Továrna na ohýbaný nábytek v Mimoni (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020

Továrna na ohýbaný nábytek v Mimoni

Stručné info

Areál založili bratři Alexander a Gustav Fischelovi v roce 1870. Nejstarší katalog firmy pochází z konce 90. let 19. století a představuje rámcový obraz jejich výroby. V polovině 90. let 19. století koupil firmu vídeňský podnikatel Ernest Hirsch. Název firmy zůstal zachován. Po vzniku ČSR v roce 1918 byla ochranná značka ohýbaného nábytku z Mimoně změněna z FISCHEL Wien, Niemes in Böhmen na FISCHEL Made in Czechoslovak State. Do roku 1925 tento podnik zůstal jediným větším podnikem na území republiky, který se zabýval výrobou ohýbaného nábytku.

Počátkem druhé světové války byla firma, vzhledem k židovskému původu podnikatelů Arnošta a Bedřicha Hirsche, zabavena a včleněna do svazku německého podniku Melder Werke. Během války zde byla výroba vrtulí do letadel či beden a bedniček na munici. Po válce byl závod znárodněn a přičleněn k Thonetu Bystřice pod Hostýnem jako závod 05 Mimoň, kde byl s různými úpravami až do roku 1993.

Poté přišla neblahá privatizace americkým podnikatelem ze St. Louis. Většina výrobků a koster z bukového dřeva se tehdy expedovala v demontovaném stavu a kompletovala v USA. V lednu 2005 firma skončila v konkurzu. V roce 2023 areál prochází demolicí. 

