Klášter kapucínů s kostelem Korunování Panny Marie (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 4.5.2019

Klášter kapucínů s kostelem Korunování Panny Marie

Stručné info
Jednoduchá čtvercová budova kláštera s arkádami vznikla v letech 1676-84. Kromě konventu k ní patří ještě kostel Korunování Panny Marie a klášterní zahrada. Díky obětavé činnosti kapucínů v dobách morových epidemií jej nezasáhlo rozsáhlé rušení klášterů za Josefa II. K definitivnímu zrušení došlo v roce 1950 a následně prostory sloužily pro potřeby školy nebo domova pro seniory. Po revoluci zůstal opuštěný a přes třicet let chátral. V roce 2022 probíhá kompletní rekonstrukce areálu, město, s pomocí evropských dotací, v areálu buduje polyfunkční robotické a spolkové centrum.
Adresa
třída Obránců míru 299, 43801 Žatec 1
Rok stavby
Galerie
Klášter kapucínů s kostelem Korunování Panny Marie (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 4.5.2019
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

12/2022
Jedna z největších investičních akcí Žatce v posledních letech, tedy přestavba bývalého Kapucínského kláštera na robotické a spolkové centrum, by měla být hotová na podzim roku 2023. Celkové náklady dosahují necelých 100 milionů korun včetně evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V současné době dodavatelská firma Chládek a Tintěra dokončila hrubou stavbu, rozvody topení, elektřiny, vody a kanalizace. Hotové už jsou podlahy a buduje se přístavba na prostranství u hlavního vchodu do Klášterní zahrady, která bude sloužit jako hlavní vchod do objektu. [3]
4/2017
Přes třicet let opuštěný kapucínský klášter má šanci znovu ožít. Město totiž plánuje opravu této státem chráněné památky a chce v ní vybudovat polyfunkční robotické centrum za 30 milionů korun. Pomoci mají evropské peníze. [1]
1980
Domov důchodců zde byl zrušen v osmdesátých letech 20. století a od té doby není budova kláštera využívána. [2]
1950
Klášter byl zrušen v roce 1950 v rámci akce StB, objekt pak sloužil jako škola a poté po dlouhá léta jako domov důchodců. [2]
1880
V osmdesátých letech 19. století začali kapucíni části budovy i zahrady pronajímat (výčep vína, později i fotoateliér). [2]
1820
Kapucíni byli především dobří kazatelé, obětavě však sloužili městu i v dobách morových epidemií, proto byl klášter ze strany měšťanů podporován a podařilo se jej uchovat i v době rozsáhlého rušení klášterů za Josefa II. Od dvacátých let 19. století byly zahájeny zásadní úpravy klášterního areálu, které s přestávkami trvaly až do počátku 20. století. [2]
1676
V letech 1676 až 1684 byl u bývalé Červené brány na jižním předměstí Žatce vystavěn kapucínský klášter s kostelem. Zásluhu na vzniku kapucínského konventu s kostelem mají žatečtí měšťané, kteří požádali řád kapucínů o zřízení kláštera již na počátku 70. let 17. století. Stejně jako u jiných klášterů tohoto řádu se o financování stavby a chod kláštera postarali aristokratičtí dobrodinci, zde zejména Ludmila Eva Františka hraběnka Kolovratová a Marie Sidonie Varensbachová. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

25. 10. 2017
www.youtube.com Kapucínský klášter v Žatci a jeho budoucnost

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz
muzeumzatec.cz [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.