Zámecký pivovar Kolín (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023

Zámecký pivovar Kolín

Stručné info

První zprávu o kolínském zámeckém pivovaru pochází z roku 1531, kdy byl součástí kolínského panství a nalézal se v areálu kolínského zámku. V roce 1826 panství odkoupil od dvorské komory Václav Veith. Velkým zásahem se stala výstavba železniční tratě v letech 1843–1845, část budovy pivovaru byla ubourána a v roce 1844 byl zbytek budov přestavěn tak, aby nepřekážely nové železnici.

Na počátku roku 1862 koupil kolínský velkostatek s pivovarem František Horský, následujícího roku vystavěl rozsáhlé pivní sklepy a nad nimi restauraci v jižní části zámeckého areálu (dnes Dům dětí a mládeže, čp. 161). Areál poté procházel řadou dalších úprav, budova pivovaru byla postavena v roce 1872. Vše navrhl a provedl kolínský stavitel Vincenc Starý. Po smrti Horského v roce 1877 zdědilo majetek jeho příbuzenstvo, kteří v roce 1898 převedli pivovar na akciovou společnost.

Po znárodnění se pivovar stal součástí n. p. Polabské pivovary, od roku 1958 patřil pod Středočeské pivovary se sídlem ve Velkých Popovicích. V roce 1988 byl zrušen a v provozu zůstala jen sladovna (od počátku devadesátých let s novým majitelem pracuje stále pod názvem Zámecká sladovna v Kolíně). Po roce 1989 přešel areál do majetku města Kolína, které pro něj stále hledá vhodné využití. V rámci revitalizace bylo několik budov opraveno, zbytek zůstává ve velmi špatném stavu a několik hodnotných objektů již bylo zbořeno.

Adresa
Sokolská 545, 280 02 Kolín II
Kulturní památka
32795/2-4102
Rok stavby
1531
Galerie
Zámecký pivovar Kolín (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023
Zámecký pivovar Kolín (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023
Zámecký pivovar Kolín (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023
Zámecký pivovar Kolín (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 3.12.2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

1989
Po roce 1989 přešel areál do majetku města Kolína, které pro něj stále hledá vhodné využití. V rámci revitalizace bylo několik budov opraveno, zbytek zůstává ve velmi špatném stavu a několik hodnotných objektů již bylo zbořeno. [1]
1988
V roce 1988 byl zrušen a v provozu zůstala jen sladovna (od počátku devadesátých let s novým majitelem pracuje stále pod názvem Zámecká sladovna v Kolíně). [1]
1958
Po znárodnění se pivovar stal součástí n. p. Polabské pivovary, od roku 1958 patřil pod Středočeské pivovary se sídlem ve Velkých Popovicích. [1]
1898
V roce 1898 získala pivovar Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně. V letech 1898–1948 zde proběhly již jen drobnější úpravy a opravy (např. přístavba máčírny ke sladovně v letech 1931–1932). [1]
1877
Po smrti Horského v roce 1877 zdědilo majetek jeho příbuzenstvo. [1]
1872
Další úpravy následovaly: chladné hospodářství (1865, v letech 1941–1942 přestavěno, v roce 2007 zbořeno), vlastní pivovar (1872) a nové sklepy a lednice při Kovářské ulici (1873, objekt tzv. ječných půd, částečně zbourán v roce 2008), vše navrhl a provedl kolínský stavitel Vincenc Starý. [1]
1862
Na počátku roku 1862 koupil kolínský velkostatek s pivovarem František Horský, následujícího roku vystavěl rozsáhlé pivní sklepy a nad nimi restauraci v jižní části zámeckého areálu (dnes Dům dětí a mládeže). [1]
1844
Velkým zásahem se stala výstavba železniční tratě v letech 1843–1845, část budovy pivovaru byla ubourána a v roce 1844 byl zbytek budov přestavěn tak, aby nepřekážely nové železnici. [1]
1826
V roce 1826 panství odkoupil od dvorské komory Václav Veith. [1]
1531
První zprávu o kolínském zámeckém pivovaru máme z roku 1531, kdy byl součástí kolínského panství a nalézal se v areálu kolínského zámku. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

industrialnitopografie.cz [1]
cestyapamatky.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.