Dům U bílého anděla, Kolín (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023

Dům U bílého anděla, Kolín

Stručné info

Vývojově se jedná o velmi složitý objekt, který vznikl spojením snad tří domů. Gotické části se zachovaly ve sklepích a v přízemí křídla při Kutnohorské ulici.

Vývojově bylo zajímavé i 19. století. V místech tohoto domu stávala městská brána nazývána Horská nebo Kutnohorská. Ta byla zbořena r. 1843. Část domu směrem do Rubešovy ulice byla přistavěna ve 2. polovině 19. století, v té době byl také dům zakryt současnou valbovou střechou.

Do Kutnohorské ulice je situován hlavní vchod nad kterým se nachází domovní znamení; původně zde byla dřevěná rokoková hlava anděla, dnes nahrazena novodobou keramickou soškou od kolínského výtvarníka Pavla Rajdla z roku 2003, odkazující na název domu. Dům od středověku až dodnes sloužil jako hostinec. I v roce 2023 se zde nachází "Naivní restaurant". 

Adresa
Kutnohorská 54, 280 02 Kolín I
Kulturní památka
29556/2-774
Rok stavby
Galerie
Dům U bílého anděla, Kolín (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023
Dům U bílého anděla, Kolín (Interiér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2003
Do Kutnohorské ulice je situován hlavní vchod nad kterým se nachází domovní znamení; původně zde byla dřevěná rokoková hlava anděla, dnes nahrazena novodobou keramickou soškou od kolínského výtvarníka Pavla Rajdla z roku 2003, odkazující na název domu. [1]
1850
Vývojově se jedná o velmi složitý objekt, který vznikl spojením snad tří domů. Gotické části se zachovaly ve sklepích a v přízemí křídla při Kutnohorské ulici. Dva prostory mají trámové stropy s kamenným záklopem. [3] Část domu směrem do Rubešovy ulice byla přistavěna ve 2. polovině 19. století, v té době byl také dům zakryt současnou valbovou střechou. Dům od středověku až dodnes sloužil jako hostinec. [1]
1843
V místech tohoto domu stávala městská brána Horská (Kutnohorská), zbořena byla r. 1843. [2]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

cestyapamatky.cz [1]
ipac.svkkl.cz [2]
pamatkovykatalog.cz [3]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.