Vila B. Mullera (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 19.2.2020

Vila B. Mullera

Stručné info
Vila s prvky pozdního historismu a rané secese byla navržena architektem Aloisem Dryákem v roce 1898 pro ing. Mullera. Alois Dryák je například autorem prvního stadionu na Strahově, nebo také zdobné vily pro malíře Rudolfa Říhovského v Bubenči. Reliéfy této vily zobrazují Persea s hlavou Medůzy a sv. Jana Křtitele. Od 3. 5. 1958 je vila památkově chráněna. V roce 2019 je vila v soukromém vlastnictví pana Jindřicha Nolla, autora knih o válečné a poválečné architektuře.
Adresa
Dykova 1039/6, 10100 Praha 101
Kulturní památka
41336/1-2041
Rok stavby
Galerie
Vila B. Mullera (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 19.2.2020
Vila B. Mullera (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Vila B. Mullera (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Vila B. Mullera (Ostatní)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Volně stojící vilu umístěnou na svažitém terénu (do ulice třípodlažní, do zahrady čtyřpodlažní) architekt bohatě asymetricky pročlenil množstvím rizalitů, věžiček a altánů v pozdně gotickém a renesančním stylu. Výrazným prvkem domu jsou tři mohutné stupňovité štíty, jejichž tvarosloví vychází z Wiehlovy české novorenesance. Stěny domu zdobí malované sgrafitové ornamenty spolu s nízkými štukovými reliéfy (např. Perseus s hlavou medúzy), či s plastikou Jana Křtitele v nice na severovýchodní straně. Nároží domu člení bosáž. Nesouměrná dispozice domu má směrem do Dykovy ulice orientovány segmentově zaklenuté sklepy, které se s ustupujícím terénem mění v obytný suterén. Vila je přístupná dvěma vchody - hlavním z ulice a zahradním, přimykajícím se ke schodišťové hale. Kování zábradlí schodiště s florální ornamentikou dokládá, jak vysokou výtvarnou a řemeslnou úroveň měl detail interiéru, Vila je ukázkou stylového prolínání architektonického jazyka wiehlovské novorenesance se secesním stylem přelomu 19. a 20. stol. [1]

Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

5/1958
Od 3. 5. 1958 je vila památkově chráněna.
1898
Projekt rodinného domu vypracoval arch. Alois Dryák v roce 1898 pro ing. B. Mullera. Stavebními pracemi, ukončenými v roce 1900, byla pověřena firma Františka Šafaříka. [1]

Literatura

Dalibor Prix a kol. ; Umělecké památky Prahy ; Nakladatelství Akademia, 1. vydání r. 2017 Díl V - Ž, stránka 980 [1]

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.