Dům „U Zlatého rohu“ (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 26.7.2016

Dům „U Zlatého rohu“

Stručné info
Dům vznikl v roce 1623 spojením dvou středověkých domů v duchu renesance. Za autora je považován italský stavitel Jan Dominik de Barifis. Dodnes se dochoval původní sklep a část obvodových konstrukcí. Obě fasády pak byly sjednoceny v první polovině 18. století v duchu baroka, v roce 1801 pak byla provedena klasicistní úprava pod vedením Filipa a Františka Hegerových. Do roku 2006 v domě sídlili magistrátní úředníci, kteří se ale v tomto roce přestěhovali do Škodova paláce. Od roku 2015 v domě sídli Skautský institut A.B. Svojsíka.
Adresa
Staroměstské náměstí 4, 11000 Praha – Staré Město
Kulturní památka
38211/1-37
Rok stavby
Galerie
Dům „U Zlatého rohu“ (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 26.7.2016
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2015
Od roku 2015 v domě sídli Skautský institut A.B. Svojsíka. [1]
2006
V domě sídlili magistrátní úředníci, kteří se ale v roce 2006 stěhovali do Škodova paláce. [2]
1801
V první polovině 18. století byla vrcholně barokně upravena fasáda, v roce 1801 byla upravena klasicistně. [1]
1623
V roce 1623 byly domy spojeny a výsledný objekt byl rozšířen a výrazně přestavěn v pozdně renesančním stylu. Za stavitele byl pokládán Jan Dominik de Barifis, předpokládaný stavitel evangelického salvátorského kostela, kvůli podobnosti některých detailů právě s tímto kostelem. [1]
1404
Na místě dnešního domu stály ve středověku dva domy, první zmínka o severněji umístěném domě je z roku 1404, dochoval se z něj pouze sklep a části obvodových konstrukcí. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

27. 7. 2016
prachcasu.cz Dům U Minuty & Dům U Zlatého rohu

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

cs.wikipedia.org [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.