Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 20.9.2018

Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka

Stručné info

V roce 1904 byly postaveny domy čp. 3099 a 241, které tvořily původně jediný objekt Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky. Architektura. Architektura objektu je na pomezí pozdního historismu a secese s bohatě zdobenou uliční fasádou s vysokými štíty, věžičkami a arkýři. Jejími autory byli přední architekti své doby Julius a Wunibald Deiningerové, otec a syn. Zajímavostí návrhu bylo funkční uspořádání domu, který byl rozdělen na dva částečně samostatné celky - východní a západní, využívající však společné zázemí a důmyslný úsporný systém propojujících komunikací.

Po II. světové válce, kdy byl dům velmi poničen při osvobození Ostravy, byl do značné míry změněn jak původní vzhled budovy, tak došlo k dalším úpravám dispozičního řešení. Od 60. let byly objekty banky propojeny s budovami sousedního obchodního domu Ostravica - Textilia a sdílí s nimi následující společný příběh.

Od roku 2000 byl objekt bez využití. Od roku 2016 zadní fasádu budovy zdobí mural od Nilse Westergarda „Meredith“, která je médii překomolena na Madonnu Ostravice. Od roku 2019 mají objekty bývalé banky znovu samostatného majitele. Dva ze čtyř zdejších domů koupil liberecký podnikatel Michalis Dzikos a chce je přestavět na hotel.

Adresa
28. října 241/54, 70200 Ostrava
Rok stavby
Galerie
Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 20.9.2018
Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka - LV 9/2023 (Výřezy z map)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

9/2019
Objekty bývalé banky mají znovu samostatného majitele. Dva ze čtyř zdejších domů koupil liberecký podnikatel Michalis Dzikos a chce je přestavět na hotel. [3]
2016
Fasádu budovy zdobí mural od Nilse Westergarda „Meredith“, která je médii překomolena na Madonnu Ostravice, s čímž autor nemá problém. [2]
2000
Od roku 2000 byl objekt bez využití. [1]
1990
Po roce 1990 docházelo postupně k ukončení užívání domu [1]
1960
V 60. letech byly objekty banky propojeny s budovami sousedního obchodního domu Ostravica - Textilia a sdílí s nimi následující společný příběh.
1945
Již od 20. let však začalo docházet k různým dílčím změnám využití, hlavně obchodních prostor domu, což s sebou neslo řadu stavebních úprav. K největším změnám došlo po II. světové válce, kdy byl dům velmi poničen při osvobození Ostravy. Při těchto opravách byl do značné míry změněn jak původní vzhled budovy, tak došlo k dalším úpravám dispozičního řešení. [1]
1904
V roce 1904 byly postaveny domy čp. 3099 a 241, které tvořily původně jediný objekt Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky. Architektura. Architektura objektu je na pomezí pozdního historismu a secese s bohatě zdobenou uliční fasádou s vysokými štíty, věžičkami a arkýři. Jejími autory byli přední architekti své doby Julius a Wunibald Deiningerové, otec a syn. Zajímavostí návrhu bylo funkční uspořádání domu, který byl rozdělen na dva částečně samostatné celky - východní a západní, využívající však společné zázemí a důmyslný úsporný systém propojujících komunikací. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Obchodní dům Ostravica – Textilia - informace o projektu [2]
iispp.npu.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.