Hotel Slavie, Dubá (Exteriér), autor: ŠJů, Wikimedia, datum: 8. září 2013

Hotel Slavie, Dubá

Stručné info
Hotel Slávie, dříve německy Zur Sonne, tj. „U Slunce“, býval původně zájezdním hostincem, který byl postaven někdy před rokem 1843, pravděpodobně po velkých požárech, které předtím postihly město. Stal se nejznámějším ubytovacím zařízením v širokém okolí již v 19. století. Útočiště zde nacházeli obchodníci s chmelem, kteří sem přijížděli na chmelové trhy a burzy. Centrem společenského dění v celém okrese se hotel stal po roce 1946, kdy zde vznikl nový sál. Legendární Slavie má za sebou od 90.let 20.století hodně smutnou historii. Majitelem restaurace a hotelu na počátku 90. let minulého století bylo spotřební družstvo Jednota, které v roce 1992 Slavii prodalo do rukou společnosti HS. Ta ale nakonec skončila v likvidaci stejně jako Banka Bohemia, která jí poskytla úvěr. Na počátku tisíciletí tak muselo město Dubá objekt vykoupit od správce konkurzní podstaty. Od roku 2015 probíhá postupná rekonstrukce s cílem, aby objekt mohl opět sloužit pro pořádání kulturních a společenských akcí ve městě.
Adresa
Českolipská 217, 47141 Dubá
Kulturní památka
1000122687
Rok stavby
Galerie
Hotel Slavie, Dubá (Exteriér), autor: ŠJů, Wikimedia, datum: 8. září 2013
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2020
V souvislosti s přípravou nového plánu regenerace městské památkové zóny Dubá byl v červnu roku 2020 podrobně zdokumentován aktuální stav všech kulturních památek ve městě. V programu regenerace památkové zóny, schváleném v říjnu roku 2020, se mj. hovoří o dalším pokračování oprav hotelu Slávie, aby mohl opět sloužit pro pořádání kulturních a společenských akcí ve městě. [1]
2019
I v roce 2019 práce na rekonstrukci hotelu stále pokračovaly. Dále byl opravován zejména společenský sál s předsálím. Celkem byla v uvedeném roce na opravy Slávie vynaložena částka 1 468 000 korun. [1]
2017
Až do roku 2017 vedl těsně kolem hotelu Slávie frekventovaný tah silnice I/9, směřující z Prahy přes Mělník, Českou Lípu a Rumburk do Saska. [1]
2015
V roce 2015 město vyčlenilo vyčlenilo na zajištění nosných konstrukcí v prostoru sálu předsálí a sociálního zázemí částku zhruba 1,6 milionu korun. [1]
2013
Od roku 2007 se město snažilo získat na opravu Slávie finanční prostředky. Rozsáhlá rekonstrukce zchátralého hotelu se společenským sálem, který měl kapacitu 500 míst, byla zahájena v roce 2013. První etapu financovalo samotné město. [1]
2005
V nočních hodinách 9. ledna 2005 vypukl v prvním poschodí prázdného hotelu požár, avšak místní hasičské jednotce se podařilo oheň včas zlikvidovat. Bylo vysloveno podezření, že se jednalo o úmyslný čin žháře. [1]
2004
Ministerstvo kultury ČR prohlásilo hotel Slávii (objekt čp. 217 na parcele č. 273) za kulturní památku dne 6. dubna 2004. Město Dubá během předchozího řízení se v roce 2002 k návrhu na vyhlášení kulturní památky vyjádřilo nesouhlasně, později svůj názor změnilo. [1]
2001
V roce 2001 bylo město nuceno nevyužívaný hotel odkoupit. Pokoušelo se jej pak následně prodat, avšak bez úspěchu. [1]
1992
V roce 1992 družstvo Jednota prodalo hotel soukromé společnosti HS, která však nakonec skončila v likvidaci stejně jako banka Bohemia, která této společnosti poskytla úvěr na nákup nemovitosti. [1]
1948
V druhé polovině 20. století hotel Slávii s restaurací a se sálem provozovalo lidové spotřební družstvo Jednota. [1]
1946
V roce 1946 byl k hotelu přistavěn společenský sál s jevištěm a balkonem. Tento sál byl největším zařízením svého druhu v tehdejším okrese Dubá a stal se vyhledávaným centrem společenského dění. [1]
1843
Hotel Slávie, dříve německy Zur Sonne, tj. „U Slunce“, býval původně zájezdním hostincem, který byl postaven někdy před rokem 1843, pravděpodobně po velkých požárech, které předtím postihly město. Později prošel řadou stavebních úprav, jejichž součástí byla i výstavba dalších budov kolem vnitřního dvora. Během těchto přestaveb bývalý zájezdní hostinec získal svou nynější klasicistní podobu. V době rozmachu pěstování chmele na Dubsku byl hotel vyhledáván obchodníky s touto komoditou a účastníky místních chmelových trhů. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

wikipedia.org [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.