Geipel & Jäger, textilní továrna (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.7.2020

Geipel & Jäger, textilní továrna

Stručné info
Tato továrna byla základem rodiny zdejších textilních továrníků Geipelů. Sloužila na výrobu bavlněných, polovlněných a polohedvábných šátků. Nejstarším objektem areálu je dvojpodlažní budova čp. 349. Areál poté procházel celou řadou modernizací. V roce 1945 přešel podnik do Českých vlnařských závodů Liberec, pět let poté se stal součástí n. p. Ohara Aš. V roce 2020 je majitelem areálu společnost NURA s.r.o. a je používaný.
Adresa
Příkrá 796/9, 35201 Aš 1
Rok stavby
Galerie
Geipel & Jäger, textilní továrna (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Regnitz Verein Asch 1989_27/10 o.s.
Geipel & Jäger, textilní továrna - LV 3/2020 (Výřezy z map)
Geipel & Jäger, textilní továrna (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.7.2020
Geipel & Jäger, textilní továrna (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1/2021
Geipel & Jäger, textilní továrna - Reprezentativní hlavní brána závodu (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1/2021
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Gustav Geipel (Vlastník) Gustav Geipel - Vlastník

Časová osa

2020
V areálu stále funguje textilní výroba. Závod patří pod globální textilní společnost BekaertDeslee. [1] Majitelem areálu je společnost NURA s.r.o. a je používaný.
1945
V roce 1945 přešel podnik do Českých vlnařských závodů Liberec, pět let poté se stal součástí n. p. Ohara Aš. V tomto období prošly některé budovy částečnou přestavbou. [2]
1909
Roku 1909 společnost vybudovala na lichoběžném půdorysu další přízemní tkalcovnu čp. 351. [2]
1895
V roce 1895 stavební firma J. M. Köhler & Sohn rozšířila západním směrem tkalcovnu. [2]
1875
Roku 1875 následovala stavba velké mechanické tkalcovny čp. 839, sestávající ze čtyřpodlažní budovy s prostory pro expedici v přízemí a přízemní tkalcovny se šedovou střechou západně od ní. Ke stavbě podle projektu Johanna Michaela Köhlera (†1906) přiléhala z jihu kotelna s komínem na vysokém podstavci. Průčelí budov získala členění kombinující plochu omítky s cihelným dekorem říms a okenních záklenků. [2]
1872
Nejstarším objektem areálu je dvojpodlažní budova čp. 349 s vnitřním dvorem a fasádami s jednoduchým geometrickým dekorem. Ze severu s ní sousedily administrativní domy čp. 346 a 622, jihovýchodně od ní stavitel Johann Haussner v roce 1872 vystavěl dvoupodlažní apreturu. [2]
1849
V letech 1849–1877 ve společnosti působil Heinrich Jäger a nesla jméno Geipel & Jäger, poté k ní přistoupil Christianův syn Gustav a firma zněla Christian Geipel & Sohn. Ve čtyřicátých letech již měla pobočný závod ve Vídni a v Praze, v roce 1850 zřídila filiálku v Doubravě u Aše. Výrobu zprvu zajišťovalo 80 samostatných tkalců, které Geipel později soustředil do jedné budovy. Christian Geipel (1825–1897) rozšířil výrobu o polovlněné pestré dámské šatovky, později o tkaniny z vlny lam a vlněné krepy a od roku 1868 také flanely. [2]
1825
Podnik na výrobu bavlněných, polovlněných a polohedvábných šátků založil Nicolaus Geipel v roce 1825 a později ho vedli jeho synové Christian a Heinrich (†1849). [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

BekaertDeslee - Wikipedia [1]
FA a VCPD ČVUT v Praze, INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.