Pivovar Kladno - Kročehlavy (Exteriér), autor: pivovarkladno.cz

Pivovar Kladno - Kročehlavy

Stručné info

Řád benediktinských mnichů z opatství v Praze-Břevnově zde v roce 1858 postavil nový pivovar, vybavený nejmodernějšími technologiemi. V roce 1882 se nájmu pivovaru ujímá sládek Šebestián Zachar z Točníku. V roce 1898 nájem přebírá Otakar Zachar. Za éry tohoto sládka, politika, chemika, spisovatele a mecenáše umění dosáhl pivovar svého produkčního maxima 50 tisíc hektolitrů piva a 40 vagonů sladu ročně. V roce 1909 je na štít vrátnice u hlavní brány pivovaru (vjezd na nádvoří) nainstalován reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Štukový reliéf nese znak pivovarníků – korbel s pivem, atributy surovin (ječmen, chmel). Dnes je tento štít kulturní památkou.

V roce 1948 je vyhláškou ministerstva výživy pivovar znárodněn. Výroba piva končí v roce 1950, v areálu poté působí Kovopodnik Kladno, který v areálu zřizuje galvanizovnu, zámečnictví, kovovýrobu a chromovnu. Po revoluci je Kovopodnik Kladno, n. p. transformován na státní podnik a vzápětí vstupuje do likvidace. Části areálu jsou pronajímány soukromníkům. Mezi lety 1993 - 2004 následuje dlouhé období soudních sporů o vlastnictví areálu, který během toho prochází devastací a chátráním.

Až v roce 2004 je areál navrácen do majetku Benediktinského arciopatství v Břevnově. Ve stejném roce se novým majitelem stává dosavadní nájemce – stavební podnikatel Vladislav Tesárek z Kladna. Od té doby areál prochází kompletní rekonstrukcí. 15. 9.2018 je na nádvoří pivovaru slavnostně odhalena busta sládka a spisovatele Ing. Otakara Zachara. Od roku 2021 v areálu působí minipivovar Václav sládka Ing. Václava Strnada. Do areálu se tak po více než 60 letech vrátila činnost související s pivem. Areál dnes slouží jako víceúčelový obchodně-bytový komplex v širším centru města Kladna. Nabízí prostor pro malé a střední firmy a živnostníky. V objektu se též nacházejí nájemní byty a ateliéry. ​

