Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku - Pekárna (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 13.4.2021

Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku

Stručné info
Účelem Dělnického spotřebního spolku v Teplicích, založeného roku 1890, bylo umožnit členům levnější nákup potravin v síti prodejen, které zřizoval v celém okrese, a také jejich vlastní výroba. Po první světové válce na jeho činnost navázala Jednota – spotřební, výrobní a úsporné družstvo. Oba tyto názvy si můžeme přečíst na fasádách trojice spolkových budov v Trnovanech, při Ústecko-teplické dráze. Stavitel Rieger je pojal jako tři varianty na téma účelné dvoutraktové stavby se železobetonovými stropy, jednoduchého hranolového objemu, ale s pro něj typickými malebně tvarovanými štíty. V budově čp. 818 u ulice Zemská byla správní budova, za ní se u železniční dráhy nachází ústřední potravní skladiště Spolku s větracím nástavcem v hřebeni střechy a za skladištěm třípodlažní budova pekárny chleba s komínem.
Adresa
Zemská 818, 41501 Teplice 1
Rok stavby
Galerie
Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku - Pekárna (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 13.4.2021
Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku (Ostatní), datum: 1920
Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku - Skladiště (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 13.4.2021
Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku - Skladiště (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 13.4.2021
Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku - Správní budova čp. 818 (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 13.4.2021
Pekárna a skladiště Dělnického spotřebního spolku - Skladiště (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 13.4.2021
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2009
Jediná správní budova byla nedávno rekonstruována, provozní budovy jsou opravené jen na nejnutnějších místech a obě dnes slouží skladování. [1]
1909
Příčně k dráze situovaná třípodlažní budova pekárny chleba s komínem vznikla mezi léty 1909 - 1911. Architektem byl Karl Rieger. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

FA a VCPD ČVUT v Praze, INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.