Dvůr Pachouň (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 8.5.2019

Dvůr Pachouň

Stručné info

Archeologické nálezy z obvodu Pachouně hovoří o využití místa již ve 12. a 13. století. První zmínka o Pachouní je z r. 1400 a potom z r. 1436. Jan A. Herold uvádí bez bližších podrobností vladycké sídlo se vsí v místech dnešního dvora.

Zdejší poplužní dvůr patřil patrně do r. 1547 k majetku Adama z Vartemberka. V r. 1556 koupil část zdejšího zboží s tímto dvorem od královské komory Jiří z Labouně. Nejpozději v této době se v Pachouni nacházelo šlechtické sídlo.

Pozdější majitelky, Mandaléna a Kunka, prodaly v r. 1612 pachounský dvůr Václavovi Budovcovi z Budova, pánu na Hradišti, Klášterci a Zásadce.

V roce 2019 je dvůr dlouhodobě opuštěný a v havarijním stavu. 

Adresa
Jivina 35, 294 14 Jivina
Rok stavby
Galerie
Dvůr Pachouň (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 8.5.2019
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2019
Dvůr je dlouhodobě v havarijním stavu.
1612
Pozdější majitelky, Mandaléna a Kunka, prodaly v r. 1612 pachounský dvůr Václavovi Budovcovi z Budova, pánu na Hradišti, Klášterci a Zásadce. [1]
1556
V r. 1556 koupil část zdejšího zboží s tímto dvorem od královské komory Jiří z Labouně. Nejpozději v této době se v Pachouni nacházelo šlechtické sídlo. [1]
1547
Zdejší poplužní dvůr patřil patrně do r. 1547 k majetku Adama z Vartemberka. [1]
1400
Archeologické nálezy z obvodu Pachouně hovoří o využití místa již ve 12. a 13. století. První zmínka o Pachouní je z r. 1400 a potom z r. 1436. Jan A. Herold uvádí bez bližších podrobností vladycké sídlo se vsí v místech dnešního dvora. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

pachoun.cz [1]
zanikleobce.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.