Horská chata Návrší (Exteriér), autor: Josef Tymonek, datum: 2023

Horská chata Návrší

Stručné info

Horská chata Návrší vznikla v období prudkého rozvoje turistiky ve 20. letech 20. st. na místě původní salaše. Majitel salaše, Karl Jungmann ze Stříbrnic, využil toho, že okolo salaše vedla jedna z turistických cest ze Starého Města na horu Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), a upravil salaš na turistickou ubytovnu. V roce 1928 ji přestavěl na regulérní horskou chatu, která dostala název Sennhũttenbaude (U Salašních bud). Chata se stala oblíbeným záchytným bodem jak německých, tak českých turistů. Ve 30. letech, protože Jesenická župa Klubu československých turistů neměla dostatek prostředků na zbudování vlastní chaty, dohodla se s majitelem na spolupráci - ten upřednostňoval české turisty a KČST na oplátku chatu propagoval. Německý název byl stále častěji používán ve své české podobě, dokonce i samotnými Němci. Německé obyvatelstvo tento průnik českého živlu na „své území“ neslo nelibě, což nakonec vedlo i k tomu, že se název změnil na pro obě strany přijatelný název Jungmannova bouda.

Po válce přešla Jungmannova chata do českých rukou. Karl Jungmann byl vysídlen do Německa. Chata poté měnila majitele (ředitelství pošt v Olomouci, ROH, ONV Šumperk) a sloužila jako rekreační objekt pro zaměstnance. Roku 1967 chatu získává závodní organizace ROH gymnázia v Šumperku a chata se pomalu začíná otevírat veřejnosti, což přišlo vhod zvláště proto, že nedaleká Lichtenštejnova chata v té době končila svoji činnost. Roku 1969 byl na svahu u chaty vybudován první lyžařský vlek na Staroměstsku. Od té doby zde byly soustavně organizovány školní lyžařské kurzy. Ústřední topení bylo zavedeno až v roce 1971, do té doby si lidé mohli topit v chatě pouze kamny. V roce 1974 byla na severní straně chaty přistavěna nová prosklená jídelna.

Roku 1990 se chata Návrší dostává opět do rukou odborů šumperského gymnázia. V roce 2023 je chata již v soukromém vlastnictví pana Kudličky, nabízí ubytování a restauraci s domácí kuchyní. Součástí chaty je společenská místnost, sauna, venkovní jakuzzi, WiFi a hlavně jedinečný panoramatický výhled na Praděd.

Adresa
Stříbrnice 51, 78832 Staré Město - Stříbrnice
Rok stavby
1928
Galerie
Horská chata Návrší (Exteriér), autor: Josef Tymonek, datum: 2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2023
Chata nabízí ubytování a restauraci s domácí kuchyní. Součástí chaty je společenská místnost, sauna, venkovní jakuzzi, WiFi a hlavně jedinečný panoramatický výhled na Praděd.
1990
Roku 1990 se chata Návrší dostává opět do rukou odborů šumperského gymnázia. [1]
1983
Roku 1983 pak získal chatu Okresní podnik služeb (OPOS) v Zábřehu. Přesto, že nyní šlo o podnikovou chatu, turisté sem stále měli přístup. [1]
1978
V roce 1978 se chata na 6 let vrátila odborovému svazu školství. [1]
1974
V roce 1974 byla na severní straně chaty přistavěna nová prosklená jídelna. Pod touto přístavbou pak byla zbudována lyžárna. Prkenná podlaha ve výčepu byla nahrazena dlažbou a na střechu přišel namísto tašek plech. [1]
1971
Ústřední topení bylo zavedeno až v roce 1971. Objekt tak byl zpřístupněn veřejnosti, což přišlo vhod zvláště proto, že Lichtenštejnova chata v té době končila svoji činnost. [1]
1969
Roku 1969 byl na svahu u chaty vybudován první lyžařský vlek na Staroměstsku. Vlek byl dlouhý 213 m a překonával výškový rozdíl 65 m, přičemž byl schopen přepravit 190 osob za hodinu. Od té doby zde byly soustavně organizovány školní lyžařské kurzy. [1]
1968
V roce 1968 byla provedena větší rekonstrukce, v rámci níž bylo k zadní, západní straně chaty přistavěno dvoupatrové křídlo s umývárnami a toaletami. Došlo k rozšíření počtu lůžek (50, nocleh stál 15 Kč) a vedení školy zabezpečilo celoroční obsazení chaty personálem. Na pokojích si turisté mohli topit sami v kamnech. [1]
1967
Roku 1967 chatu převzala závodní organizace ROH gymnázia v Šumperku, aby ji využívala k letním a zimním pobytům žactva. Někdy v této době byl ke vchodu na jižní straně chaty přistavěn přístřešek se vchodem z východní strany. [1]
1954
Odboráři si však chatu dlouho neponechali a předali ji, údajně pro malou kapacitu a odlehlost, do vlastnictví Okresního národního výboru v Šumperku. To mělo proběhnout v roce 1954. ONV chatu obratem předat šumperskému odborovému svazu školství jako objekt pro pionýrské tábory, lyžařské výcvikové kurzy a rekreaci mládeže. V této době byla chata přejmenována na chata Návrší. [1]
1948
Také po roce 1948 zůstala chata rekreační zotavovnou, když přešla do rukou ROH (Revoluční odborové hnutí). [1]
1945
Až do počátku války chata obstojně prosperovala. Válka se projevila značným úbytkem turistů, ale chata přežila až do roku 1945. Po válce, kdy došlo ke konfiskaci německého majetku, přešla do českých rukou i Jungmannova chata. Samotný Karl Jungmann byl vysídlen do Německa. Chatu v tomto období spravovalo ředitelství pošt v Olomouci (jakož i řadu jiných objektů v Jeseníkách) a pod názvem Poštovní domov z chaty zřídilo rekreační objekt pro své zaměstnance. Pro turisty to znamenalo, že zde ztratili možnost ubytování a nejspíše i občerstvení. [1]
1930
Ve 30. letech, protože Jesenická župa Klubu československých turistů neměla dostatek prostředků na zbudování vlastní chaty, dohodla se s majitelem na spolupráci - ten upřednostňoval české turisty a KČST na oplátku chatu propagoval. Německý název byl stále častěji používán ve své české podobě, dokonce i samotnými Němci. Německé obyvatelstvo tento průnik českého živlu na „své území“ neslo nelibě, což nakonec vedlo i k tomu, že se název změnil na pro obě strany přijatelný název Jungmannova bouda. [1]
1928
Potom, co se ukázalo, že je o ubytovnu zájem, rozhodl se Karl Jungmann přestavět původní salaš na regulérní horskou chatu. K této přestavbě došlo roku 1928 a nově vzniklá chata dostala název Sennhũttenbaude (U Salašních bud). Na svou dobu velkorysá stavba měla dvě patra, 22 lůžek a v přízemí velkou restauraci s rozsáhlým podsklepením. Zavedena byla elektřina, vodovod a posléze i telefon. „Luxus“ zvyšovala koupelna s teplou vodou. Chata se stala oblíbeným záchytným bodem jak německých, tak českých turistů. [1]
1920
Horská chata Návrší vznikla v období prudkého rozvoje turistiky ve 20. letech 20. st. na místě původní salaše. Majitel salaše, Karl Jungmann ze Stříbrnic, využil toho, že okolo salaše vedla jedna z turistických cest ze Starého Města na horu Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), a upravil salaš na turistickou ubytovnu. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

sneznik.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.