Hostinec Veselka / Přepřahací stanice koněspřežné dráhy (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 24.8.2019

Hostinec Veselka / Přepřahací stanice koněspřežné dráhy

Stručné info
Formanský hostinec byl postaven v 2. pol. 17. stol. Po zřízení koněspřežné dráhy se stal jednou z přepřahacích stanic, jako taková fungovala v l. 1827–1872. Kolem r. 1950 převzalo Veselku zemědělské družstvo a hostinec byl zrušen. V l. 2004–2005 proběhla rekonstrukce prostřední lodi objektu.
Adresa
Velešín 8, 382 32 Velešín
Kulturní památka
11759/3-1471
Rok stavby
Galerie
Hostinec Veselka / Přepřahací stanice koněspřežné dráhy (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 24.8.2019
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

8/2019
Objekt zůstává bez využití ve stavu započaté rekonstrukce, je zabezpečený a okolí je udržované.
9/2014
Vevnitř se patrně zabydleli bezdomovci, na zemi se válí prázdné lahve a plechovky od konzerv. Boční zeď obrůstá popínavá travina. [2]
2011
Přímo na proti přes silnici do Krumlova trestuhodně chátrají bývalé stáje přepřahací stanice. Objekt je v exekuci. [6]
2000
Po roce 2000 částečná rekonstrukce, která zabránila postupné devastaci objektu. [1] Opravu iniciovali Karel a Václava Benešovi, noví majitelé. Podařilo se sehnat peníze 
z českých grantů, například 
z Programu záchrany architektonického dědictví. Dům získal novou střechu, římsy i pěkně opravenou věžičku. Bohužel však schází kapitál, aby se pokračovalo. [2]
1996
Dobový záznam o technickém stavu přepřahací stanice Veselka z roku 1996 vypovídá: „Přepřahací stanice je ve velmi špatném stavu, střední trakt zřícen, krovy se propadají, dochází k destrukci zdiva a kleneb. Stáj v zadní části v celkem dobrém stavu, v přední části dochází k praskání zdiva a částečnému propadu klenby, která byla staticky zajištěna vyzděním cihlového pilíře.“ [5]
1960
Hostinec fungoval až do poloviny minulého století, pak se proměnil na prodejnu Jednoty. Ještě v 60. letech se tam bydlelo, ale stavba chátrala. [2]
5/1958
Památkově chráněno od 3.5.1958. [1]
1872
Až do roku 1872 se zde „cestující koněspřežky občerstvovali dobrým pivem a jídlem“. Přímo v hostinci bydleli i cestmistr a drážní strážník. Ten se nesměl vůbec vzdálit od drážního objektu, pouze v neděli a ve svátek směl navštívit mši svatou. Jeho měsíční mzda byla dvanáct zlatých. [4]
1868
V 60. letech 19. století zaostávala koněspřežní železnice za parními železnicemi. Dne 18. 8. 1868 proto začala její přestavba na parní provoz. Poslední vlak tažený koňmi vyjel 15. 12. 1872 v úseku Urfahr – Lest. [3]
1836
S přepravou osob se původně nepočítalo, i když byla provozována prakticky od samého počátku. K její legalizaci došlo 10. 5. 1836. Osobní vlak vyjížděl z Českých Budějovic v 5 hodin ráno a po hodinové přestávce na oběd v Kerschbaumu dorazil do Lince v 19 hodin. Osobní doprava byla provozována od dubna do října. [3]
1826
V letech 1826 až 1832 byl hostinec se dvorem adaptován pro potřeby železniční společnosti. Možná v letech 1826 – 27 byl zastřešen dvůr a postupně zastavěn a zazděny okenní otvory východního a západního křídla obrácené do středního křídla (původně dvora). [1] Železniční společnosti, která koňku provozovala, dům nikdy nepatřil, prostory si pronajala a zařídila kancelář. Bydleli a pracovali tu drážní strážník, cestmistr i přednosta stanice, kterému pomáhal stájník. [2]
1640
Nejstarší písemné doklady dokazují existenci „krčmy“ v Holkově již před rokem 1640, v základním půdorysu je zdivo barokní. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

geocaching.com [4]
pamatkovykatalog.cz [1]
encyklopedie.c-budejovice.cz [3]
První evropská transkontinentální železnice [5]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.