Dům pážat (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 15.10.2020

Dům pážat

Stručné info

Na místě dnešního paláce stály ve středověku tři domy, z nichž se v podstatě nic nedochovalo. Po požáru roku 1541 dům vystavěli bratři ze Šternberka.

Poté, co objekt získal Rudolf II. pro Dům pážat, došlo k radikální přestavbě. V jednotném stylu byly vybudovány vstupní severní, západní a část jižního křídla. V roce 1666 došlo k barokní přestavbě podle Carla Luraga, ale ta se dispozice nedotkla. Po přestavbě na konci 17. století byl dům používán pro bydlení sociálně slabších zaměstnanců Pražského hradu. K dalším úpravám došlo na počátku 19. století a na jeho konci k adaptaci na hradčanskou opatrovnu. Další úpravy proběhly v roce 1955 a v letech 1974–1976 došlo k rekonstrukci. [3] Po roce 2008 zůstal palác prázdný.

V roce 2021 začala rekonstrukce paláce, po jejím dokončení bude sídlem Muzea pamětí 20. století.

Adresa
U Kasáren 4, 118 00 Praha 1
Kulturní památka
39639/1-935
Rok stavby
Galerie
Dům pážat (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 15.10.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Časová osa

7/2021
Dne 19. června 2021 uspořádalo Muzeum paměti XX. století Den otevřených dveří v Domě pážat, který se po úpravách stane jeho sídlem. V jeho rámci představili předsedkyně správní rady muzea Hana Kordová Marvanová, ředitel muzea Jan Kalous, člen správní rady muzea Petr Blažek, architekt Tomáš Hradečný a historik Petr Hlaváček plánované úpravy Domu pážat a návrh připravované expozice. [2]
2017
Hlavní město Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem MHMP obdrželo žádost Ministerstva obrany ze dne 1.8.2017, kde ČR- MO projevili zájem o koupi Domu pážat. Odbor HOM MHMP předložil návrh záměru využití objektu Majetkové komisi Rady hl. m. Prahy dne 24.10.2017. Majetková komise Rady hl. m. Prahy doporučila zahájit jednání s ČR- MO o možnosti směny objektu Domu pážat za vhodný objekt ve vlastnictví státu. Zástupci Prahy požádali dopisem dne 11.1.2018 o zaslání nabídky nepotřebného majetku k možné směně. Doposud (4/2018) nepřišla žádná odezva. [3]
2008
Palác je prázdný, pravděpodobně bude adaptován na hotel. [1] První soutěž na pronájem byla před rokem a zájem projevila jen jedna společnost, Solid. Navrhla nájemné 1,7 miliónu korun ročně, což městu připadalo málo. Solid zatím objekt pouze spravuje a hlídá. [4]
1970
Od sedmdesátých let 20. století zde sídlil Útvar hlavního architekta města Prahy. [1]
1932
Od tohoto roku byla v objektu mateřská škola. [1]
1666
Carlo Lurago jej nechal baroně přestavět. Po barokní přestavbě byl palác užíván pro sociální bydlení, poté jako opatrovna. [1]
1607
Palác vyhořel a beze změn půdorysu byl opraven. [1]
1587
Stavba byla renesančně přestavěna v letech 1587 a 1594. Za vlády Rudolfa II. (1576–1611) sloužil palác k ubytování císařských pážat. [1]
1541
Nejstarší informace o tomto místě hovoří, že zde byly tři gotické domy, které před rokem 1541 spojili Šternberkové v jeden objekt. Z nejstarší stavební fáze se dochovaly pravděpodobně pouze sklepní prostory pod jižním dvorním křídlem. [1]

Literatura

Radomír Kočí ; Prázdné domy - Praha ; ISBN: 978-80-247-3328-9, str. 192 [3]

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.