640 jako čtyřkřídlá budova sestávající ze čtyř domů – domu U oslů domu U zlaté studnice, fary a školy. Zpočátku byl určen pro 20 řeholníků. Císař Ferdinand III. věnoval klášteru 1000 kop míšeňských na postavení nového hlavního oltáře. Na tomto oltáři byl později umístěn obraz Petra Brandla, zobrazující boj dobrých a padlých andělů. Součástí oltáře byly zřejmě také Bendlovy sochy Anděla Strážného a Archanděla Rafaela. [1]
1626
Roku 1626, daroval císař Ferdinand II. kostel sv. Michaela s farou a školou servitům. Navíc od něj dostali 500 zlatých na vybudování kláštera. [1]
1621
V roce 1621 odešel poslední nekatolický farář. [1]
1438
Nástupcem Křišťana z Prachatic se stal Mistr Petr z Mladoňovic, který byl v roce 1438 rektorem pražské univerzity. [1]
1411
To, že kostel patřil spolu s Betlémskou kaplí k významným husitským svatyním dokládá i to, že zde 15. března 1411 jako v jednom z mála kostelů nebyla vyhlášena klatba nad Janem Husem a od roku 1414 zde byla podávána Svátost oltářní pod obojí způsobou. [1]
1406
Od roku 1406 zde kázal mistr Křišťan z Prachatic. [1]
1402
Asi od roku 1402 zde kázal Mistr Jan Hus a na michalské faře se odehrávaly disputace univerzitních mistrů. [1]
1380
Roku 1380 působilo při kostele 11 kněží, kteří zároveň vykonávali funkci učitelů ve farní škole. [1]
1350
Kolem poloviny čtrnáctého století byl starší kostel téměř kompletně nahrazen novostavbou, vybavenou síňovým trojlodím. Z této gotické etapy pochází například dnes (2019) na průčelí budovy analyticky přiznaný zbytek gotické kaple arrasovského tvarosloví. [1]
1201
Ve třináctém století byla doplněna západní věž a boční lodě, takže kostel dostal bazilikální uspořádání. [1]
1150
Jednolodní románský kostel svatého Michaela archanděla s apsidou vznikl už mezi lety 1150–1200. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Kostel svatého Michaela archanděla (Praha, Staré Město) – Wikipedie [1]
kostel sv. Michala, Praha 1
Kostel sv. Michaela

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.