Zámek Uhřice (Exteriér), autor: FB Zámek Uhřice

Zámek Uhřice

Stručné info

Poprvé byl zmíněn jako statek a tvrz ve 14. století, majitelem byl jistý vladyka Vrš z Uhřic. Rod Miňovští v druhé polovině 16. století Uhřice přebudovali v renesanční sídlo.

Zpustošený zámek po třicetileté válce (1618 – 1648) nechal znovu postavit Hoffmann z Grünbüchlu, který jej zakoupil v roce 1655. Roku 1703 byly Uhřice přiděleny Zuzaně Terezii Gellhorn, která zahájila přestavbu sídla do podoby barokního zámku.

K nejvýznamnějším přestavbám došlo v roce 1764 za Michala hraběte Chorinského. Roku 1791 ale bohužel nově vybudovaný zámek vyhořel. Michal Václav Chorynský ihned začal s jeho opravami a zámek byl přestavěn na dvoupatrový s mansardovou střechou a s věžičkou s hodinami.

Rozsáhlá stavební činnost vedla ovšem k zadlužení tohoto rodu, roku 1810 došlo k veřejné dražbě a k prodeji panství brněnskému měšťanovi Ignáci Friedrichovi, který byl teprve po získání uhřického panství (pro své zásluhy v oblasti zemědělství a chovu dobytka a v oblasti regulace daní) povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Friedrichsthalu.

V dřívějších dobách končil park až v místě dnešní uhřické křižovatky, viz rytina z r. 1808 v galerii. Friedrichsthalové chovali ovce, které zkřížili a vznikla speciální vlna. Taková tehdy nebyla jednoduše k mání. Vozila se pouze z Anglie a tak na prodeji této vlny výrazně zbohatli. Ne nadarmo se kopec nedaleko Uhřic nazývá Beránek.

Posledními majiteli byli sourozenci Boščákové, kteří majetek získali jako dědictví, ale v roce 1948 jim byl konfiskován. Od války až do listopadových událostí roku 1989 sloužil zámek MNV a byla zde hospoda, škola, byty i sklady.

V 90. letech se zámek vrátil restituentům, ale vlastnické vztahy byly komplikované a zámek zatím chátral. Zhruba v roce 2001 byl zámek zapsán na seznam památek, které mohou zaniknout.

To platilo až do roku 2004, kdy byl odkoupen Josefem Paulem Jarkou, který zajistil základní statické úpravy a začal s odbornou rekonstrukcí zámku, čímž ho zachránil před samotným zřícením.

Původní mansardová střecha byla v minulosti necitlivě upravena jako sedlová, nový zámecký pán se rozhodl postupně upravit střechu do původní podoby. Pomalu, ale jistě se tu opět konají obecní kulturní akce a zámecký park již několikrát sloužil také jako příjemné svatební místo.

Adresa
Uhřice 18, 768 33 Uhřice
Rok stavby
1336
Galerie
Zámek Uhřice (Exteriér), autor: FB Zámek Uhřice
Zámek Uhřice - Rytina z r. 1808. (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Zámek je občas součástí společenských akcí, které se v Uhřicích provádí, jako například oslavy 130. let sboru dobrovolných hasičů, kdy zámek posloužil jako místo pro mši svatou a zámecký park jako místo pro vystavení hasičských exponátů. [1]
2004
To platilo až do roku 2004, kdy byl odkoupen Josefem Paulem Jarkou, který zajistil základní statické úpravy a začal s odbornou rekonstrukcí zámku, čímž ho zachránil před samotným zřícením. [1]
2001
Zhruba v roce 2001 byl zámek zapsán na seznam památek, které mohou zaniknout. [1]
1989
Po Sametové revoluci se o zámek nikdo nestaral. [1]
1945
Po druhé světové válce v roce 1945 byl zámek konfiskován a využíván jako škola, byty, hospoda nebo sklad. [1]
1853
Od roku 1853 jej držel rod Jenison z Walworthů. [1]
1810
V 18. století vlastnili zámek Daunové a v roce 1810 v dražbě jej zakoupil Ignác Bedřich z Friedrichstalu. [1]
1791
V roce 1791 zámek vyhořel a byl přestavěn na dvoupatrový s mansardovou střechou a s věžičkou s hodinami. [1]
1764
K nejvýznamnějším přestavbám došlo v roce 1764 za Michala hraběte Chorinského. [1]
1723
Dnešní půdorys jednopodlažní zámek získal v roce 1723, kdy jej vlastnila od roku 1703 Zuzana Terezie hraběnka z Gellhorn, manželka Arnošta hraběte z Gellhornu, majitele panství Blansko. V té době k zámku náležel ovčín, pivovar se sladovnou, panský šenk, mlýn a kovárna. [1]
1655
Zpustošený zámek po třicetileté válce nechal znovu postavit Hoffmann z Grünbüchlu, který jej zakoupil v roce 1655. [1]
1610
Po bitvě na Bílé hoře byl majetek včetně zámku Žalkovským z Žalkovic, kteří jej drželi od roku 1610, konfiskován. Novým majitelem byl olomoucký probošt Jan Arnošt Platejs z Platenštejna. [1]
1499
Dalšími majiteli byl rod z Dřínova a od roku 1499 Jan z Miňovský z Lazníku na Mouřinově. Pravděpodobně původní tvrz byla přestavěna Miňovskými na reprezentativní sídlo. [1]
1371
Další vlastník markrabě Jan v lednu 1371 dal tvrz Janu Půtovi z Holštejna. [1]
1336
První písemná zmínka o tvrzi a hospodářství pochází z roku 1336 (uváděn Vrchoslav z Uherce) nebo 1355 (uváděn Vrš z Uhřic). [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

cs.wikipedia.org [1]
region-kromerizsko.cz
FB stránka zámku

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.