Poušť sv.Marka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 16.5.2015

Poušť sv.Marka

Stručné info

V místech obce Marky nechal tehdejší majitel vysokochlumeckého panství Ladislav II. starší Popel z Lobkowicz založit v roce 1549 kostel. Kostelík byl velmi skromný, střecha byla pokryta šindelem, podlaha dlážděna cihlami. Presbytář byl pětiboký s oltářem sv. Marka. Kostelík se stal poutním, ke mším pod širým nebem sloužila kamenná kazatelna poblíž kostela. Obec zanikla za třicetileté války, kostelík však zůstal a v 18. století byl opakovaně opravován.

Vedle kostelíka byla vybudována poustevna, ve které žil poustevník – správce areálu. Roku 1786 byl za josefinských reforem kostel zrušen, odsvěcen a vybavení bylo rozprodáno. Poté byl adaptován na myslivnu, která byla postupně modernizována. V roce 1998 Lobkovicové prodali panství okolo Vysokého Chlumce novému majiteli, rodině Arco-Zinneberg. Ti se aktivně podílejí na zvelebování nedalekého hradu i okolí. Původní účel myslivny připomíná náznak presbytáře, kamenná kazatelna zazděná do zdi vedlejší budovy a věžička. Areál bohužel delší dobu chátrá.

Adresa
Vysoký Chlumec 70, 26252 Vysoký Chlumec
Rok stavby
Galerie
Poušť sv.Marka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 16.5.2015
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Rod Lobkovicové (Vlastník) Rod Lobkovicové - Vlastník

Časová osa

2009
Myslivna je opuštěna, budova je volně přístupná, vyrabovaná a chátrá. Její původní účel připomíná náznak presbytáře, kamenná kazatelna zazděná do zdi vedlejší budovy a věžička. [1]
1998
V roce 1998 Lobkovicové prodali panství okolo Vysokého Chlumce novému majiteli, jímž je Riprand, Graf von und zu Arco-Zinneberg. Manželé Arco-Zinnebergovi se aktivně podílejí na zvelebování hradu i okolí.
1786
Roku 1786 byl za josefinských reforem kostel zrušen, odsvěcen a vybavení bylo rozprodáno. Poté byl adaptován na myslivnu, která byla postupně modernizována. [1]
1701
Obec zanikla za třicetileté války, kostelík však zůstal a v 18. století byl opakovaně opravován. Vedle kostelíka byla vybudována poustevna, ve které žil poustevník – správce areálu. [1]
1549
V místech obce Marky nechal tehdejší majitel vysokochlumeckého panství Ladislav II. starší Popel z Lobkowicz založit kostel. Ten byl vysvěcen na den sv. Marka roku 1549. Kostelík byl velmi skromný, střecha byla pokryta šindelem, podlaha dlážděna cihlami. Presbytář byl pětiboký s oltářem sv. Marka. Kostelík se stal poutním, ke mším pod širým nebem sloužila kamenná kazatelna poblíž kostela. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.