Adresa
Dlouhá 33, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Rok stavby
1855
Galerie
Pivovar Kladno - Kročehlavy - Kročehlavský pivovar v době, kdy v něm působil Otakar Zachar. Detail pohlednice, kolem 1900. (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: historickasidla.cz, datum: 1900
Pivovar Kladno - Kročehlavy (Exteriér), autor: pivovarkladno.cz
Pivovar Kladno - Kročehlavy (Exteriér), autor: Lukáš Hanes, datum: 2018
Pivovar Kladno - Kročehlavy - Busta sládka Ing. Zachara (Exteriér), autor: Ondřej Novák, datum: 15.9.2018
Pivovar Kladno - Kročehlavy - Pivovar před rekonstrukcí (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Vladislav Tesárek, datum: 2000
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Areál v roce 2023 slouží jako víceúčelový obchodně-bytový komplex v širším centru města Kladna. Nabízí prostor pro malé a střední firmy a živnostníky – výrobní, skladové i kancelářské. V areálu je dnes možné nalézt širokou nabídku služeb – např. autoservis, strojírnu, zámečnictví, galvanizovnu, bezlepkovou pekárnu, realitní kancelář, stavební firmu, advokátní kancelář, truhlářství, minipivovar atd. V objektu se nacházejí nájemní byty a ateliéry. [1]
8/2021
V areálu je po 71 letech obnovena výroba piva. Výrobu provádí spol. Pivovar Kladno Kročehlavy s.r.o. [1]
1/2021
Do obchodního rejstříku je zapsána společnost Pivovar Kladno Kročehlavy s.r.o. se sídlem v areálu pivovaru a s živnostenským oprávněním mj. na pivovarnictví a sladovnictví. Začínají stavební úpravy sklepení a výstavba minipivovaru. [1]
2020
Společnost F. H. Prager s.r.o. po změně vlastnické struktury ukončila svoji činnost v areálu. V témže roce bylo mezi vlastníkem areálu, panem Tesárkem a majitelem a sládkem létajícího pivovaru Václav, Ing. Václavem Strnadem uzavřeno memorandum o obnově výroby piva v kročehlavském areálu. Od 1. 10. 2020 v areálu působí společnost Tekutý chléb solutions, s.r.o. (jediný společník Ing. Václav Strnad), která zde provozuje stáčírnu a distribuci piva z létajícího řemeslného pivovaru Václav. Do areálu se tak po více než 60 letech vrátila činnost související s pivem. [1]
2018
15. 9. je na nádvoří pivovaru slavnostně odhalena busta sládka a spisovatele Ing. Otakara Zachara. Bustu vyrobil kladenský keramik a sochař Jaromír Huja na zakázku Spolku Otakar Kročehlavy. [1]
2012
Sklepní pivovaru je pronajato společnosti F.H. Prager s.r.o. – výroba domácích moštů, cideru a limonád. Ta svou činností přímo navazuje na tradici výroby nápojů v tomto areálu. [1]
2004
Areál bývalého pivovaru je navrácen do majetku Benediktinského arciopatství v Břevnově. Kovopodnik Kladno, s.p. vymazán z obchodního rejstříku. Zrušeny Okresní úřady. Areál pivovaru je nabídnut k prodeji. Novým majitelem se stává dosavadní nájemce – stavební podnikatel Vladislav Tesárek z Kladna. Areál je postupně vyklízen a prochází plošnou rekonstrukcí a konverzí. Je adaptován pro nové využití. Záměrem majitele je vybudovat z areálu víceúčelový objekt vhodný pro podnikání i bydlení. V opravených částech budov dnes sídlí mnoho živnostníků a soukromých firem, v patrech jsou budovány nájemní byty, ateliéry a kanceláře. [1]
1997
Do areálu přichází stavební podnikatel Vladislav Tesárek a pronajímá si zde výrobní prostory a sklady pro potřeby své rozvíjející se stavební firmy. [1]
1993
Nástupce původního majitele – Benediktinské arciopatství sv. Vojtěch a sv. Markéty v Praze-Břevnově podává na základě tzv. restitučních zákonů žádost o navrácení objektu bývalého pivovaru v Kročehlavech do svého vlastnictví. Roky 1993–2004 jsou také období soudních sporů o vlastnictví bývalého pivovaru v Kročehlavech. Areál prochází dlouhým obdobím devastace a chátrání. [1]
1990
Kovopodnik Kladno, n. p. je transformován na státní podnik a vzápětí vstupuje do likvidace. Dochází k částečné privatizaci výroby podniku (zámečnictví, galvanizovna). Správu objektu vykonává Okresní úřad Kladno. Části areálu jsou pronajímány soukromníkům. Objekt je téměř bez údržby. [1]
1989
V areálu do roku 1989 působí „Kovopodnik Kladno, n. p.“, který zde provozuje kovovýrobu, zámečnictví, galvanizovnu a výrobu domácích potřeb značky „KLAD“. Vyrábějí se zde mimo jiné navíjecí sušáky na prádlo (jejich výroba se v pivovaru zachovala dodnes), pračky, hliníkové nádobí a příbory. Sídlí zde administrativní centrum Kovopodniku, účtárna, výkresovny. [1]
1960
„Okresní průmyslový kombinát Kladno“ zřizuje v areálu někdejšího pivovaru galvanizovnu, zámečnictví, kovovýrobu a chromovnu. Souběžně je zrušena sodovkárna. Sklepení pivovaru jsou pronajata podniku „Zelenina, n. p.“, který zde zřizuje sklady ovoce. Zbořen jeden ze dvou domů se služebními byty. [1]
