Dům U Antonína G. Helwiche (Exteriér)

Dům U Antonína G. Helwiche

Stručné info
Dům se zachovalým dispozičním řešením, klenutými prostorami a sklepy. Cenné je i raně klasicistní řešení fasády. V přízemí domu se nachází podloubí. Před 2. sv. válkou zde působil "Železářský velkozávod Antonín G. Helwich, viz v galerii výřez z krásné dobové faktury.
Adresa
Velké náměstí 147/12, 500 03 Hradec Králové
Rok stavby
Galerie
Dům U Antonína G. Helwiche (Exteriér)
Dům U Antonína G. Helwiche (Ostatní), autor: sbírka Radomír Kočí
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Dům se zachovalým dispozičním řešením, klenutými prostorami a sklepy, cenné raně klasicistní řešení fasády. Dvoupatrový řadový dům na hloubkové parcele, o čtyřech okenních osách, po dvou sdružených. V přízemí dva oblouky podloubí. Průčelí je ukončeno štítem s římsou. Ve středním poli po stranách okna, dvě půlkruhové niky s lasturami, pak ploché pilastry a volutová křídla. Fasáda je raně klasicistní, porušená novodobě. [1] Před 2. sv. válkou zde působil "Železářský velkozávod Antonín G. Helwich, viz výřez z dobové faktury.

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

pamatkovykatalog.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.