Osada Buďánka (Exteriér), autor: czechdesign.cz

Osada Buďánka

Stručné info
Osadu postavili v letech 1820 -1840 na místě vytěženého vápencového lomu u usedlosti Zámečnice důlní dělníci, nádeníci z okolních vinic a dělníci z prvních právě vznikajících továren na Smíchově. Počátkem 19. století si zde dělníci postavili 24 domků ve dvou uličkách navzájem propojených schody. Postupně se tu vytvořila zvláštní spleť různorodých obydlí v prudkém svahu se zahrádkami a místní obyvatelé zde chovali i zvířata. Osada byla už v 19. století natolik výrazná a zajímavá, že ji popsal ve svých romanetech „Můj přítel vrah“ a „Rváč“ spisovatel Jakub Arbes jako rozervané, divoké, ale přitom romantické místo, kudy často rád procházel. Osada začala zvolna upadat před 1. světovou válkou, kdy byla zavřena část lomu a za 2. světové války tu mělo SS tajný úkryt ve sklepě místního hostince. Konec svérázného života v osadě nastal v 80. letech minulého století, kdy vláda násilně odkoupila většinu domů a chtěla zde postavit mnohapatrovou budovu pro Ministerstvo vnitra. Plán tehdejším „pánům“ překazila Sametová revoluce a domky nakonec zůstaly, avšak bez bývalých majitelů, kterým nebylo umožněno vrátit se zpátky. Roku 1991 byla Buďánka prohlášena památkovou zónou, ale v domcích nikdo nebydlel a ani se o ně nestaral, takže začaly chátrat. V roce 2004 za vlády kontroverzního exstarosty Milana Jančíka nechala Praha 5 část domů zbourat. Zvrat nastal v roce 2015 kdy se v bývalém koloniálu se podařilo otevřít kavárnu s komunitním centrem. Nachází se zde také infocentrum pro celou památkovou zónu. V dalších letech se postupně začínají opravovat i další objekty.
Adresa
U Zámečnice 137/6, 15000 Praha – Smíchov
Kulturní památka
1000084710
Rok stavby
Galerie
Osada Buďánka (Exteriér), autor: czechdesign.cz
Osada Buďánka (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2018
Na konci roku 2018 společnost Buďánka vypsala a uspořádala architektonický workshop na celkovou revitalizaci památkové zóny. Garanty jsou profesor architekt Josef Pleskot a profesor architekt Petr Keil. [6]
11/2017
Další tři objekty budou opraveny do dvou let. V pokročilém stadiu příprav je už také rekonstrukce objektu sousedícího s bývalým koloniálem, která má podle odhadů vyjít na devět milionů korun. K zahájení s největší pravděpodobností dojde už v příštím roce. Oprava bývalého koloniálu vyšla na více než tři miliony korun. Na záchranu zóny už dříve přispěla pěti miliony také ČSOB. Sdružení připravuje žádost o evropské peníze. Dalším zdrojem financí mohou být nadace, které by následně samy prostory využívaly pro některé své projekty odpovídající celkovému konceptu. [5]
11/2016
Ze starého koloniálu je kavárna. Od listopadu tu bude pravidelně fungovat kavárna a nad ní ve společenské místnosti spolkové aktivity, třeba kurzy malování nebo pilates. [3]
11/2015
Velká naděje na záchranu osady. Zchátralou mlékárnu má od listopadu na tři a půl roku v nájmu sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka. Pronájem byl i podmínkou dotace z česko-švýcarského Fondu Partnerství Ministerstva financí České republiky. Městská část Praha 5 vyhradila v rozpočtu šest milionů korun, které použila na revitalizaci osady. Zároveň v rámci spoluúčasti na grantu z Česko – švýcarského fondu Partnerství poskytla 327 tisíc korun na opravu bývalé mlékárny, která je součástí lokality. [2]
2007
Vzniklo sdružení "Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka". [1]
2004
V roce 2004 za vlády kontroverzního exstarosty Milana Jančíka nechala Praha 5 část domů zbourat. [4]
1991
Osada prohlášena památkovou zónou jako zachovaný urbanistický celek drobné zástavby. V 90. letech 20. století opuštěné domky přešly do vlastnictví MČ Praha 5, která se o ně však nestarala, a tak postupně chátraly. Jen poslední stálí obyvatelé Buďánek se zoufale snažili o záchranu své osady. Buďánka byla sice prohlášena vesnickou památkovou zónou a v průběhu let vzniklo několik plánů na jejich rekonstrukci a využití, ale všechny nakonec z různých důvodů ztroskotaly. Zchátralé domky obývali squatteři, bezdomovci, několikrát zde hořelo. [1]
1980
V 80. letech 20. století komunistické vedení města rozhodlo o likvidaci Buďánek. Domy byly postupně vyvlastněny, obyvatelé vystěhováni, plánovala se demolice celé čtvrti a výstavba panelového bloku pro zaměstnance ministerstva vnitra. Už tehdy místní obyvatelé protestovali a snažili se osadu zachovat. Mezitím však došlo ke změně režimu a záměr nebyl realizován. Obyvatelé Buďánky byli ale už vystěhovaní a ze čtrnácti nízkých domků zůstal obývaný jenom jediný. [1]
1938
Za 2. světové války tu mělo SS tajný úkryt ve sklepě místního hostince. [1]
1914
Osada začala zvolna upadat před 1. světovou válkou, kdy byla zavřena část lomu. [1]
1840
V letech 1840 - 1850 si tady začali stavět malé domky dělníci z blízkého pískovcového lomu, zaměstnanci z břevnovské cihelny a drobní řemeslníci, později se přidali i dělníci ze vznikajících smíchovských továren. [1]
1801
Buďánka jsou bývalá dělnická osada. Na místě vinice ji mezi lety 1800-40 postavili pravděpodobně dělníci z blízkého pískovcového lomu. Bydleli v ní možná pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další. Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů měla 24 domků). [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

8. 1. 2019
www.facebook.com ‎Michal Vacátko

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

wikipedia.org [1]
FB stránka Buďánka pro Prahu "ostrov ve městě"
archiweb.cz - Komunitní centrum Buďánka
Plán na revitalizaci osady Buďánka | lennox-architekti
Komunitní centrum Buďánka | lennox-architekti
Osada Buďánka v Praze 5 - Památkový Katalog
Architektonická studie osada Buďánka, 2012

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.