1951
V objektu zrušeného pivovaru je zřízena výroba sycených nápojů přemístěním provozu nedaleké znárodněné sodovkárny „Kalabria“ [1]
1950
Správu pivovaru přebírá firma „Kladenský pivovar a sladovna Kladno-Kročehlavy pod národní správou.“ V tomto období je v rámci centralizace průmyslu ve prospěch velkopivovarů ukončena výroba piva. [1]
1949
Pivovar Kročehlavy provozuje podnik „Rakovnicko-kladenské pivovary, n. p.“ [1]
1948
Vyhláškou ministerstva výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., byl dnem 1. ledna 1949 znárodněn "Kladenský pivovar a sladovna kláštera řádu Benediktinů v Praze-Břevnově, Kladno-Kročehlavy", Kročehlavy č. 33 (okr. Kladno).“ [1]
1945
Období tzv. II. republiky. Částečný, ale velmi kolísavý nárůst produkce pivovaru. Průměrný výstav: 16–23.000 hl. piva ročně. [1]
1939
Období Protektorátu. Pivovar čelil několika pokusům úředníků o jeho uzavření. Výroba na krátký čas odstavena z důvodu špatného technického stavu zařízení a nevyhovujících hygienických podmínek v provozu. [1]
1938
Správa benediktinského opatství v Břevnově jmenuje posledního sládka a správce kročehlavského pivovar Jana Beránka. Beránek do té doby pracoval v pivovaru jako podstarší (zástupce sládka). [1]
1930
Průměrná produkce: 25–30.000 hl piva a 20–25 vagonů sladu ročně. [1]
1929
Přestavba spilky – vybudována stáčírna a lahvárna. [1]
1928
Pavla Zacharová odchází z Kročehlav. [1]
1921
Umírá Ing. Otakar Zachar, nájem pivovaru přebírá vdova Pavla Zacharová. Správou pivovaru je pověřen zkušený sládek Josef Hunka. [1]
1918
V průběhu první světové války dochází k útlumu výroby a poklesu produkce. Některá zařízení pivovaru jsou rekvírována. [1]
1914
Pivovar modernizován a rozšiřován (prohloubeny pivovarské studny, zaveden nový vodohospodářský systém). Pivovar na krátko dosahuje svého produkčního maxima. V ředitelském apartmánu jsou pořádány pravidelná setkání tzv. Kročehlavského salonu, kde se potkávají významné osobnosti z oblasti kultury, podnikání, politiky i vědy. Ing. Zachar ve svém bytě shromažďuje rozsáhlou sbírku děl českých umělců a soukromou knihovnu. Několik pokojů ředitelského bytu po nějaký čas obývá starosta města Kladna, lékař a spisovatel MUDr. Jaroslav Hruška (viz. Významné osobnosti), který zároveň využívá reprezentativní prostory pivovaru pro politická jednání i společenské akce. [1]
1909
Na štít vrátnice u hlavní brány pivovaru (vjezd na nádvoří) je nainstalován reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Štukový reliéf nese znak pivovarníků – korbel s pivem, atributy surovin (ječmen, chmel) a celý štít je korunován trojicí soudků s bednářským nářadím. Pod reliéfem je nápis: "Dej Bůh štěstí!!" a dále letopočet: "L.P. 1909" Dnes je tento štít kulturní památkou. [1]
1898
Prokuru firmy "Parostrojní pivovar a sladovna v Kročehlavech, maj. Šeb. Zachar." a nájem pivovaru od své matky přebírá Ing. Otakar Zachar. [1]
1886
Šebestián Zachar předčasně umírá. Firmu "Parostrojní pivovar a sladovna v Kročehlavech, maj. Šeb. Zachar." přebírá vdova Marie Zacharová a její bratr, sládek a podnikatel Vilém Havlík. [1]
1882
Nájmu pivovaru se ujímá sládek Šebestián Zachar z Točníku. Vzniká firma "Parostrojní pivovar a sladovna v Kročehlavech, maj. Šeb. Zachar. [1]
1873
Pivovar přestavěn na parní pohon. Následovala přístavba nové lednice, přestavba kotle ve varně, stavba vystírací kádě, instalace předehřívače a nového kotle, rekonstrukce stropů na sýpce a instalace skleněné střechy. Průměrný počet zaměstnanců: 60 dělníků, 4 úředníci + sládek, podstarší, správce. Závod jako celek postupně pronajímán soukromníkům. [1]
1858
Pivovar uveden do provozu. Maximální výrobní kapacita byla 50.000 hl. piva a 40 vagonů (tj. cca 400 tun) sladu ročně. [1]
1855
Řád benediktinských mnichů z břevnovsko-broumovského opatství v Praze-Břevnově staví v Kročehlavech u Kladna zcela nový a moderní pivovar. Podnik je vybaven prvotřídními technologiemi. Při pivovaru jsou zbudovány přidružené provozy – sladovna, mlýn, bečvárna, kovárna, ustájení pro pivovarské koně aj. Budovy pivovaru jsou vystavěny v historizujícím novogotickém stylu, fasády nesou řadu zdobných prvků. Komplex pivovaru tvoří objekty sladovny, hvozdu, varny, kotelny, strojovny, spilky, stájí, vodárny a dvou obytných domů. Součástí areálu jsou rozsáhlá sklepení. K pivovaru náleží dva rybníky, sousedící louka, sad a okolní pozemky. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

pivovarkladno.cz [1]
FB stránka areálu
FB stránka minipivovaru v areálu
Významné budovy označené deskami: Kladno

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.