Usedlost se sýpkou - Solopysky (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.5.2018

Usedlost se sýpkou - Solopysky

Stručné info

Ač tak možná na první pohled nepůsobí, jedná se o mimořádně významný historický areál. Rozsáhlá zemědělská usedlost s pozdně středověkým jádrem byla v průběhu 6.-20. století stavebně upravována. Dodnes si ale zachovala množství hodnotných stavebních a umělecko-řemeslných prvků.

Majitelem byl a dodnes (r. 2023) je rod Hronů, který vynikal nejen zámožností, ale také vzdělaností, členové rodu zastávali po několik staletí funkci rychtáře. Na statku se konaly besedy a veřejná předčítání z knih. Pražské korunovace Ferdinanda V. (Dobrotivého) se zúčastnil rychtář Matěj Hron jako zvolený zástupce poddaného lidu.

Na statku dodnes vlastní rodinnou kronikou se zjištěným rodokmenem od r. 1514. K usedlosti patří také gotickorenesanční sýpka, nejcennější součást usedlosti.

Vlivem dlouhodobě zanedbané údržby za éry komunismu sýpka téměř zničena, po roce 1989 probíhají záchranné práce.

Adresa
Solopysky 22, 264 01 Sedlčany
Kulturní památka
34485/2-2592
Rok stavby
Galerie
Usedlost se sýpkou - Solopysky (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.5.2018
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Hronův statek je mohutná, navenek nenápadná usedlost z lomového kamene. V interiéru světnice zachovalá renesanční valená klenba a několik pozdně gotických sedlových portálků. Podobné (často druhotně použité) také v mladších hospodářských staveních, která obklopují prostorný dvůr. Za statkem prostorná zahrada obestavěná ohradní zdí s bránou.

Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Vlivem dlouhodobě zanedbané údržby za éry komunismu sýpka téměř zničena, v současné době probíhají záchranné práce. [3]
1960
Vedle sýpky stála až do r. 60. let 20. stol. kovárna. [3]
1809
V období klasicismu bylo přízemí sýpky upraveno na obydlí, z té doby pocházejí i kachlová kamna (datovaná 1809). [3]
1604
Samotná usedlost je poprvé doložena urbářem z roku 1604. [2] Na severní vstupní straně sýpky dřevěná pavlač, nad ní česky psaný novozákonní nápis o blahoslavených chudých z počátku 17. stol. [3]
1550
Renesanční sýpka je posledním pozůstatkem tvrze, která zde stávala. Tvrz není v písemných pramenech zmiňována, není tedy jasné, kým a kdy přesně byla postavena. Sýpka bývala součástí hospodářského zázemí tvrze a byla postavena v 2. pol. 16. stol. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

24. 2. 2018
lotusesprit.rajce.idnes.cz lotusesprit.rajce.idnes.cz
1. 2. 2018
www.mizejicipamatky.cz mizejicipamatky.cz

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady-zriceniny.cz
pamatkovykatalog.cz [2]
ipac.svkkl.cz - sýpka [3]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.