Městská telefonní ústředna Žižkov - https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_telefonn%C3%AD_%C3%BAst%C5%99edna#/media/Soubor:Fibi%C5%A1ka.jpg (Exteriér), autor: Egg, datum: 2006

Městská telefonní ústředna Žižkov

Stručné info
Monumentální čtyřpatrová budova byla postavena ve stylu art deco v letech 1922–26 podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka. Nepřehlédnutelnou dominantou jsou dvě šestipatrové nárožní věže zakončené nepravidelným polygonem. Průčelí budovy zdobí sochy od Ladislava Kofránka z roku 1926. V nově vzniklé ústředně pracovalo zhruba 350 pracovníků, kteří spojovali hovory, a bylo sem připojeno sto dvacet meziměstských a mezinárodních vedení. Byla také sídlem Poštovního úřadu. Od roku 1928 ústředna umožňovala telefonního spojení Československa se zámořím. Svoji činnost ukončila v roce 1979, kdy byla postavena nová ústředna v Olšanské ulici. Ještě v roce 2006-2010 zde měla ordinaci veterinární klinika pro malá zvířata.  Od roku 2010 je památkově chráněná budova prázdná.
Adresa
Fibichova 1500/21, 130 00 Praha 3
Kulturní památka
41081/1-1870
Rok stavby
1922
Galerie
Městská telefonní ústředna Žižkov - https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_telefonn%C3%AD_%C3%BAst%C5%99edna#/media/Soubor:Fibi%C5%A1ka.jpg (Exteriér), autor: Egg, datum: 2006
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Dominantou budovy je velký sál o délce 36 metrů a šířce 15 metrů, kde byly přepojovače firmy Standard Elektric, bylo jich 82, tím pádem tam bylo také 82 pracovišť. Mezi dominantními věžemi budovy kdysi probíhaly anténní kabely. V budově nechyběl bazén nebo ložnice pro personál. Dům byl velmi dobře navržen, co se týče funkčnosti. Telefonní ústředna byl provoz 24 hodin denně, takže bylo potřeba i podobné zázemí pro zaměstnance. [2]

Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2020
K roku 2020 je bývalá ústředna nadále prázdná. V provozu zůstává pouze podzemní kolektor mezi budovou a komplexem Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici. [3]
2016
Pražská správa nemovitostí, která byla v roce 2016 majitelem budovy, vypsala soutěž na studii jejího dalšího využití. Jeden z nerealizovaných návrhů počítal například s vybudováním obchodní pasáže, bytů, kancelářských prostor, fitness či jazzového klubu. [3]
2010
Ještě v roce 2006-2010 zde měla ordinaci veterinární klinika pro malá zvířata.  Od roku 2010 je památkově chráněná budova prázdná. [1]
1979
Ústředna zajišťovala telefonní spojení meziměstské i mezinárodní do roku 1979, kdy byla otevřena budova nové ústředny v Olšanské ulici označovanou jako ÚTB, tzn. Ústřední telekomunikační budova.  Po roce 1979 byly v budově kancelářské prostory využívané Telecomem. [1]
1930
Ve 30. letech tu totiž sídlil Technický ústav ministerstva pošt a telegrafu, který měl za úkol vývoj televize. V letech 1936-1938 zde bylo instalováno televizní zařízení, které v roce 1938 vysílalo nosný televizní signál. Ne tedy ještě obrázky, nýbrž zkušební TV signál, takže se dá zcela vážně říci, že tato budova stojí u počátku Československé, resp. České televize. A nebýt 2. světové války, bylo by Československo s největší pravděpodobností 4. zemí na světě, kde by TV začala fungovat. Odborníci jsou přesvědčeni, že o celých 10 let dřív, než se tak skutečně stalo. [2]
1928
V roce 1928 se stala také ústřednou mezinárodní, která umožnila telefonní spojení Československa se zámořím. [1]
1926
Průčelí zdobí sochy Ladislava Kofránka z roku 1926. Sochy ukazují náplň stavby. [1]
1922
Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna (zkr. MTTÚ) byla postavena v letech 1922-1925 podle projektu architekta Bohumíra Kozáka ve stylu art deco (národního dekorativismu). Sloužila zároveň jako sídlo Poštovního úřadu. Monumentálně řešená budova se stala první stavbou na Žižkově po vytvoření tzv. Velké Prahy. [1] Na svou dobu zde bylo instalováno velice moderní telekomunikační zařízení, které dodaly především americké firmy Standard Electric a Bell Telephone. Ve 20. letech patřila výbava meziměstské telefonní ústředny k naprosté světové špičce. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

1. 12. 2012
www.ceskatelevize.cz 90 let telefonní ústředny na Žižkově — Z metropole — iVysílání — Česká televize [2]

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Mezinárodní telefonní a telegrafní ústředna Praha ve Fibichově ulici na Žižkově [1]
cs.wikipedia.org [3]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.