Statek Salajna (Exteriér), autor: FB Statek Salajna

Statek Salajna

Stručné info

Vodní mlýn na obilí spolu s rozlehlým uzavřeným čtvercovým hospodářským dvorem egerlandského (chebského či franckého) typu byl založen patrně v 17. století. V roce 1760 byl hlavní obytný objekt mlýna přestavěn podle návrhu neznámého architekta v pozdně barokním slohu se zvoničkou a zdobenými hrázděnými štíty. Roku 1764 byla v západní části naproti obytnému domu vystavěna velká stodola. V roce 1778 byla v sousedství obytného stavení vystavěna nová zděná kolna se zdobeným hrázděným štítem.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být dvůr udržován a postupně chátral. Někdy před rokem 1975 došlo k demolici objektu původního špýcharu a tím k narušení půdorysné situace uzavřeného dvora. Podoba areálu byla také narušena novodobými přístavbami.

V roce 2004 koupili opuštěnou usedlost manželé Dvořákovi. Zpočátku bojovali především o záchranu památkové podstaty objektu (např. hrázděný štít či pavlač), v čemž jim pomohla finanční podpora Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje. Po několika letech rekonstrukce byl v roce 2014 statek zachráněn a začal sloužit jako penzion.

Adresa
Salajna 9, 350 02 Dolní Žandov - Salajna
Kulturní památka
19864/4-83
Rok stavby
Galerie
Statek Salajna (Exteriér), autor: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salajna#/media/File:Salajna_venkovsk%C3%A1_usedlost_(4).jpg
Statek Salajna - Před rekonstrukcí (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: Asociace Entente Florale CZ
Statek Salajna - před rekonstrukcí (Dobové fotografie (před rokem 2000)), datum: 2004
Statek Salajna - Před rekonstrukcí (Dobové fotografie (před rokem 2000)), datum: 2004
Statek Salajna (Dobové fotografie (před rokem 2000)), datum: 1975
Statek Salajna - Před rekonstrukcí (Exteriér), datum: 2004
Statek Salajna (Exteriér), autor: FB Statek Salajna
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2014
Po několika letech rekonstrukce byla usedlost vyřazena ze seznamu nejohroženějších památek a majitelé se rozhodli přebudovat statek na penzion, zprovozněn byl v dubnu 2014. [1] [3]
2004
V roce 2004 koupili usedlost manželé Dvořákovi. Zpočátku bojovali především o záchranu památkové podstaty objektu (např. hrázděný štít či pavlač), v čemž jim pomohla finanční podpora Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje. [1]
1975
Někdy před rokem 1975 došlo k demolici objektu původního špýcharu a tím k narušení půdorysné situace uzavřeného dvora. Podoba areálu byla v průběhu druhé poloviny 20. století narušena novodobými přístavbami a dalšími úpravami, například zazděním původních arkád vozovny. [2]
1958
Dne 3. května 1958 byl bývalý vodní mlýn čp. 9 spolu s přilehlým dvorem v Salajně zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 19864/4-83. [2]
1945
Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byl provoz mlýna a přilehlé pily s katrem ukončen, celý areál dvora přestal být udržován a postupně chátral. [2]
1923
Od roku 1923 byla pila s katrem poháněna elektromotorem o výkonu 25 koňských sil. V roce 1930 vlastnil mlýn spolu s pilou Ed. Sommer. Tehdy zde byla tři mlýnská kola na svrchní vodu s celkovým průtokem 0,21 m a výkonem 2,9 koňských sil. [2]
1778
V roce 1778 byla v sousedství obytného stavení vystavěna nová zděná kolna se zdobeným hrázděným štítem. [2]
1764
Roku 1764 byla v západní části naproti obytnému domu vystavěna velká stodola. [2]
1760
V roce 1760 byl hlavní obytný objekt mlýna přestavěn podle návrhu neznámého architekta v pozdně barokním slohu se zvoničkou a zdobenými hrázděnými štíty. [2]
1601
Vodní mlýn spolu s rozlehlým uzavřeným čtvercovým hospodářským dvorem egerlandského (chebského či franckého) typu byl založen patrně v 17. století. Mlýn na obilí býval vybaven dvěma mlecími jednotkami starého českého mlýnského složení. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

pamatkyaprirodakarlovarska.cz [2]
cs.wikipedia.org
salajna.cz [3]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.