Usedlost Popelářka (Exteriér), autor: FB Vinařství Zilvar, datum: 2023

Usedlost Popelářka

Stručné info
Vinice Popelářka patřila k viničné soustavě, která obklopovala historické jádro Prahy a byla vytvořena za Karla IV. První doložený vlastník pozemků je Jakub Popelář, který držel vinici v 16. století, první viniční lis je doložen v 17. století. Z písemných pramenů z roku 1755 je zřejmé že tu již stál malý panský dům. Majitelé Popelářky se často střídali. V roce 1860 se dostává do držení knížete Windischgrätze. Jeho syn ji ale brzy prodává Vlastenecké hospodářské společnosti, která sem stěhuje Pomologický ústav a později zde zakládá i vinařskou a ovocnou školu. Po roce 1947 zde sídlil Elektrotechnický zkušební ústav. Po revoluci zůstala usedlost opuštěná a chátrala. Od roku 2015 vlastní areál Zdeněk Zilvar, který zde vytvořil moderní vinařství a na strmých vinicích s břidlicovým podložím vysadil Ryzlink rýnský a Rulandské modré. Panenská sklizeň připadla na ročník 2019. Velmi kvalitní místní vína lze ochutnat přímo ve zrekonstruovaném objektu usedlosti, nyní Vinařství Zilvar. Vinice je jedna z nejmladších v Praze, s rozlohou více než 2 ha ale patří k největším.
Adresa
Pod lisem 91, 182 00 Praha – Troja
Kulturní památka
41456/1-2114
Rok stavby
Galerie
Usedlost Popelářka (Exteriér), autor: FB Vinařství Zilvar, datum: 2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Časová osa

2021
Od 9.srpna 2021 je vinařství Zilvar otevřeno veřejnosti. [2]
2019
Od roku 2019 prochází rekonstrukcí i samotný objekt usedlosti. [2]
2017
Majitelem areálu je ing. Zdeněk Zilvara. Dům je od pohledu prázdný, mnohá okna rozbitá. Za domem ve strmém srázu ale vzniká nová vinice. [2]
1947
Od června 1947 zde sídlil Elektrotechnický zkušební ústav. [1]
1930
Na Popelářce existovala pomologická zahrada až do 30. let 20. století. Později v prostorách ústavu sídlil závod leteckých přístrojů. [1]
1860
Roku 1860 majitelka Kubová prodala usedlost knížeti Windischgrätzovi, který byl vlastníkem trojského statku. Jeho syn pak prodal Popelářku Vlastenecké hospodářské společnosti. [1]
1825
Roku 1825 se stala majitelkou usedlosti Anna Kubová. Z tohoto převodu se dochoval podrobný popis usedlosti: „Obytná a hospodářská budova leží na pravém břehu Vltavy mezi Trojou a Libní, je obrácena k jihu a poskytuje příjemný výhled. ... Tato obytná a hospodářská budova starého stavu je 11 sáhů a 4 stopy dlouhá, 6 sáhů široká a vysoká i se základy 3 sáhy 3 stopy, vystavěná z kamene zčásti na vápno a jíl, krytá šindelem.“ [1]
1816
Při prodeji Popelářky manželům Jirečkovým roku 1816 se uvádí: "nářadí, lis s lisovnou, sudy, stavení, 2 krávy, 1 koza a 1 svině se dvěma mladými." [1]
1755
Původně zde bývaly vinice již za vlády Karla IV. První doložený vlastník pozemků je Jakub Popelář, který držel vinici v 16. století, první viniční lis je doložen v 17. století. Malý panský dům stál na Popelářce (podle tereziánského katastru) roku 1755, kdy jeho majitelkou byla Marie Klára Hummová ze Starého Města. Dům byl celoročně obývaný správcem vinice. Viniční usedlost pak vznikla zřejmě v místech lisu na počátku 18. století. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

usedlost Popelářka - Památkový Katalog
turistika.cz
FB Vinařství Zilvar [2]
Zilvarovy vinice - Prague.eu
cs.wikipedia.org [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.