Křižovnická rezidence Tursko (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 15.9.2023

Křižovnická rezidence Tursko

Stručné info

Původní rezidence, která byla vystavěna jako součást křižovnického statku, byla zničena během třicetileté války v r. 1632 saským vojskem. R. 1661 byl vystavěn rozlehlý komplex hospodářského dvora. Výstavba samotné rezidence (čp.9) začala roku 1664. Podle posledních poznatků je jejím autorem architekt Carlo Lurago. Na výstavbě bran a objektu dvorního hospodářského křídla tzv. Poustky - se podíleli pravděpodobně i Kryštof a Kilián Dientzenhoferovi.

Obnovená křižovnická rezidence pochází v nynější podobě z r. 1725. U budovy vjezdní arkádová brána s křižovnickým znakem a letopočtem 172(?). V objektu sídlila zhruba 150 let jízdní pošta s přípřežemi, ubytovací hospodou, vojenskou asistencí atd. Ve druhé polovině 20. stol., po zestátnění majetku církví, zde byl zřízen hostinec. V letech 1996-2007 byla rezidence zařazena v soupisu konkurzní podstaty. Během této doby nebyl objekt nijak udržován a značně zchátral.

V roce 2008 se majiteli stali Milan Gelnar, ředitel jednoho z největších českých nakladatelství Argo a jeho společník z Arga a právník Štěpán Holub. Probíhá zde postupná rekonstrukce. Opravy Křižovnické rezidence v Tursku probíhaly i v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR na rok 2021. 

V roce 2024 je objekt nabízen na prodej. 

Adresa
Křížovnická 9, 252 65 Tursko
Kulturní památka
14803/2-2328
Rok stavby
1661
Galerie
Křižovnická rezidence Tursko (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 15.9.2023
Křižovnická rezidence Tursko (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 15.9.2023
Křižovnická rezidence Tursko (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 15.9.2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Časová osa

2024
V roce 2024 je objekt na prodej. [6]
2021
Opravy Křižovnické rezidence v Tursku probíhaly v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR na rok 2021. (informace za oknem objektu). V zájezdním hostinci jsou všechny zdi, stěny, stropy a podlahy uvedeny do původního stavu. Vyměněna jsou všechna okna, dělají se dřevěné podlahy, elektřina, krovy, střecha, hromosvody, fasáda. [5]
2011
Ministerstvo kultury ČR v roce 2009 přidělilo dotaci 550 tisíc Kč z Programu záchrany architektonického dědictví na akci „obnova části střechy“. V současné době práce probíhají. [2]
2008
Od roku 2008 jsou Milan Gelnar, ředitel jednoho z největších českých nakladatelství Argo, jeho společník z Arga a právník Štěpán Holub, majitelé areálu. Probíhá zde postupná rekonstrukce. [4]
1996
V letech 1996-2007 byla rezidence zařazena v soupisu konkurzní podstaty. Během této doby nebyl objekt nijak udržován a značně zchátral. [2]
1948
Ve druhé polovině 20. stol., po zestátnění majetku církví, zde byl zřízen hostinec. [3]
1725
Obnovená křižovnická rezidence pochází v nynější podobě z r. 1725. - Nově upravená barokní obdélná patrová budova, členěná obdélnými okny s rámci s uchy. Na kratších stranách obdélné štíty, ukončené zvlněnou římsou a s křídlatými zdmi po stranách. Prostory přízemí sklenuty valenou klenbou s lunetami. U budovy vjezdní arkádová brána s křižovnickým znakem a letopočtem 172(?), k hospodářským příslušenstvím vedou zdobené brány. - V objektu sídlila zhruba 150 let jízdní pošta s přípřežemi, ubytovací hospodou, vojenskou asistencí atd. [2]
1664
Výstavba samotné rezidence (čp.9) začala roku 1664. Podle posledních poznatků je jejím autorem architekt Carlo Lurago. Původně sloužila potřebám řádu, později byla využívána vesměs pro pohostinství (zájezdní hostinec, přepřahací stanice). Jízdní pošta zde sídlila zhruba 150 let. [2]
1661
R. 1661 byl vystavěn rozlehlý komplex hospodářského dvora. [1] Na výstavbě bran a objektu dvorního hospodářského křídla tzv. Poustky - se podíleli pravděpodobně i Kryštof a Kilián Dientzenhoferovi. [6]
1632
Původní rezidence, která byla vystavěna jako součást křižovnického statku, byla zničena během třicetileté války v r. 1632 saským vojskem. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

ipac.svkkl.cz [1]
tursko.cz [2]
pamatkovykatalog.cz [3]
sreality.cz [6]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.