Zámek Rtišovice (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 28.4.2019

Zámek Rtišovice

Stručné info
První zmínka o tvrzi je z období kolem r. 1491, kdy ji koupil Jošt Fremdár, jehož potomci na tvrzi sídlili několik dalších generací. Jednomu z následujících majitelů, Jindřichu Hlaváči z Vojenic, byla tvrz se vsí konfiskována za účast na stavovského povstání proti Ferdinandu II. Kolem roku 1738 začal Jan Netvorský z Březí s přestavbou původní tvrze, ve které pokračoval i Vítek z Galoybergů. Současná podoba zámku je však výsledkem dalších úprav v roce 1848, které provedl svodobný pán z Puteany. V zámku zřídil cukrovar, lihovar a pivovar. Po roce 1948, od kdy vlastnil zámek stát, objekt chátral. V roce 2023 je patrová budova s valbovou střechou, zakončenou věžičkou, ve stavu postupné rekonstrukce, kterou provádí majitel pan Pavel Kavínek.
Adresa
Rtišovice 1, 262 31 Milín
Kulturní památka
29278/2-2949
Rok stavby
Galerie
Zámek Rtišovice (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 28.4.2019
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2022
Zámek je v soukromém vlastnictví a postupně probíhá jeho rekonstrukce. [2]
2008
Zámek je ve velmi zchátralém stavu, nicméně je používán k bydlení a k hospodaření, soukromí majitelé areál postupně opravují. [1]
1958
Památkově chráněno od 3.5.1958. [1]
1948
Po roce 1948, od kdy vlastnil zámek stát, objekt chátral. [1]
1864
V r. 1864 koupil dvůr se zámkem hrabě Clam Martinic, po něm jej vlastnil továrník Hernych. [1]
1848
Kolem roku 1848 přestavuje zámek svobodný pán z Puteany. Jeho přestavba dala zámku dnešní bezslohovou podobu, zřídil zde cukrovar, lihovar a pivovar. [1]
1738
Před r. 1738 vlastnil ves a zpustlý dvůr s tvrzí Jan Netvorský z Březí, který zahájil přestavbu objektu na barokní zámek. V r. 1738 jej koupil Vítek z Galoybergů, který v přestavbě a opravě areálu pokračuje. [1]
1696
Po smrti jednoho z následujících majitelů, Karla Maxima Lažanského, byl v r. 1696 majetek prodán konventu sv. Jiljí. Řád ves i tvrz brzo prodal zpět světským majitelům. [1]
1631
Za třicetileté války byla tvrz se vsí dvakrát vypleněna. Nejdříve ji v roce 1631 vydrancovalo císařské vojsko generála Valdštejna a v letech 1639 – 48 byla vypleněna Švédy. [1]
1491
Rtišovice jsou poprvé připomínány roku 1398 jako zboží bratrů Zdeňka a Hynka ze Rtišovic. Jméno obce pochází z osobního jména "Rtiš". Dalším známým členem tohoto rodu je Ivan ze Rtišovic. V letech 1407–37 ves vlastnil Bořivoj ze Svinař, dvořan krále Václava IV. První zmínka o tvrzi je až z období kolem r. 1491, kdy ji Bohuslav z Němčic prodal Joštu Fremdárovi, jehož potomci na tvrzi sídlili několik dalších generací. Jednomu z následujících majitelů, Jindřichu Hlaváči z Vojenic, byla tvrz se vsí konfiskována za účast na stavovského povstání proti Ferdinandu II. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

22. 9. 2018
mizejicipamatky.cz Mizející památky - Zámek Rtišovice - Kategorie: Zámek Rtišovice

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz [1]
cs.wikipedia.org [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.