Vila Havlena (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 19.2.2020

Vila Havlena

Stručné info

Vilu pro Jana Havlenu realizoval v letech 1900 – 1901 architekt Jan Labouťka. Následně ji ve stylu novorenesance a secese modernizovala známá stavitelská firma Pražák a Moravec. Dokladem této přestavby je například reliéf sv. Ludmily od Václava Prokopa u vstupu do vily.

V roce 2019 vilu vlastní pan Votava, podnikatel v oblasti IT. Spolumajitelkou vily je Markéta Baňková, známá výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka a popularizátorka vědy.

Adresa
Hradešínská 1099/14, 10100 Praha 101
Rok stavby
Galerie
Vila Havlena (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 19.2.2020
Vila Havlena (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 19.2.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Objekt stojí na členité nepravidelné dispozici, částečně podsklepené (s prostory zaklenutými segmentovou valenou klenbou). Jednoramenné schodiště na obdélném půdorysu a vstupní část se k domu přimykají ze severní strany. Ústředním prostorem domu je předsíň, oddělující od sebe obytné pokoje a příslušenství. Objekt obsahuje v přízemí a v 1. patře třípokojový byt, dvě místnosti v podkroví. Exteriér domu balancuje mezi doznívajícím historismem a secesí. Objekt vyrůstá z kamenné podnože, přízemí člení pásová rustika, kordonová římsa a nárožní bosáž probíhající patry. Fasády jsou prolomeny variabilními tvary oken. Vstupní část zakrývá arkádový vchod (v pohledu jedno pole zrcadlové klenby) s koutovou střechou. Vedle něj se nachází reliéf sv. Ludmily od Václava Prokopa. Zajímavým prvkem vily je dřevěná dvoupatrová a nyní prosklená veranda při jižní fasádě. Hlavní římsu domu převyšují na všech čtyřech stranách štíty doplněné o zachovalé dřevěné prvky a věžičku na západní straně. Dům zakrývá valbová a polovalbová střecha. [1]

Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

4/2019
Vila je ve společném jmění Votavy Milana a Baňkové Markéty.
1989
V roce 1989 je realizována garáž. [1]
1933
Ke stavebním úpravám došlo v r. 1933 pod vedením firmy Pražák a Moravec. [1]
1900
Pod návrhem rodinné vily z let 1900-01 pro Jana Havlenu je jako projektant podepsán Jan Labuťka. Stavbu realizoval František Leypold. [1]

Literatura

Dalibor Prix a kol. ; Umělecké památky Prahy ; Nakladatelství Akademia, 1. vydání r. 2017 Díl V - Ž, stránka 982 [1]

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Dům nemá k dispozici žádné další odkazy.

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.