Městské lázně Liberec (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.7.2023

Městské lázně Liberec

Stručné info

Městské lázně nechala postavit Liberecká spořitelna v letech 1900–1902 v novorenesančním stylu s dekorativními prvky počínající secese. Podoba vzešla z architektonické soutěže vypsané roku 1899. Tvoří spolu s budovou Obchodní a živnostenské komory a budovou Severočeského muzea významný architektonický celek. Projekt vypracoval vídeňský architekt Peter Paul Brang (1852–1925), stavbu provedla liberecká firma Adolfa Bürgera. Sochařskou výzdobu provedli profesoři liberecké průmyslové školy Emanuel Gerhart a Ferdinand Craske. [3]

Jedna z nejcennějších historizujících staveb v severních Čechách ztratila v 90. letech minulého století svou původní funkci, čímž začalo její postupné chátrání. Po změnách vlastníků skončily lázně v majetku města, které zahájilo od r. 2006 postupné zajištění a v roce 2010 byl schválen projekt na konverzi lázní na galerii, která se sem přesune z Liebiegova paláce. Specifičnost stavby však netvoří vhodný základ pro výstavní a galerijní funkce. Konverze si proto vyžádala výrazné vnitřní změny (odstranění bazénové vany, změnu dispozic), bez kterých nelze galerii v objektu provozovat. Projekt "Revitalizace městských lázní na galerii a dostavba depozitáře" zpracoval architektonický ateliér SIAL. [2]

Adresa
Vítězná 723/13, 460 01 Liberec 1
Kulturní památka
1000156293
Rok stavby
Galerie
Městské lázně Liberec (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.7.2023
Městské lázně Liberec (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.7.2023
Městské lázně Liberec (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.7.2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2014
V letech 2011–2013 proběhla rekonstrukce budovy za 360 milionů Kč financovaná z Evropských fondů s 15% spoluúčastí Libereckého kraje pro účely Oblastní galerie Liberec. Průběh rekonstrukce budovy dokumentoval speciální facebookový profil, který se transformoval v oficiální facebookový profil. Galerie se veřejnosti otevřela 28. 2. 2014. [1]
2005
Město Liberec získalo lázně zpět ve veřejné dražbě v roce 2005 za 9 milionů Kč a postupně provedlo několik nejnutnějších oprav pro záchranu budovy. Ve městě dlouhá léta probíhala diskuse nad novým účelem budovy. [1]
1995
V roce 1995 byly lázně prodány soukromému majiteli za 3 miliony Kč a pak ještě několikrát změnily majitele a od té doby budova bez potřebné údržby chátrala. [1]
5/1958
Kulturní památkou vyhlášeno 3.5.1958. [4]
1902
Po dokončení stavby byl 17. 3. 1902 provoz lázní zahájen. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Městské lázně (Liberec) – Wikipedie [1]
LIBEREC:REICHENBERG - architektura na severu Čech [2]
Oblastní galerie Liberec - Muzeum evropského umění
FB - Oblastní galerie Liberec
Jubilejní lázně, INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE [3]
Městské lázně - Památkový Katalog [4]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.