Florian Hernych - mechanická přádelna a tkalcovna (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 27.9.2020

Florian Hernych - mechanická přádelna a tkalcovna

Stručné info

Firma Jan Hernych a syn byla založena roku 1875, kdy do tkalcovství Jana Hernycha (1819–1894) přistoupil jako společník syn Florian (1855–1923), který zavedl strojovou výrobu. Mateřský podnik se nacházel v Ústí nad Orlicí, pobočky od roku 1889 ve Vamberku, v Chrudimi (1899), Hnátnici (1904) a Nekoři (1904). Tyto tkalcovny se zřizovaly většinou v bývalých vodních mlýnech.

V roce 1905 koupil v Doudlebech nad Orlicí Florian Hernych rafinerii cukru z roku 1870, kterou nákladně upravil pro tkalcovnu. Do roku 1907 postavila západně od původní budovy cukrovaru firma Herzán & Uhlíř, patrně podle projektu specializovaného královehradeckého stavitele Františka Plesnivého, tuto novou přádelnu. Třípodlažní budova se sprinklerovou věží je nesena železobetonovým skeletem, jedním z prvních v Českých zemích. Celá továrna měla 750 zaměstnanců, pro přespolní byly postaveny tři dvoupodlažní domy čp. 172–174.

Během první světové války se výroba dostala do krize, v roce 1917 vznikly s pomocí Živnobanky Akciové textilní závody Jan Hernych a syn a. s. Praha, již s minimální účastí Floriana Hernycha a jeho synů Emila a Richarda, doudlebskou továrnu vedl ředitel Josef Renčín (†1930).

Po druhé světové válce se továrna v Doudlebech postupně stala součástí národních podniků Utex, Orban a Perla. Většina budov se v roce 2020 dochovala v původním stavu, chátrající areál je však bez využití.

Adresa
Doudleby nad Orlicí 548, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Rok stavby
1907
Galerie
Florian Hernych - mechanická přádelna a tkalcovna (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 27.9.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Florian Hernych (Vlastník) Florian Hernych - Vlastník

Časová osa

2020
Většina budov se dochovala v původním stavu, chátrající areál je však bez využití. [1]
1945
Po druhé světové válce se továrna v Doudlebech postupně stala součástí národních podniků Utex, Orban a Perla. [1]
1917
Během první světové války se výroba dostala do krize, v roce 1917 vznikly s pomocí Živnobanky Akciové textilní závody Jan Hernych a syn a. s. Praha, již s minimální účastí Floriana Hernycha a jeho synů Emila a Richarda, doudlebskou továrnu vedl ředitel Josef Renčín (†1930). [1]
1907
Do roku 1907 postavila západně od původní budovy cukrovaru firma Herzán & Uhlíř, patrně podle projektu specializovaného královehradeckého stavitele Františka Plesnivého, přádelnu o kapacitě 50 000 vřeten s přímým elektrickým pohonem. Třípodlažní budova na parc. 138/7 se sprinklerovou věží je nesena železobetonovým skeletem 8 × 8 polí 6,8 × 4,1–4,9 metru, jedním z prvních v Českých zemích. Parní turbína 2 000 HP pracovala v samostatně stojící elektrocentrále s připojenou vysokou halou kotelny a zdobným, šedesátimetrovým komínem. Celá továrna měla 750 zaměstnanců, pro přespolní byly postaveny tři dvoupodlažní domy čp. 172–174. [1]
1905
Firma Jan Hernych a syn byla založena roku 1875, kdy do tkalcovství Jana Hernycha (1819–1894) přistoupil jako společník syn Florian (1855–1923), který zavedl strojovou výrobu. Mateřský podnik se nacházel v Ústí nad Orlicí, pobočky od roku 1889 ve Vamberku, v Chrudimi (1899), Hnátnici (1904) a Nekoři (1904). Tyto tkalcovny se zřizovaly většinou v bývalých vodních mlýnech. V roce 1905 koupil v Doudlebech nad Orlicí Florian Hernych rafinerii cukru z roku 1870, kterou nákladně upravil pro tkalcovnu, šlichtovnu, barevnu a bělidlo, později vystavěl novou tkalcovnu o 250 stavech čp. 1906. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

industrialnitopografie.cz [1]
plzdi.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.