VEBA - textilní závod Velká Ves (Exteriér), autor: VEBA, textilní závody a.s.

VEBA - textilní závod Velká Ves

Stručné info

V letech 1862–1863 zde postavil Franz Nowotny přádelnu bavlny a mechanickou tkalcovnu. V roce 1872 vystavěli první šedový sál tkalcovny čp. 89 a následujícího roku také obytnou a skladovací budovu čp. 95, roku 1903 upravenou na kanceláře. 

V roce 1882 se novým majitelem stala společnost Hermanna Pollacka synové z Vídně. S přádelnou a tkalcovnou v České Třebové­ ­Parníku tvořil zdejší závod jádro jedné z největších středoevropských textilních společností, zahrnující také tkalcovny ve Vísce u Frýdlantu a v Chrastavě, továrny ve Floridsdorfu u Vídně, Nowe Rudě, Budapešti, Záhřebu a prodejní společnost v Rouen.

Areál byl průběžně modernizován a dostavován. K ubytování zaměstnanců společnost v letech 1896–1900 za řekou postavila domy čp. 77, 78, 80 a 81 (dnes ulice Dělnické domy) a poté v letech 1904–1908 také kolonie se 144 byty ve Velké Vsi čp. 171–174, 176–178, 185–187, 188–190, dnes Polákovy domy. Vrcholem sociální výstavby koncernu v Broumově byl sousední Dům sociální vybavenosti čp. 175.

Po německé okupaci se koncern Hermann Pollack & synové rozpadl. V prostorách tkalcovny firma Teutonia AG vyráběla díly letadlové střely Fi­103, přádelna po celou válku zpracovávala převážně buničinu. Po znárodnění a reorganizacích se staly součástí n. p. Veba jako závod 03. 

Od roku 1992 v bavlnářské výrobě pokračuje nástupnická společnost, vyrábějící žakárské bavlněné brokáty. Společnost budovy na počátku 21. století rekonstruovala. V roce 2013 dostala cenu za nejstabilnější firmu České republiky a díky poptávce po africkém brokátu nabírala další zaměstnance, kterých měla dokonce víc než 1 200. V areálu svého hotelu Veba nedaleko broumovského centra vystavěla školicí a kongresové centrum i krytý bazén. Také „Novákovou lávkou“ propojila hotelový komplex přes silnici s dříve opravenou vilou Manor House. Kvůli krizím v několika oblastech Afriky se společnost okolo roku 2019 potýkala s problémy, které ale ustála. 

Adresa
Přadlácká 95, 550 01 Broumov - Velká Ves
Rok stavby
1862
WWW domu
Galerie
VEBA - textilní závod Velká Ves (Exteriér), autor: VEBA, textilní závody a.s.
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2019
Kvůli krizím v několika oblastech Afriky se začaly propadat zakázky na brokát. Už rok je Veba v insolvenčním řízení, avšak věřitelé a poté i Krajský soud v Hradci Králové odsouhlasili reorganizační plán podniku. Počítá se i vstupem strategického partnera Otakara Moťky, který zachránil už jiné firmy v problémech, jednou je i polický strojírenský podnik Kovopol, který koupil před sedmi lety a nyní funguje jako součást Kavalierglass. [2]
2014
V areálu svého hotelu Veba nedaleko broumovského centra vystavěla školicí a kongresové centrum i krytý bazén. Také „Novákovou lávkou“ propojila hotelový komplex přes silnici s dříve opravenou vilou Manor House. [2]
2013
V roce 2013 dostala cenu za nejstabilnější firmu České republiky a díky poptávce po africkém brokátu nabírala další zaměstnance, kterých měla dokonce víc než 1 200. [2]
2000
Společnost budovy na počátku 21. století rekonstruovala, v původní přádelně jsou kanceláře. [1]
1992
Od roku 1992 v bavlnářské výrobě pokračuje nástupnická společnost, vyrábějící žakárské bavlněné brokáty. [1]
1948
Po znárodnění a reorganizacích se staly součástí n. p. Veba jako závod 03. [1]
1938
Roku 1938 měl závod 110 940 vřeten, 405 stavů a 775 zaměstnanců. Po německé okupaci se koncern HPS rozpadl, velkoveská továrna byla roku 1941 prodána Hansi Gygerovi. V prostorách tkalcovny firma Teutonia AG vyráběla díly letadlové střely Fi­103, přádelna po celou válku zpracovávala převážně buničinu. [1]
1907
Vrcholem sociální výstavby koncernu HPS v Broumově byla tzv. Wohlfahrtsgebäude čp. 175, která do sebe pojala noclehárny pro přespolní zaměstnance, jídelny s kuchyní, jesle a školku, lázně a také skladiště hasičského sboru a byt správce. Projekt vypracoval roku 1907 architekt Viktor Postelberg (1869–1920), parkovou úpravu zahradní architekt Viktor Göbel (†1924), oba z Vídně. [1]
1896
K ubytování zaměstnanců společnost v letech 1896–1900 za řekou postavila domy čp. 77, 78, 80 a 81 (dnes ulice Dělnické domy) a poté v letech 1904–1908 také kolonie se 144 byty ve Velké Vsi čp. 171–174, 176–178, 185–187, 188–190, dnes Polákovy domy (projekt Händel & Franke). [1]
1893
Od přelomu století pro firmu Herrmann Pollack’s Söhne (HPS) pracovala v Lipsku projekční kancelář architektů Augusta Händla (1857–1936) a Theodora Franze Frankeho (1862–1931), která pro ni navrhla také tovární stavby ve Velké Vsi. Především to byla roku 1893 nová čtyřpodlažní přádelna jemné příze, s přípravnou oddělenou lanovištěm a s připojenou strojovnou a kotelnou. Parní stroj dodala brněnská Wannieckova strojírna, kotle pražská Rustonka. [1]
1882
Novým majitelem se v roce 1882 stala společnost Hermanna Pollacka synové, založená ve Vídni bratry Leopoldem (1839–1922) a Bernhardem Pollackem (1847–1911). Později ji vedli synové Leopolda Pollacka, Felix (1868–1932), Friedrich (1871–1930) a Otto (1878–1937). S přádelnou a tkalcovnou v České Třebové­ ­Parníku tvořil zdejší závod jádro jedné z největších středoevropských textilních společností, zahrnující také tkalcovny ve Vísce u Frýdlantu a v Chrastavě, továrny ve Floridsdorfu u Vídně, Nowe Rudě, Budapešti, Záhřebu a prodejní společnost v Rouen. [1]
1872
V roce 1872 vystavěli první šedový sál tkalcovny čp. 89 s patrovým skladištěm a následujícího roku také obytnou a skladovací budovu čp. 95 v Přadlácké ulici, roku 1903 upravenou na kanceláře. [1]
1862
V letech 1862–1863 postavil Franz Nowotny v Broumově­Velké Vsi přádelnu bavlny poháněnou parním strojem, po Schrollově podniku druhou ve východních Čechách, a také mechanickou tkalcovnu pro 400 stavů. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

industrialnitopografie.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.