Adresa
Hvězdovská 644, 471 24 Mimoň
Rok stavby
Galerie
Továrna na ohýbaný nábytek v Mimoni (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 11.4.2020
Továrna na ohýbaný nábytek v Mimoni (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Areál prochází demolicí. [7]
2021
Podle katastru nemovitostí vlastnické právo k rozlehlým nemovitostem u Hvězdovské ulice stále drží firma ENERGEZ z Prahy 2. Nicméně katastrální úřad u těchto nemovitostí v Mimoni nyní upozorňuje na omezení vlastnického práva, na zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu a informuje, že je zde exekuce na část majetku a zároveň již exekuční příkaz k prodeji nemovitosti i zahájení exekuce se společností ENERGEZ. Areál chátrá bez využití. [3]
2005
V roce 2005 společnost FALCON MIMOŇ a.s. zkrachovala a upadla do konkurzu. [5] Celý areál poté začal postupně chátrat.
1990
V 90. letech se firma privatizací osamostatnila, majitelem se stala firma FALCON. Vyráběla součásti bukového nábytku, který se kompletoval ve Spojených státech. [5]
1945
Po 2. světové válce se stala součástí podniku Gebrüder Thonet (později TON) jako závod 5 - Mimoň. V 50. letech se zde vyráběly kuchyňské židle, v 70. letech pokojový nábytek a nábytek k vybavení společenských místností. [5]
1939
Počátkem války byla firma, vzhledem k židovskému původu podnikatelů Arnošta a Bedřicha Hirsche, zabavena a včleněna do svazku německého podniku Melder Werke s generálním ředitelstvím v Mnichově a dalším závodem ve Frýdlantu nad Ostravicí. Během války zde byla výroba vrtulí do letadel, či bedny a bedničky na munici. [1]
1930
Počátkem 30. let patřily k podniku tři továrny. Mimoň, Wissembourgh (Francie) a Valisoare (Rumunsko). [1]
1926
V letech 1926-29 byla postavena tzv. Kirschnerova vila. Stavební povolení město Mimoň vydalo v roce 1925. Od roku 1930 byla obývána. Postavit si ji nechal ředitel továrny na ohýbaný nábytek. Zemřel v roce 1938 ve Vídni. Vila byla poté přidělena vojsku a sídlila v ní kontrarozvědka. Za ruské okupace zde sídlila také KGB. Po odchodu ruské armády byla přidělena Ministerstvu vnitra, které v ní mělo jednotku, zabývající se čištěním voj. prostoru Ralsko od munice. Nikdo o vilu pořádně nepečoval. Výzkumný ústav hasičského sboru ji ale následně kompletně zrekonstruoval. [2]
1925
Do roku 1925 tento podnik zůstal jediným větším podnikem na území republiky, který se zabýval výrobou ohýbaného nábytku a nebyl v žádném akciovém sdružení. [1]
1918
Po válce firma prosperovala stejně úspěšně jako před ní, reagovala na požadavky trhu výrobou stojanů na květiny, toaletek, kavárenských lavic, stolů a stolků rozkládacích, hracích, nočních, šicích. [4]
1916
Na konci 19. století zaměstnávali 650 lidí a denně vyráběli až 1400 ks nábytku. V továrně měli výsadní postavení dělníci, kteří pracovali v ohýbárně. U rozpálených pecí a vařící vody museli vydržet velká vedra, při ohýbání dřeva museli být opatrní a zruční. Byli dobře placení a měli zaměstnanecké výhody. Úspěšná výroba pokračovala až do válečného roku 1916. V té době byl výrobní program zrušen a vyráběly se bedýnky na náboje. [4]
1900
Počátkem 20. let 20. století byla ochranná značka ohýbaného nábytku z Mimoně změněna z FISCHEL Wien, Niemes in Böhmen na FISCHEL Made in Czechoslovak State. [1]
1899
Nejstarší katalog firmy pochází z konce 90. let 19. století a představuje rámcový obraz jejich výroby. Kromě základních vzorů ohýbaného nábytku, který byl převzat od Thonetů, objevují se i modely, které byly vytvořeny pro firmu v Mimoni. Typickou součástí sortimentu jsou lůžka, která se později rozvinula do nabídky vybavení prostorů na spaní a vybavení hotelů. [1]
1896
V roce 1896 stoupla denní produkce nábytku z 200 kusů, které byly vyráběny v roce 1879, na 1400. [1]
1895
V polovině 90. let 19. století koupil firmu vídeňský podnikatel Ernest Hirsch. Název firmy zůstal zachován. [1]
1893
Roku 1893 se započalo s výrobou školních lavic s nosnou konstrukcí z ohýbaného dřeva. Tyto lavice byly typickým produktem podniku, a také byly patentovány. Jejich výroba se v pozdějších létech zdokonalovala a taktéž rozšiřovala. [1]
1881
Po deseti letech existence, kromě hlavní továrny v Mimoni, vlastnili bratři Fischelové dalších pět poboček, a to v Zákupech, Kuřívodech, Stráži pod Ralskem, Bělé a Brništi, firma pro své zaměstnance zbudovala lázně - rohový dům naproti Tonetu, který dnes už nestojí. [1]
1871
V březnu roku 1871 byl podnik, v němž pracovalo sto dělníků, uveden do provozu. K základním prostředkům výrobní koncepce patřilo zdokonalování výrobního postupu a hledání nových konstrukčních a výtvarných detailů. Není bez zajímavosti, že již koncem 80. let 19. století v Mimoni existovala výchova k výtvarnému chápání práce se dřevem a odborná průprava k jeho zpracování, a to vše bylo zavedeno jako součást základní školní výuky. [1]
1870
Firma, jako první česká továrna na nábytek z ohýbaného dřeva, byla založena v Mimoni bratry Alexandrem a Gustavem Fischelovými, syny Davida Fischela, obchodníka s olejem v Praze, v roce 1870. [1]

Literatura

Radomír Kočí ; Prázdné domy - Zámky a vily v Čechách ; ISBN: 9788027131914 [6]

Články

Externí galerie

12. 8. 2023
www.youtube.com Demolice Falcon Mimoň, srpen 2023. Opuštěná továrna na ohýbaný nábytek D. G. Fischel & Söhne. [7]
13. 3. 2019
www.youtube.com Opuštěná továrna Falcon Mimoň - Galbytour 13.3.2019 - YouTube
26. 9. 2017
www.youtube.com URBEX Unlimited

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

KODA - karta komína: LT35/Ub Býv. Továrna na ohýbaný nábytek D. G. Fischel & Söhne, Hvězdovská, Mimoň (#6273) [1]
geocaching.com [4]
FA a VCPD ČVUT v Praze, INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE
Kirschnerova vila v Hvězdovské ulici v Mimoni - Televize MiTEL TV [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.